Nyheder:

Det Syddanske EU-kontor tager lederskab i internationalt netværk i Bruxelles

Når ERRIN, The European Regions Research and Innovation Network, fremover holder møder i de to arbejdsgrupper ”Kulturarv og turisme” og ”Innovation og investeringer” er det med co-ledelse af SDEO’s konsulenter Cathrine Holm Frandsen og Siri Raahede Bentzen. Det er godt nyt for Syddanmark, som nu får en stærkere stemme i netværket. 

ERRIN er et dynamisk netværk med 120 medlemmer, herunder primært regioner, universiteter, forskningsinstitutioner, handelskamre og klynger, fra mere end 20 europæiske lande. Netværket fremmer udveksling af viden, fælles indsatser og projektsamarbejder mellem sine medlemmer med det formål at styrke forskning og innovation.

Medlemmerne i ERRIN mødes regelmæssigt i tematiske arbejdsgrupper inden for 13 områder, hvor Det Syddanske EU-kontor også er aktive medlemmer i grupperne for f.eks. Design og kreativitet og Energi og blå vækst.

I arbejdsgrupperne deler ERRIN-netværket viden om EU-finansiering, projektidéer og best practice og bygger tætte uformelle relationer mellem medlemsregioner, EU-institutioner og andre partnere. 

Netværket forsøger samtidig at påvirke den politiske udvikling i EU ved at sætte fokus på regional erfaring, behov og ekspertise. ERRIN opretter platforme og deltager i begivenheder for at dele medlemmernes viden og give regionerne en samlet stemme.

Nye coleads styrker syddanske interesser

SDEO’s EU-konsulenter Cathrine Holm Frandsen og Siri Raahede Bentzen er nye coleads i arbejdsgrupperne Cultural Heritage and Tourism og Innovation and Investment. Som colead er man ekspert inden for sit område og leder en arbejdsgruppe med 3-5 andre coleads fra forskellige europæiske lande. 

Ifølge Cathrine Holm Frandsen giver rollen som colead både mulighed for at blive hørt, men samtidig åbner netværket også for at fremhæve syddanske styrker og få de mange gode projekteksempler frem i lyset.

”Det er en god anledning til at blive en aktiv spiller i det regionale netværk hernede. Man er med til at arrangere 3-4 arbejdsgruppemøder om året og har stor indflydelse på, hvad der bliver sat på dagsordenen. På den måde kan man også nemmere spille Syddanmarks interesser ind,” forklarer hun og fortsætter:

”Gennem vores deltagelse i arbejdsgrupperne markerer vi os som en kommende projektpartner og en seriøs region inden for vores områder. Så muligheden for at vi får tilbud om at komme med i projekter, der er under udvikling, er stor, og her kan vi så spille vores aktører ind.”

Også EU-konsulent Siri Raahede Bentzen ser gode muligheder i den nye rolle som colead – en rolle, som kan være med til at holde kontoret på forkant med tidlig information.

”Det er vigtigt for vores arbejde, at vi har god og tidlig adgang til informationer fra EU’s institutioner. En aktiv rolle i ERRIN hjælper også til at styrke vores netværk i institutionerne – særligt i EU-Kommissionen.”  

ERRIN giver konkrete resultater

Hvor Cathrine og Siri er nye i ERRIN har EU-konsulent Henriette Hansen derimod været colead i Health-arbejdsgruppen siden 2009. I tidens løb har hun været med til at opnå flere væsentlige resultater gennem sin funktion i gruppen. 

”Vores aktive rolle i ERRIN-netværkets sundhedsgruppe har været med til at fremhæve Region Syddanmark inden for sundhedsområdet. Det har også været med til at styrke kontorets netværk og har skabt en tættere kontakt til de forskellige Policy Officers i Kommissionen og til partnere rundt omkring i Europa. I sidste ende er det alt sammen med til at forstærke vores muligheder for at finde gode og interessante partnere til vores regionale aktører.” afslutter Henriette Hansen.