Nyheder:

Det Syddanske EU-kontor i styrket samarbejde med Odense Universitetshospital

Byggeriet af Nyt OUH skyder op syd for Odense og bliver Danmarks største nybyggede sygehus, når det slår dørene op i 2022. Med over 10.000 medarbejdere bedrives der masser af international, konkurrencedygtig forskning i organisationen, og nu indgår SDEO og OUH i et endnu tættere samarbejde for at udnytte mulighederne.

Som et af Danmarks fire store universitetshospitaler danner OUH ramme om en stærk forskningstradition med et både nationalt og internationalt udsyn. En ny aftale mellem SDEO og OUH skal nu styrke samarbejdet yderligere med målet om netop at skabe fokus på det internationale potentiale og fremme hospitalets aktive deltagelse på den europæiske scene.

Samarbejdsaftalen, der kom i stand i efteråret 2020, har fokus på tre hovedområder: Klinisk forskning, Teknologi, robotter og kunstig intelligens og Kompetenceudvikling og forbedringsledelse. Med forskellige målrettede tiltag skal samarbejdet gøre det nemmere f.eks. at være på forkant med EU’s mange fundingmuligheder og partnerskaber og på den måde fremhæve OUH’s styrkepositioner inden for områderne.

Fast arbejdsdag på OUH

SDEO’s EU-konsulent Allan Nordby Ottesen har sin arbejdsgang i Danmark, og én gang om måneden skal han, under normale omstændigheder, rykke indenfor til en fast kontordag på OUH. Det er et af de konkrete tiltag, der skal være med til at styrke samarbejdet mellem SDEO og OUH yderligere. Og selvom COVID-19 har sat en stopper for de fysiske møder, glæder Allan Nordby Ottesen sig til at tiden tillader en fast månedlig arbejdsdag på hospitalet.

”Vi nåede at holde nogle gode møder hen over efteråret, og nu glæder jeg mig til, at vi kan implementere mere faste kontordage i løbet af 2021” fortæller han.

Sunde nyheder giver overblik

Et af aftalens fokusområder er Klinisk forskning, der tager udgangspunkt i OUH’s seks eliteforskningscentre, som netop har til formål at opnå forskning på højeste internationale niveau.

Som led i samarbejdsaftalen, og for at skabe overblik over hvilke muligheder EU tilbyder inden for området, har SDEO udformet nyhedsbrevet ”Sunde Nyheder”. Med Sunde Nyheder får OUH (og andre sygehuse i Syddanmark) mulighed for at være på forkant med viden om nyheder, events, projektindkaldelser m.m. fra relevante europæiske sundhedsnetværk.

 

EU-konsulent Henriette Hansen forklarer, at der findes mange europæiske netværk indenfor sundhedsområdet, men i en travl hverdag som forsker eller læge kan det være svært at følge med i de ting, der sker på europæisk plan:

”Med ‘Sunde Nyheder’ ønsker vi at give aktørerne nemmere adgang til den viden, som netværkene udbyder, så vi sammen kan være på forkant med kommende initiativer, events, samarbejdsmuligheder og EU-projektmuligheder. På den måde opnår vi forhåbentlig endnu mere positiv fokus på, hvad vi er gode til på sundhedsområdet i Region Syddanmark.”

Med EU-briller på

Hos Tessa Lind Gjødesen, Innovationschef på OUH og leder af CIMT (Center for Innovativ Medicinsk Teknologi), kan der være gode muligheder i den nye måde at samarbejde på. Særligt hvis aftalen kan resultere i at projekter, der tidligere har opnået regional støtte, nu kan løftes op på internationalt niveau og potentielt modtage EU-midler. Det kræver, at Allan Nordby Ottesen og Henriette Hansen gennemgår allerede-eksisterende projekter med EU-brillerne på og vurderer, om de har en chance på den internationale funding-scene.

”Aftalen er en ny måde at samarbejde på, hvor vi prøver at arbejde mere professionelt med fundraising ved bl.a. at genanvende de forsknings- og innovationsprojekter, vi har i regionen. Altså hvor vi ser, om idéen kan skaleres op på internationalt niveau. Succeskriteriet ved det ville være dels at få sendt nogle ansøgninger ud på europæisk niveau og dels at få pengene hjem. Hvis det lykkes, vil det virkelig være storslået,” afslutter Tessa Lind Gjødesen.