Nyheder:

Tre nye Erasmus+projekter til syddanske skoler

Auraskolen, Nordbyskolen og Billund kommune sikrer EU-støtte til leg i læringen, innovativ didaktik og internationale kompetencer

Syddanmarks succes med Erasmus+ programmet fortsætter.

Fire skoler samt Billund Kommune har nu fået Erasmus+ tilskud til at sende i alt 50 medarbejdere på udlandsrejser, hvorigennem ny læring og erfaring fra kurser og skyggepraktik skal hentes hjem.

Auraskolen: Fremtidsparate elever

Auraskolen i Esbjerg modtager ca. 584,000 kr. i Erasmus+ støtte til at sætte fokus på innovativ didaktik, der allerede i grundskolen skal understøtte elevernes dannelse og uddannelse til et internationalt arbejdsmarked, hvor ‘21st century skills’ bliver eftertragtede.

Projektet sender hele 36 af Auraskolens medarbejdere til Barcelona, Dublin, Firenze, Helsinki, Malta og Prag. Her skal de på kursus for fremadrettet at kunne styrke undervisningen i bl.a. kreativitet, samarbejdsevner, kritisk tænkning og digitalisering.

“Projektet er helt i forlængelse af Auraskolens DNA og vision: at bidrage til at eleverne får udsyn og en forståelse for verden omkring dem. Det skal give skolens lærere og pædagoger et kompetenceløft i en europæisk kontekst, for det er ikke længere tilstrækkeligt at søge viden nationalt,” siger Lisbeth Kodal, skolekonsulent og international koordinator på Auraskolen.

Billund: PlayFul Learning

Billund Kommune modtager ca. 66,000 kr i til et konsortieprojekt med Sønder Omme Skole og Hejnsvig Skole.

Projektet understøtter en fælleskommunal indsats med ‘Playful Learning.” En afdelingsleder og 1-2 lærere fra hver skole skal på skyggepraktik for at fremme projektorienteret undervisning, hvor elevernes leg bruges til at skabe en helhed med læring, dannelse, kreativitet og trivsel.

“Vores ambition med Erasmus+ er både at få små ideer med hjem, som kan skrue på skolegangen og give eleverne en mere ‘playful’ skoledag, samt at klæde vores personale på og give dem en motiverende oplevelse, forberedelse og inspiration,” fortæller Kirsten Andresen og Pernille Heide, viceskolelederne på de to skoler.

“Forandringsprocessen med en legende og eksperimenterende tilgang til læring kan organiseres og planlægges forskelligt på de enkelte skoler, med udgangspunkt i hver skoles forandringsteori,” forklarer Iben Stavnsbo Sørensen, læsekonsulent i skolestaben i Billund Kommune og tovholder på ansøgningen. ”Erasmus+ forløbet skal gerne betyde, at skolerne inspireres forskelligt og ser flere veje og muligheder.”

Fanø Skole vil med otte skyggepraktikophold og ca. 134,000 kr fra Erasmus+ styrke og udvikle sine medarbejderes internationale kompetencer.

“Den store bredde i disse tre projekter viser, hvor mange forskellige ting man kan med Erasmus+,” siger Cathrine Holm Frandsen fra Det Syddanske EU-Kontor i Bruxelles, der er SDEO’s konsulent på før- og grundskoleområdet: “Da vi i 2019 styrkede vores Erasmus+ indsats på før- og grundskoleområdet i Syddanmark, håbede vi på større projektaktivitet – og det er lykkedes.”

Syddanmark stærkt i Erasmus+

Syddanske skoler har i de seneste år klaret sig flot i Erasmus+-programmet, og stod i 2019 for flere end halvdelen af alle danske Erasmus+ projekter med mobilitet og 40% af projekter med strategisk samarbejde mellem europæiske skoler.

Snart bliver det tilmed lettere at søge Erasmus+ støtte. En ny akkrediteringsproces kan hjælpe med at strømline processen for skoler, der arbejder langsigtet med internationalisering.

“Vi ser nu frem til at få mange syddanske aktører akkrediteret,” siger Cathrine Holm Frandsen.