Nyheder:

Tuco fra Faaborg skal designe fremtidens patruljebåde

I et nyt EU-projekt skal partnere fra Frankrig, Spanien og Danmark samarbejde om at udvikle en hurtigbåd til militære operationer. Med et samlet budget på 16 mio. kr. skal projektet gøre missioner på havet hurtigere, mere sikre og mindre energitunge. 

Når patruljebåde begiver sig ud på missioner til søs, kræver det maksimal hastighed, men samtidig muligheden for at komme omkring så uset som muligt. I et nyt EU-projekt med navnet Transflytor (Troop Transportation Flying Vector) skal tre partnere, heriblandt Tuco-værftet fra Faaborg, udvikle en ny type patruljebåd ved hjælp af en såkaldt hydrofoil. Hydrofoils-systemet består af to ”vinger”, som kan løfte båden op af vandet og begrænse, hvor meget af skroget der rører overfladen. Ifølge Jonas Pedersen fra Tuco har dette to afgørende fordele: Det mindsker vandmodstanden, hvilket gør at fartøjet kræver mindre brændstof, og samtidig gør det ruten mindre synlig – en vigtig egenskab på militære operationer, hvor diskretion kan gøre en stor forskel for besætningens sikkerhed. 

”Det er lidt ligesom, når du kigger op på himlen og ser den hvide stribe efter et fly. Du behøver egentlig ikke kunne se flyet, men du kan stadig se signaturen efter flyet. På samme måde er der ved et traditionelt fartøj også en synlig kølvandsstribe, men når fartøjet er mindre nede i vandet, bliver kølvandsstriben tilsvarende mindre,” forklarer han. 

Hurtigere, smartere og mere komfortabelt

Med det formindskede brændstofs- og energiforbrug kan båden sejle ud på længere missioner over større afstande, men hydrofoils-systemet har samtidig stor betydning for fartøjets besætning, forklarer Jonas Pedersen:

”Når fartøjet løftes fri og kommer op og sidde på vingerne, bliver det også udsat for mindre bølgebelastning. For de personer, der er ombord, vil det betyde, at de bliver mindre søsyge og ikke nær så påvirkede af rejsen på havet. Hvis der for eksempel er soldater, der skal indsættes på en ø eller på et andet skib, får man et mere friskt mandskab frem.”

Med 4,5 mio. kr. er Tucos opgave i projektet at designe skibet, som hydrofoils-vingerne skal monteres på. På sigt forventer Jonas Pedersen, at teknologien også kan bruges i civile applikationer – for eksempel når personer skal fragtes til og fra vindmøller.

Stor dansk deltagelse i europæiske forsvarsprojekter

Projektet har fået støtte af EDIDP, som er et af de testprogrammer, der gik forud for Den Europæiske Forsvarsfond. Tuco er én blandt ni danske virksomheder, som er blevet udvalgt til at deltage i et af de forsvarsindustrielle projekter i 2020-runden. Den Europæiske Forsvarsfond blev endeligt lanceret i 2021 og skal støtte innovative, nye løsninger til Forsvaret.

Tuco har allerede god erfaring med EU-projekter, men det er første gang, virksomheden deltager i et projekt med fokus på forsvarsindustrien. 

”I denne type projekter er der en projektansvarlig inde ved hvert lands forsvar, og det adskiller sig fra et almindeligt EU-projekt. Her er man tættere på en kundekreds,” forklarer Jonas Pedersen. 

Selvom Transflytor stadig er i sine indledende faser, er Jonas Pedersen tryg ved, at Tuco nok skal få stort udbytte af projektet.

”Vi har altid det forbehold, at projektet skal kunne bidrage hos os dobbelt. Dels skal vi kunne se et direkte potentiale i det produkt, der designes, og samtidig skal vi kunne lære af projektet og tage det med ind i vores daglige produktion. Sådan screener vi altid projekter, når vi starter op. Og det har vi også gjort med det her,” afslutter han.