Nyheder:

Det nye Erasmus+program er nu lanceret, og de første indkaldelser er allerede åbne

Det nye Erasmus+ program er grønt, mere socialt, digitalt og demokratisk. Alene i 2021 er der i dansk sammenhæng afsat over 33 millioner euro til international mobilitet og uddannelsessamarbejde.

EU’s store uddannelsesprogram, Erasmus+, blev lanceret d. 25. marts i en ny og moderniseret udgave, som skal sikre mobilitet og tværnationalt samarbejde for millioner af europæere i alle aldre og med alle baggrunde.

I programperioden for 2021-2027 er der et stærkt fokus på social inklusion, digitalisering, grøn omstilling og fremme af demokratisk deltagelse blandt unge.

Alle offentlige og private aktører inden for uddannelse, ungdomsområdet og idræt har mulighed for at ansøge om finansiering, og der er som altid hjælp at hente hos Det Syddanske EU-kontor, hvis man ønsker sparring og hjælp til at ansøge.

“Erasmus+ er et praktisk og overskueligt program. Det kører hvert år, så man kan reelt planlægge sin ansøgning i god tid, og samtidig er tilskuddet ganske betragteligt”, fortæller EU-konsulent Jens Bøgetoft Christensen fra Det Syddanske EU-Kontor.

Et væld af muligheder i det nye Erasmus+

Det nye program giver bl.a. mulighed for studieperioder i udlandet, praktikophold, lærlingeuddannelse og personaleudveksling inden for alle områder af uddannelse, ungdomsområdet og idræt. Det er åbent for skoleelever, videregående uddannelser og erhvervsuddannelsesstuderende, voksne studerende, ungdomsudvekslinger, ungdomsarbejdere og idrætstrænere.

“For mange uddannelsesinstitutioner og skoler er Erasmus+ blevet en integreret del af deres udviklings- og innovationsaktiviteter. Det er både en mulighed for ekstra ressourcer til at arbejde med udviklingen af nye initiativer og en mulighed for at arbejde internationalt”, forklarer Jens Bøgetoft Christensen.

Næste ansøgningsfrist for mobilitetsområdet er den 11. maj 2021 kl. 12.00.

Udover potentialet inden for mobilitet bliver der også investeret i transnationale samarbejdsprojekter i det nye program. Disse samarbejdsprojekter kan være mellem videregående uddannelsesinstitutioner, skoler, læreruddannelser, voksenuddannelser, ungdoms- og sportsorganisationer, erhvervsuddannelser og mange andre aktører.

Næste ansøgningsfrist for samarbejdsprojekter er den 20. maj 2021 kl. 12.00.

Erasmus-akkreditering

I det nye program er det også muligt at blive en Erasmus-akkrediteret organisation. Akkrediterede Erasmus-organisationer får forenklet adgang til at søge om tilskud til mobilitetsaktiviteter under det nye Erasmus+program. Akkrediteringen fungerer som et slags “medlemskort”, der medfører, at man slipper for at skrive detaljerede ansøgninger hver gang, man vil søge midler til f.eks. kompetenceudviklingsforløb eller elevophold fra Erasmus+ programmet frem til 2027.

Næste ansøgningsfrist for akkreditering er den 19. oktober 2021 kl. 12.00.

Flere skoler og kommuner i Syddanmark er allerede akkrediterede, hvilket giver mange gode muligheder for at modtage tilskud til mobilitetsaktiviteter i løbet af den 7-årige programperiode. Læs for eksempel artiklen om Billund Kommune, Middelfart Kommune og Auraskolen i Esbjerg, som alle har fået bevilliget en Erasmus-akkreditering, her

Vil du vide mere?

Kontakt vores uddannelsesteam:

Den 21. april afholdt Det Syddanske EU-kontor et online lanceringsevent for det nye Erasmus+program i samarbejde med Norddanmarks EU-kontor og Central Denmark EU Office.

Se eller gense webinaret her.

Fakta om Erasmus+ programmet:

Erasmus+ er EU’s store program for uddannelse, ungdomsområdet og idræt. Det nye program gælder i perioden 2021-2027 med et samlet budget på 26,2 mia. euro.

Erasmus+ er et omfattende program, som dækker alle uddannelsestrin fra førgrundskole/dagtilbud til videregående uddannelse og ph.d.

Erasmus+ giver tilskud til:

  • Mobilitetsaktiviteter (rejser på tværs af landegrænser) for elever/studerende og undervisere/medarbejdere.
  • Tværnationale samarbejdsprojekter mellem aktører på uddannelsesområdet (mellem forskellige EU-lande).

Programmet har særligt fokus på følgende prioriteter:

  • Inklusion
  • Digitalisering
  • Miljø- og klima

Danmark har udpeget en national prioritet for 2021 i form af bæredygtighed. Det betyder, at projekter, der adresserer bæredygtighed, vil være særligt relevante.