Nyheder:

Børn skal lære om FN's Verdensmål gennem leg og storytelling

Partnermøde i PLACES-projektet, Foto: Designskolen i Kolding

Nyt Erasmus+projekt mellem Italien, Belgien, Grækenland og Danmark skal udvikle digitalt undervisningsmateriale til børn i folkeskolen med udgangspunkt i FN’s Verdensmål om lighed, kvalitetsuddannelse og sundhed. Designskolen Kolding skal være med til at designe undervisningsmaterialet, og på skolen håber man, at projektet kan skaleres til resten af Europa.

Hvordan lærer man børn om FN’s Verdensmål på en sjov og aktiv måde, hvor børnene ikke kun skal have snuden nede i bøger? Og hvor man samtidig skaber engagement blandt børnene og giver dem lyst til at deltage i implementeringen af disse mål? Den mission har partnerne i undervisningsprojektet PLACES sat sig for at forfølge.

Projektet er et samarbejde mellem Italien, Belgien, Grækenland og Danmark samt en tværeuropæisk NGO, der hedder Schools for Health in Europe Netværk. 

Sammen med Det Syddanske EU-kontor og virksomheden Fortælletid repræsenterer Designskolen Kolding den danske del og skal hjælpe med at udvikle det digitale undervisningsmateriale, som projektet kommer til at munde ud i. Det fortæller Lene Nyhus Friis, som er projektchef på Designskolens Laboratorium for Leg og Design og tilknyttet projektet.

”Sammen med de andre danske partnere skal Designskolen hjælpe med at tænke leg og læring, storytelling og designtænkning ind i undervisningsmaterialet. Projektet løber over tre år og er først næsten lige gået i gang, så det er for tidligt at sige, hvordan undervisningsmaterialet helt præcist vil se ud. Men det skal aktivere børnenes lyst til læring gennem leg,” fortæller Lene Nyhus Friis.

Det skal bl.a. ske ved at fortælle historier om verdensmålene, der direkte kan relateres til deres hverdag og som derfor gør det nemmere for eleverne at føle sig engagerede og springe til handling. At bruge tilgange som leg og designtænkning i læringen, skal gøre undervisningen meget mere problemorienteret og aktiv. 

”På den måde kommer eleverne til at opleve, hvordan de selv kan være en del af løsningen til de udfordringer, som vores samfund står overfor i dag,” tilføjer Lene.

Undervisningsmaterialet skal rettes mod børn fra 8-14 år. 

Projektet skal kunne bruges i hele Europa

PLACES-projektet har modtaget ca. tre mio. kr. fra Erasmus+programmet. Derfor er et af målene med projektet, at undervisningsmaterialet skal kunne bruges i hele Europa.

”Materialet skal kunne bruges på tværs af europæiske lande, der har forskellige kulturer, skolesystemer og pensum. Det bliver den store udfordring for os, fordi vi skal blive enige med de tre andre lande i projektet,” fortæller Lene Nyhus Friis, som dog påpeger, at det samtidig er det, der gør projektet utrolig spændende.

Partnermøde i PLACES-projektet. Foto: Designskolen i Kolding

”Det er spændende at få kendskab til de andre landes hverdag og skolesystemer. At det er tværgående i Europa, gør også, at projektet kan få en større udbredelse. Det komplicerer det også, fordi landene har forskellige skolesystemer og betingelser. Men det giver os samtidig mange nye input og gør projektet bedre,” lyder det fra projektchefen.

Udviklingsfasen nærmer sig

I øjeblikket er projektpartnerne ved at indsamle viden, der skal bruges til at designe og udvikle undervisningsmaterialet. Det gør de ved at sende spørgeskemaer ud til lærere i de fire partnerlande og interviewe dem, ligesom de laver fokusgruppeundersøgelser af elever.

Materialet kommer til at bestå af guidelines, konkrete læringsaktiviteter og -metoder samt et sæt såkaldte springboard stories, der kan bruges i undervisningen til at engagement om verdensmålene. 

”Men inden vi kan udvikle undervisningsmaterialet, skal vi finde ud af, om børnene allerede kender til FN’s Verdensmål, og hvordan de relaterer sig til dem. Vi er også nødt til at vide, om verdensmålene allerede er en del af deres pensum, og i så fald hvordan der undervises i dem,” fortæller Lene Nyhus Friis. 

Til sommer går projektet over til næste fase, hvor undervisningsmaterialet skal designes og udvikles. Det forventes, at materialet kan afprøves blandt skoler og lærere i starten af 2024 Projektet startede i slutningen af 2022 og løber over tre år.

Det Syddanske EU-kontor kan også hjælpe jer

Hvis din skole eller nogle af dine lærere har lyst til at blive en del af PLACES-projektet, er du meget velkommen til at tage kontakt til EU-konsulent Henriette Hansen på hha@southdenmark.eu

Ligesom Det Syddanske EU-kontor har hjulpet med at stable PLACES-projektet på benene, kan vi også hjælpe jer med EU-projekter på uddannelsesområdet. 

Vi kan også hjælpe jeres uddannelsesinstitution med at få en ERASMUS+akkreditering, som giver jer en lang række fordele i forhold til udveksling, videreuddannelse af personale og netværk i Europa. Kontakt EU-konsulent Henriette Hansen på hha@southdenmark.eu eller EU-konsulent Jens Bøgetoft Christensen på jbc@southdenmark.eu for at høre nærmere.

SDEODots-Blue_EN

South Denmark European Office
Avenue Palmerston 18
B-1000 Bruxelles
info@southdenmark.be

©2023 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor