Nyheder:

Aabenraa Kommune tog hjem fra Bruxelles med masser af ny inspiration

Fra d. 26.-28. september havde vi fornøjelsen af at byde Aabenraa Kommunes Økonomiudvalg velkommen til Bruxelles. Udvalget kom for at lære EU bedre at kende og blive klogere på, hvordan SDEO kan hjælpe med at søge EU-støtte til for eksempel grønne projekter.

I tre indholdsrige dage havde vi besøg af Aabenraa Kommunes Økonomiudvalg, da de var på studietur i Bruxelles. Turen bød på rundvisning i Europa-Parlamentet samt mange spændende oplæg, bl.a. hos KL, Danmarks faste EU-repræsentation og hos EU’s Generaldirektorat for Energi.

Ifølge borgmester Jan Riber Jakobsen ville udvalget til Bruxelles for at lære mere om EU, den politiske dagsorden og ikke mindst om den lovgivning, der fødes i Bruxelles.

”Der kommer nemlig rigtig meget lovgivning fra EU, som påvirker os i kommunerne enten direkte eller indirekte. Det gælder for eksempel på energiområdet,” fortæller borgmesteren.

Fokus på energi, brint og biogas

Netop energi var den røde tråd i økonomiudvalgets studietur. For eksempel holdt KL’s EU-konsulent Jacob Hansen et oplæg for udvalget om, hvordan KL forsøger at påvirke de store linjer i EU på vegne af kommunerne. Det gælder også på energiområdet, som er et varmt tema i EU-regi i øjeblikket. Overordnet set bliver ca. 43 pct. af kommunernes dagsordenspunkter påvirket af EU, fortalte Jacob Hansen.

Under studieturen var lokalpolitikerne især interesserede i at høre mere om nye forsyningskilder. Det skyldtes bl.a., at Aabenraa Kommune har et af verdens største biogasanlæg. Men særligt brint fyldte meget på programmet. EU satser stort på netop brint, der på sigt skal erstatte fossile brændstoffer. Som kommune er der derfor gode muligheder for at søge EU-støtte til projekter i den boldgade.

Desuden var studieturen en god anledning for udvalget til at få nye input.

”Vi er også kommet til Bruxelles for at få noget inspiration til, hvordan vi kan komme i mål med vores egen grønne omstilling i Aabenraa Kommune. Samtidig kan EU virke fjernt, og så er det rart at komme her til Bruxelles og se det med egne øjne,” fortæller byrådsmedlem Kirsten Nørgård Christensen.

Kommunaldirektøren bed mærke i særligt én pointe

Fra Det Syddanske EU-kontor leverede direktør Rasmus Anker-Møller en præsentation af, hvordan kontoret hjælper med at hive EU-støttekroner hjem til Syddanmark og de syddanske kommuner. En af hans vigtigste pointer var, at man som kommune ikke behøver at opfinde et projekt helt fra bunden for at få EU-støtte. Man kan lige så vel søge støtte til projekter, som man alligevel havde tænkt sig at gennemføre. De ekstra penge kan så løfte projekterne til nye højder.

Det var en pointe, som kommunaldirektør Tom Stefan Ahmt bed særligt mærke i. Han var blandt de embedsmænd, som også var med på studieturen. 

”Jeg har fået øjnene mere op for, at EU-støtte kan passe ind i nogle af de ting, vi allerede vil, for eksempel at omstille vores kommune til grøn energi,” fortæller han.

Han ser også et potentiale, når det kommer til Aabenraa Kommunes erhvervsstrategi.

”EU-støtte kan spille en større rolle i vores erhvervsstrategi og i vores dialog med vores erhvervsserviceorgan. Især er der nogle muligheder for det lokale erhvervsliv, som vi skal hjælpe med at formidle. Det vil jeg i hvert fald tage med mig hjem fra vores studietur til Bruxelles,” fortæller kommunaldirektøren.

I kan også komme på studietur til Bruxelles

Vil jeres kommune også gerne lære mere om EU og de støttemuligheder, som unionen tilbyder? Så vil vi meget gerne hjælpe jer med at arrangere en studietur til Bruxelles. Kontakt vores konsulent Helle Bech Sørensen-Hylle på hbh@southdenmark.be for at høre nærmere.