Erasmus-projekt sætter fokus på digitale kompetencer i sundhedssektoren

Den digitale udvikling inden for sundhedssektoren skrider hastigt frem, og innovativ sundhedsteknologi bliver en væsentlig del af fremtidens sundhedsvæsen. Men de nye digitale løsninger kræver en ordentlig implementering og de rette kompetencer for at blive brugt effektivt – og det er denne udfordring, EU-projektet DISH adresserer.

DISH består af 19 partnere fra otte forskellige lande, som samarbejder om at skabe et bedre samspil mellem sundhedsprofessionelle og de mange nye teknologier på sundhedsområdet.

Henriette Hansen, EU-konsulent på Det Syddanske EU-Kontor og koordinator i projektet sammen med Trine Ungermann Fredskild fra Lærings- og Forskningshuset på Sygehus Sønderjylland, fortæller:

”DISH-projektet har et strategisk fokus på, hvordan vi kan arbejde sammen i regionen for at sikre digitale kompetencer helt ude i klinikken. Det er vigtigt, at vi får udnyttet de mange digitale løsninger til deres fulde potentiale. Desværre ser man ofte, at det ikke sker – og det får vi ikke et bedre sundhedsvæsen af.”

Klyngeorganisationen for sundhed og velfærdsteknologi, Welfare Tech, er en af de danske partnere i projektet. Karen Lindegaard, seniorkonsulent i Welfare Tech, peger på, at udfordringen ikke ligger i selve teknologien, men i paratheden og set-uppet omkring at få teknologien til at fungere. Det er med andre ord nødvendigt at se nærmere på, hvordan man skaber de rigtige rammer for implementeringen af teknologien:

”Der er ingen tvivl om, at med den demografiske udvikling, vi har i den vestlige verden, så er den eneste måde, vi kan komme videre på ved at introducere nye teknologier. Samtidig går introduktionen af nye teknologier rigtig langsomt. Der bliver tilbudt rigtig meget, og der bliver også lavet nogle store testprojekter. Men den egentlige udrulning sker ikke så ofte endnu, desværre.”

Samarbejde sætter fokus på træningsbehov

Netop udfordringen med at bygge bro mellem de digitale sundhedsydelser og de medarbejdere, som skal bruge dem, italesætter DISH med konceptet ”Learning Innovation Units” (LIU). En LIU er et tværfagligt team, der har til opgave at finde ud af, hvordan den digitale løsning skal implementeres, hvilken form for træning, der er behov for og facilitere processen fra start til slut. Det tværfaglige team kan bestå af både ledelse og medarbejdere fra sundhedsorganisationen – og potentielt også virksomheden, som har udviklet den nye teknologi.

Karen Lindegaard har skrevet en artikelserie på Welfare Techs hjemmeside, hvor hun guider organisationer i, hvordan de kan gribe LIU-konceptet an helt praktisk. Hun fortæller:

”Vi har en kæmpe medlemskreds, der kunne være relevante for dette projekt, så jeg håber, artiklerne kan være et let og overskueligt værktøj for sygehuse m.m., der ønsker at vide, hvordan de kan gribe implementeringen af ny teknologi an. Så de får en form for tjekliste, hvor de kan se: Hvad er det for nogle ting vi skal overveje, når vi implementerer ny teknologi, hvem skal vi træne og hvordan kunne man evaluere de nye færdigheder, som medarbejderne får?”

Pandemien skaber udfordringer

Covid-19 har imidlertid givet DISH-projektet udfordringer og mange af de sundhedsudbydere, som deltager i projektet over hele Europa, har travlt med andre opgaver i lyset af pandemien. Heldigvis har den danske lead-partner, Lærings- og Forskningshuset på Sygehus Sønderjylland, fundet løsninger til at fortsætte med at tage LIU-konceptet i brug og tilbyde færdighedstræning til sundhedspersonalet. Den 8. marts 2021 afholdte de således online færdighedstræning for jordemødre med deltagere fra både Danmark og Norge. Flere af principperne fra DISH-projektet blev taget i brug.

Projektet er nu blevet forlænget med seks måneder og forventes afsluttet i foråret 2022. Henriette Hansen håber, at DISH-projektet på sigt kan føre til udvidet brug af nye teknologier. 

”Vi håber, at projektet vil forbedre implementeringen af digitale løsninger og kompetenceudviklingen af de sundhedsprofessionelle. DISH giver en slags kogebog til, hvordan man håndterer færdighedstræning og varierer den efter behov, så vi er sikre på, at de medarbejdere, der skal bruge de digitale løsninger rent faktisk ved, hvordan de skal gøre, også når tingene ikke virker,” fortæller hun og fortsætter:

”Hvis vi får brugt det her rigtigt, kan vi få meget mere gavn af den nye teknologi i sundhedssektoren – og samtidig skabe bedre innovationssamarbejder mellem sundhedsudbyderne og virksomhederne.”

SDEODots-Blue_EN

South Denmark European Office
Avenue Palmerston 18
B-1000 Bruxelles
info@southdenmark.be

©2023 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor