Nyheder:

Amplexa Genetics vil studere bakterier og stoppe kontaminering og madspild

Amplexa Genetics fra Odense ser ind i et helt nyt område, når startskuddet på deres projekt lyder d. 1. januar. Sammen med Københavns Universitet og islandske Matis, skal de undersøge, hvordan man kan spore kontaminering i madvarer hurtigere. Amplexa Genetics har fået 2,2 mio. kr. i støtte fra Eurostars-programmet. 

Sygdomme forårsaget af bakterier i fødevarer fører hvert år til hospitalsindlæggelser verden over. Fødevarebakterien campylobacter var alene i 2022 årsag til 5142 registrerede sygdomstilfælde i Danmark. Det er både farligt og samtidig en stor kilde til madspild, når fødevareproduktioner må kasseres, fordi de er kontaminerede.

Gennem de næste tre år stiller odenseanske Amplexa Genetics skarpt på, hvordan man kan komme udfordringen til livs. Det sker med 2,2 mio. kr. fra EU’s Eurostars-program.

Nye græsgange

Normalt beskæftiger Amplexa Genetics sig med genetiske analyser. Det gælder f.eks. i forbindelse med fertilitetsbehandling, hvor det kan være nødvendigt at teste sæd- og ægdonorer for sygdomme eller genetiske mutationer. Derfor er det også et helt nyt område, virksomheden ser ind i med det nye EU-projekt.

”Da jeg startede ved Amplexa Genetics for et års tid siden, arbejdede jeg med en teknik, der hedder single-cell RNA-sequencing. Det går ud på, at man studerer genudtrykket i hver enkelt celle, så man separerer cellerne enkeltvist. Det var denne teknik, vi prøvede at overføre til bakterier. Og det er egentlig det, vores projekt tager udgangspunkt i,” fortæller Eva Bang Harvald, Research & Development Director hos Amplexa Genetics.

Med hjælp fra SDEO’s konsulent på erhvervsområdet Kasper Bloch-Jørgensen, fik virksomheden et overblik over, hvilke muligheder de havde for EU-finansiering. Da det stod klart, at Eurostars-programmet var mest oplagt, gik jagten ind på den helt rigtige samarbejdspartner. Her faldt valget på det islandske forskningsinstitut Matis, som arbejder med analyser og prøver og har et særligt fokus på fiskeindustrien, fortæller Eva Bang Harvald.

”Fiskeindustrien er jo ret stor i Island, så der kunne vi se en god mulighed for at afprøve teknikken i forhold til kontaminering i fisk. Særligt i forhold til de her ready-to-eat-produkter, som f.eks. røget laks, hvor der jo tit kan opstå kontaminering – og det kan være svært at spore, hvor i processen den præcis opstår.”

Kan få stor betydning

Københavns Universitet deltager også som partner i projektet. De skal bl.a. hjælpe med den mikrobiologiske del, hvor bakteriernes celler skal undersøges, efter de er blevet separeret gennem en særlig maskine hos Amplexa Genetics. 

Mange af de måder man tester fødevarer for kontaminering på i dag beror på at lade bakterierne gro. Med Amplexas teknik er målet at kunne stoppe tegn på kontaminering meget tidligere. 

”Hvis vi kan få teknikken til at virke, håber vi at kunne lave et test-kit baseret på det, der hedder PCR, som er samme metode, man brugte under corona,” forklarer Eva Bang Harvald. 

”Det er her, Matis i Island kommer ind. De har nogle metoder til at prøve at dyrke bakterier på forskellige typer kød. Og så kan man ligesom swipe det af  – ligesom vi gjorde med coronatests i næsen. Senere prøver vi at teste noget, som vi ikke ved om er kontamineret, så vi kan holde det op imod hinanden,” fortæller hun og fortsætter: 

”Med den metode kan man køre en test meget hurtigere og dermed meget hurtigere stoppe en produktion, hvis den er kontamineret.”

Gode muligheder for SMV’er

Når Eva Bang Harvald ser tilbage på processen med at søge EU-midler, synes hun, det har været en rigtig god oplevelse. 

”Jeg synes, man står rigtig godt som SMV, når man skal søge støtte ved EU. Der er meget hjælp at hente, og der er mange guidelines og finansiering,” forklarer hun. 

Udover at hjælpe med overblik over EU-mulighederne, hjalp Kasper Bloch-Jørgensen også med at gennemgå Amplexa Genetics’ ansøgning og komme med input til forbedringer. 

”Jeg kommer direkte fra forskningen på universitet, så jeg havde ikke erfaring med det her med, hvordan man skal vinkle ansøgningen, og der var han rigtig god til at hjælpe med at sige ”vi skal have nogle tal på her”, eller vi skulle have noget baggrund for det ene og det andet. Det var en rigtig stor hjælp.”

D. 1. januar lyder startskuddet officielt for projektet, og i første omgang er det planen, at de danske partnere skal en tur til Island for at se Matis’ faciliteter og tale projektforløbet igennem. 

Vil du videre mere om Eurostars-programmet og dine muligheder for støtte, er du velkommen til at kontakte konsulent Kasper Bloch-Jørgensen på kbj@southdenmark.be

SDEODots-Blue_EN

South Denmark European Office
Avenue Palmerston 18
B-1000 Bruxelles
info@southdenmark.be

©2023 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor