Nyheder:

Erasmus+projekt får rosende ord af Uddannelses- og Forskningsministeriet

Erasmus+ projektet, FUTE, har ikke alene fået flotte ord med på vejen af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Det har allerede fået et liv efter projektets officielle afslutning. Både Designskolen i Kolding og UC Syd har haft succes med at implementere projektets resultater  – både inden for historieundervisning og håndværk og design.

Erasmus+ projektet FUTE, Future Teaching, nåede til vejs ende i januar 2021 og er nu godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet, som havde positive kommentarer til projekts udførelse og resultat – på trods af de udfordringer corona-pandemien førte med sig:

”The achievement of the project is of high quality and copes with Erasmus+ objectives of high relevance to 21st skills. The project offers a new and innovative approach to creative thinking and design thinking on different education levels. The material deserves a wider dissemination, and we recommend the partners  to work with dissemination in the future to expand the numbers of pupils, teachers and pupils to work with Design Thinking,” står der blandt andet om projektet i godkendelsen.

FUTE har samlet Designskolen i Kolding, University College Syddanmark (UC Syd) og Det Syddanske EU-kontor i et samarbejde med partnere fra Frankrig, Belgien, Wales og Finland for at udvikle materiale til at samskabe bedre undervisning og styrke inklusion i skolerne. 

I følge EU-konsulent Henriette Hansen, der både var med til at udvikle og koordinere FUTE-projektet, er det et eksemplarisk eksempel på, hvordan gode syddanske kompetencer og forskningsresultater kan udbredes til Europa og samtidig skabe merværdi hos de syddanske partnere.

”Designskolen henvendte sig til mig for nogle år siden med ønsket om at bruge Erasmus+ programmet til at videreformidle og videreudvikle deres forskning i en europæisk ramme og samtidig overføre deres forskning til et nyt indsatsområde, som var efter- og videreuddannelse til folkeskolelærere. Vi fik etableret et supergodt partnerskab med meget professionelle organisationer inden for læreruddannelse og designtænkning, der har gjort det muligt at skabe nye vinkler på det originale materiale”. 

SDEO har stået for udviklingen af FUTE-projektets hjemmeside, der er opbygget som en læringsplatform, hvor FUTE-materialet enten kan downloades og bruges i papirform eller hentes direkte fra hjemmesiden som et værktøj til brug for kreativt samarbejde med kollegaer eller elever. 

Se projektets hjemmeside her

 
FUTE-modellen, som blev udviklet i forbindelse med projektet.

Livet efter EU-projektet

Et par måneder efter projektets officielle afslutning, er FUTE langt fra glemt. Tværtimod. Designskolen i Kolding er allerede i færd med at implementere materiale fra projektet i et undervisningsforløb i håndværk og design på udvalgte Faaborg og Midtfynske fri- og folkeskoler i 4., 5. og 6. klasse. Undervisningsforløbet udvikles af studielektor og seniorkonsulent Laila Grøn Truelsen i samarbejde med lærere fra Faaborg og Midtfyn og skal udrulles i de kommende tre år med start i september 2021.

Hver af de tre forløb består af et startseminar på Designskolen i Kolding, hvor udviklerne af FUTE-materialet, Laila Grøn Truelsen og Anne Katrine G Gelting, vil introducere lærerne til materialet. Efterfølgende vil elever og lærere anvende materialet i udvikling af innovative løsninger inden for et tema. Som en del af forløbet vil hver klasse deltage i en prototype-workshop på Tingcentralen i Aarslev, hvor designstuderende holder oplæg og vejleder i anvendelsen af prototyper i en designorienteret udviklingsproces.

På UC Syd har man også erfaring med at bruge FUTE-materialet i læreundervisningen. Her har man især haft held med at bruge designtænkning i historiefaget i samarbejde med skoler i Esbjerg kommune.

Yderligere info

FUTE-projektet og materialet er blevet omtalt på Danmarks Læringsportal, og du kan finde artiklen her

Arbejder du på en skole, som har lyst til at vide mere om brug af designtænkning i undervisningen, kan du tage kontakt til de to syddanske partnere fra UC Syd og Designskolen i Kolding. Med udgangspunkt i FUTE-materialet, kan der sammensættes individuelle inspirations og / eller træningsforløb til den enkelte skole.

Tag kontakt

Kontakt Laila Grøn Truelsen på lgt@dskd.dk og Anne Katrine Gøtzsche Gelting på akg@dskd.dk  fra Designskolen i Kolding eller Per Holst-Hansen phha@ucsyd.dk og Rasmus Jensen rhje@ucsyd.dk fra UC Syd.