Nyheder:

Webinar for sundhedsaktører: Hør om EU-midler på kræftområdet

Arbejder du med kræftforskning, -behandling eller -forebyggelse? Så vær med den 14. december fra kl. 10.00-11.20, hvor vi har fokus på EU-planer, -programmer og -penge til at knække cancer i Europa. På webinaret bliver du også klogere på, hvad initiativerne betyder for Danmark. 

I 2020 blev 2,7 millioner mennesker i EU diagnosticeret med kræft, og yderligere 1,3 millioner mennesker mistede livet. Hvis der ikke sættes hårdt ind nu, forventes antallet af kræfttilfælde at stige med 24 % frem mod 2035, hvilket vil gøre kræft til den hyppigste dødsårsag i Europa.

For at forsøge at vende denne udvikling har EU i 2021 søsat en kræfthandlingsplan og en kræftforskningsmission samt øremærket midler til støtte for kræftforebyggelse og -behandling under EU’s nye sundhedsprogram (EU4Health) og EU’s program for digital omstilling (Digital Europe-programmet).

Kræftindsats kræver bredspektret perspektiv

I følge Allan Nordby Ottesen, SDEO’s konsulent på sundhedsområdet, kræver kræftindsatsen i dag et bredspektret perspektiv. Det er vigtigt, at der laves forskning og udvikles nye behandlinger, som gør livet lettere for borgere og patienter – det gælder medicinske løsninger, ny teknologi såsom billeddiagnosticering via AI-løsninger og fokus på sunde levevilkår med fysisk aktivitet og sund ernæring. Allan Nordby Ottesen fortæller:

”Igennem de senere år er der kommet øget fokus på forebyggelse og tidlig opsporing, der gør at borgere undgår at udvikle kræft, og at den eventuelt opdages tidligere, så behandlingen bliver mere effektiv i forhold til sygdomsbekæmpelsen. Kræftområdet er således vigtigt for forskere, sundhedspersonalet, hospitaler og kommuner – og kan oftere ses som et sammenhængende forløb.” 

Hør mere om EU-programmer og konkrete støttemuligheder

Webinaret vil give dig en indføring i EU’s kræfthandlingsplan og en introduktion EU’s Cancer Mission, ligesom det vil introducere de forsknings-og innovationsopslag, som offentliggøres til december, og som du vil kunne søge under dette initiativ.

Derudover vil webinaret præsentere EU4Health samt Digital Europe-programmet og stille skarpt på, hvordan disse programmer skal bidrage til indsatsen mod cancer. Dette skal ske gennem støtte til både e-infrastrukturer og til konkrete sundhedsprojekter, som aktører i Danmark kan søge.

Som afrunding på webinaret giver Kræftens Bekæmpelses forskningschef sit bud på, hvilken betydning EU’s mange initiativer på kræftområdet kan få for dansk kræftforskning og for forebyggelsen og behandling af kræft i Danmark i årene fremover.

Tilmelding 

Arrangementet henvender sig til forskere, virksomheder, offentlige institutioner og myndigheder m.fl., som har interesse for samarbejde om forskning og innovation og/eller udrulning og implementering af tiltag inden for kræftforebyggelse og behandling.

Det er de danske, regionale EU-kontorer (Dacob), der i samarbejde med Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen afholder dette fælles webinar.

Webinaret afholdes den 14. december 2021 kl. 10.00 – 11.20.

Du tilmelder dig på linket her.

Har du spørgsmål til arrangementet, er du velkommen til at tage fat i vores konsulenter på sundhedsområdet Henriette Hansen (hha@southdenmark.be) og Allan Nordby Ottesen (ano@southdenmark.be)