Nyheder:

EU-millioner til Koldings grønne omstilling

To nye internationale projekter skal fremme smartere affaldshåndtering og bæredygtighed i offentlige indkøb

Koldings store arbejde for at fremme bæredygtigheden får nu flot europæisk rygvind.

Gennem to nye EU-projekter modtager kommunen samlet 2,4 millioner kroner til at styrke sine strategier for affaldshåndtering samt at arbejde med cirkulære modeller og metoder, som hele kommunen på sigt vil kunne bruge til at sikre, at mindre bliver anvendt og mere bliver genbrugt.

Projekterne hedder SMART WASTE og ProCirc. Kolding går sammen med kommuner, nationale myndigheder, affaldscentraler og eksperter i 10 europæiske lande – herunder Belgien, England, Holland, Italien, Norge og Sverige – som skal besøge hinanden, dele erfaringer og samarbejde.

”Det flugter fint med vores ambition om at være centrum for cirkulær økonomi. Her skal vi ofte finde løsninger, der bryder grænser, og derfor giver det god mening, at vi nu bliver en del af et større internationalt ekspertsamarbejde. Forhåbentlig bliver det et frugtbart forum, hvor vi kan udveksle idéer og erfaringer og ikke mindst udvikle nye affaldsløsninger, som kan gavne vores borgere og virksomheder,” siger borgmester i Kolding Jørn Pedersen.

“Der er stor forskel på affaldshåndtering, -indsamling, -holdning hos borgere, når man sammenligner Danmark og Holland med fx Bulgarien og Litauen. Vi arbejder med forskellige udfordringer, men skal forsøge at hjælpe hinanden til at nå i mål med de respektive målsætninger,” siger Kim Ankjær Nielsen, projektleder i Cirkulær Økonomi hos Kolding Kommune, som netop har præsenteret Koldings visioner omkring design og cirkulær økonomi til kick-off møde med SMART WASTE partnerne i Firenze.

Kolding har allerede taget stærke skridt mod bæredygtighed med initiativer som RE:USE, en genbrugscentral hvor møbler og andet fra storskraldsturen bliver sat i stand eller brugt til at skabe nye ting, som udsatte borgere kan hente og bruge, mens arbejdet med istandsættelsen samtidigt kan hjælpe borgere tilbage på arbejdsmarkedet.

Eller RE:DIRECT, en forsøgsordning hvor skoler, daginstitutioner, bosteder samt små og mellemstore virksomheder kan få et ressourcepas, der giver adgang til at hente genanvendeligt plast, træ, bøger, tekstiler og andet i genbrugspladsens containere.

I starten af 2020 kommer SMART WASTE partnerne til Kolding. “Her skal vi både præsentere kommunens arbejde med affaldshåndteringen, samt fremvise vores innovative tiltag, som senere skal vurderes af de øvrige partnere,” siger Kim Ankjær Nielsen.

Blandt aktiviteterne er designdrevne workshops, udviklet med Designskolen Koldings LAB for bæredygtighed og design, hvor KoldingKommune og andre aktører skal se “om vi i fællesskab kan kortlægge snitflader mellem Renovation og lokale virksomheder og institutioner,” siger Kim Ankjær Nielsen. Resultaterne kan derefter indlemmes i Koldings fremtidige planlægning på affaldsområdet.

“SMART WASTE passer perfekt  med kommunens køreplan for affaldshåndtering, og det hjælper også kommunen med både at leve op til eksisterende EU-regler og de mange skærpede affaldsdirektiver som er på vej i løbet af de næste par år,” siger Pernille Dagø fra Det Syddanske EU-Kontor i Bruxelles, som har hjulpet Kolding med forberedelsen af EU-ansøgningerne.

Projekter som ProCirc kan også komme til at spille en vigtig rolle for lokaløkonomien, tilføjer Pernille Dagø:

“Når Kolding og andre europæiske kommuner begynder at sætte bæredygtighedskrav til de produkter og services som de indkøber, giver de virksomhederne et incitament til at omstille deres forretningsmodeller- og på længere sigt gør det dem mere konkurrencedygtige, både i Danmark og i eksport til Europa. Der bliver skabt et marked for de grønne løsninger.”

—–

FAKTA om SMART WASTE

  • Kolding Kommune får 1,45 mio. kr fra EU’s Interreg Europe program, der har til formål at forbedre regionale udviklingspolitikker gennem udvekslinger af erfaringer, know-how og god praksis på europæisk plan.

  • Projektet løber fra 2019 til 2023. Den fulde titel er “SMART WASTE: Innovation in Waste Management Policies”.

  • Projektet tæller fem partnere fra Danmark, Holland, Italien, Belgien, Bulgarien og Litauen.

FAKTA om ProCirc

  • Kolding Kommune får 937,000 kr. fra EU’s Interreg Nordsø program, der sigter mod at integrere samarbejdet i Nordsøregionen med henblik på at tackle fælles udfordringer om at stille krav om mere bæredygtighed i offentlige indkøb, samle ekspertise og skabe varige forbindelser mellem virksomheder, myndigheder og institutioner.

  • Projektet løber fra 2019 til 2022. Den fulde titel er “Circular Procurement: Accelerate circular economy through procurement power, alliance- and capacity building.”

  • Projektet tæller to andre danske partnere – Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark og CLEAN – samt otte partnere fra Belgien, England, Holland, Norge, Skotland og Sverige.

    Projekterne er et resultat af et strategisk samarbejde mellem Kolding og Det Syddanske EU-Kontor (SDEO) i Bruxelles om EU-projekter, som fremmer kommunens udviklingsstrategier. Som led i samarbejdet har kommunale ledere i flere omgange besøgt Bruxelles, mødt europæiske partnere, deltaget i workshops og fået hjælp til udarbejdelsen af EU-ansøgningerne.

©2019 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy