En international andelsbevægelse for klimaløsninger

201808-map_ball-icons_logos-1024x1024

“ Vi har fået opbakning til at ville den grønne omstilling og netværkssamfundet, og det er hele udgangspunktet for at få succes i store EU-projekter med mange partnere.”

“Når 50 privatpersoner går sammen om et jordvarmeanlæg eller om solceller, kan vi som kommune hjælpe dem med at købe billigere ind, så de sparer mellem 10-25 procent på deres varmeregning.”

CO2mmunity. EU-projektet handler om fælles investeringer i vedvarende energi. Det involverer 15 europæiske partnere og trækker blandt andet på idéerne fra den danske andelsbevægelse, som Middelfart Kommune bringer til projektet.

I Danmark har vi gode erfaringer med udvikling gennem små, fælles og frugtbare investeringer. Eksempler på det er andelsbevægelsens succes eller borgerlav, hvor en flok går sammen om at købe en fælles vindmølle eller et fjernvarmeanlæg.

Morten Westergaard er klimachef i Middelfart Kommune og ankerperson på EU-projektet CO2mmunity, der netop trækker på de danske erfaringer med små, borgerdrevne investeringer.

“Projektet handler om det, vi kalder CE og RENCOPS; Community Energy og Renewable Energy Cooperations. Det er stimulerende fællesskaber, der får privatpersoner eller andre interessenter til at investere i vedvarende energi sammen. Det kan fx være en gruppe af borgere, der bruger penge på et fælles jordvarmeanlæg eller en vindmølle. Det er den form for tiltag, vi skal udvikle i projektet,” fortæller Morten Westergaard.

Fælles indkøb gør den grønne omstilling billigere

I Syddanmark har projektet bl.a. udmøntet sig i det første forsøg i Danmark, hvor kommuner har hjulpet borgere til fælleskøb af varmepumper – et fint samarbejde med Middelfart og Vejle, Kolding, Fredericia, Billund og Vejen. Der har været borgermøder om alternativer til oliekedler. Og der arbejdes på at etablere en solcellepark i Brenderup, hvor borgerne selv vil kunne producere den elektricitet de forbruger.

“Når 50 privatpersoner går sammen om et jordvarmeanlæg eller om solceller, kan vi som kommune hjælpe dem med at købe billigere ind, så de sparer mellem 10-25 procent på deres varmeregning. Det er et ud af utallige bud på, hvordan RENCOPS og CE kan se ud i Danmark,” fortæller Morten Westergaard og fortsætter:

“Blandt erhvervsvirksomheder og selskaber oplever vi en interesse i at gå sammen i RENCOPS. Helt konkret udvikler vi fremtidens varmeforsyning, som vi kalder Thermonet. Det er en sammenkobling af jordvarmeanlæg, hvor der også er dybe jordvarmeboringer. Det ville ikke kunne ske uden lokalt engagement,” forklarer han.
 
Stærk kommunal opbakning
 
Det er ikke første gang, at Middelfart Kommune får EU-støtte til arbejde med grøn omstilling. I 2016 fik kommunen 1½ mio. kroner til projektet INTENSSS-PA, der handler om en billigere, bedre og mere miljøvenlig energiplanlægning på tværs af hele kommunen.

Middelfart har succes med EU-projekter, fordi der er en klar og dedikeret vision for den grønne omstilling af energisystemet i kommunen, og fordi de vil og værdsætter europæisk samarbejde om at indfri denne vision.

“Vi har arbejdet med EU-projekter i ti år, og det vigtigste har været, at vores byråd har støttet op om indsatsen og visionen, som vi i sin tid kaldte ‘Vi bygger broer for fremtiden’. Vi har fået opbakning til at ville den grønne omstilling og netværkssamfundet, og det er hele udgangspunktet for at få succes i store EU-projekter med mange partnere,” fortæller Morten Westergaard.

SDEODots-Blue_EN

South Denmark European Office
Avenue Palmerston 18
B-1000 Bruxelles
info@southdenmark.be

©2023 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor