SPISEY: Bedre inklusion i europæiske skoler

“At UC SYD er leder af projektet, og at partnerne kommer til vores by og landsdel, viser, at vi har kompetencer og viden, som har værdi på både nationalt og europæisk plan.”

“Det usædvanlige er, at projektet har et politisk sigte. Det betyder, at UC SYD i samarbejde med partnerne i projektet får mulighed for at tale direkte til politikere på både europæisk og nationalt plan.”

Et vigtigt internationalt projekt med stærkt syddansk lederskab der skal sikre, at flere unge får en inkluderende, kompetencegivende ungdomsuddannelse og bliver klar til arbejdsmarkedet.

Det er SPISEY (eller “Supporting Practices for Inclusive Schooling and Education for the Youth”).
 
Med UC SYD i spidsen, SDEO som international koordinator samt 5 internationale partnere og 3,7 mio. kr. i funding fra Erasmus+ programmet skal projektet udvikle en fælleseuropæisk strategisk og pædagogisk ‘værktøjskasse’, der skal hjælpe skoleledere og lærere med at implementere inkluderende skoler.
 
Syddanske kompetencer i centrum
 
Projektet tager udgangspunkt i et ledelsesværkstøj – ‘inklusionskompasset’ – som Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion (NVIE) på UC SYD har udviklet for Skolelederforeningen. Inklusionskompasset er et værktøj, der strategisk sikrer at forskellige aktører – herunder lærere, elever, forældre, politikere og lokale samfund – inddrages i arbejdet med at skabe bedre inklusion i skoler og i undervisningen. Målet er tillige at gøre inklusion til et fælles anliggende og ikke blot en udfordring for den enkelte elev.


 
“At UC SYD er leder af projektet, og at partnerne kommer til vores by og landsdel, viser, at vi har kompetencer og viden, som har værdi på både nationalt og europæisk plan,” siger Esbjerg’s borgmester Jesper Frost Rasmussen.


 
“Vi håber på, at Esbjerg bliver pilotkommune i SPISEY,” siger Henriette Hansen fra SDEO, der har været med til at udvikle projektet. “Dette vil blive et tydeligt eksempel på, hvordan europæisk projektdeltagelse kan understøtte lokal udvikling og implementering af politikker, strategier og interventioner.”
 
Et europæisk inklusionskompas med politisk dimension
 
Gennem SPISEY skal kompasset nu udbredes europæisk og gøres endnu mere operationelt for den enkelte skole. Projektets europæiske partnere skal afprøve forskellige aktiviteter, læremetoder, retningslinjer og andre tiltag, som kan gøre inklusionskompasset til en fællesnævner for europæiske inklusionstiltag.


 
“Det usædvanlige er, at projektet har et politisk sigte,” siger docent på UC SYD Christian Quvang. “Mange Erasmus-projekter, der bliver bevilget penge til, drejer sig om udvikling af viden og praksis. Det gør projektet her også, men samtidig skal projektet komme med politiske anbefalinger. Det betyder, at UC SYD i samarbejde med partnerne i projektet får mulighed for at tale direkte til politikere på både europæisk og nationalt plan.”
 
“SPISEY projektet er i øjeblikket det eneste såkaldte KA3 Erasmus+ projekt, der implementeres med danske lead partnere,” tilføjer SDEO’s Henriette Hansen. “Så det er noget helt særligt for UC SYD at have fået dette projekt, der på en så klar måde understøtter deres forskningsaktiviteter på inklusionsområdet, og bringer dem sammen med andre super kvalificerede forskere rundt omkring i Europa.”
 
Projektet varer indtil 2021. De europæiske partnere er University of Exeter fra UK, Kokkola University Consortium Chydenius under universiteterne i Jyväskylä, Oulu og Vaasa fra Finland, Claude Bernard Lyon 1 University (UCBL) og Réseau Canope fra Frankrig samt University of Lleida fra Spanien.
SDEODots-Blue_EN

South Denmark European Office
Avenue Palmerston 18
B-1000 Bruxelles
info@southdenmark.be

©2023 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor