Nyheder:

EU-program sender syddanske lærere og elever på ophold i udlandet

Fire syddanske kommuner og tre skoler kan allerede nu begynde at glæde sig over muligheden for finansiering til deres internationale aktiviteter de næste syv år. De har alle sammen fået bevilliget en Erasmus-akkreditering, som gør det væsentligt lettere at søge midler til mobilitetsaktiviteter gennem Erasmus+ programmet (EU’s uddannelsesprogram).

Billund Kommune, Middelfart Kommune og Auraskolen i Esbjerg er blandt de syddanske skoler og kommuner, der kan se frem til udveksling og samarbejde på tværs af EU-grænser i de kommende år. Med en Erasmus-akkreditering i ryggen, er de blevet tildelt et slags ”medlemskort”, der medfører at de slipper for at skrive detaljerede ansøgninger hver gang, de vil søge midler til for eksempel kompetenceudviklingsforløb eller elevophold fra Erasmus+ programmet. De er med andre ord sikret finansiering til deres mobilitetsaktiviteter hvert år frem til 2027.

”Playful Learning” i Billund Kommune

For Billund Kommune var der ikke nogen tvivl om, hvorvidt man skulle søge en Erasmus-akkreditering. I kraft af kommunens store Playful Learning-projekt, som handler om at fremme en legende tilgang til læring i alle kommunens skoler, var akkrediteringen et oplagt skridt på vejen mod at forandre og udvikle undervisningen.

Billund Kommune har ansøgt akkreditering på vegne af alle kommunens skoler. Det betyder, at personaler og skoleledelser har mulighed for at komme i såkaldt skyggepraktik eller på kursus frem til 2027. Alt sammen med det formål at få flere ud og opleve verden, blive motiverede og potentielt få et anderledes blik på læring.

Iben Stavnsbo Sørensen, læsekonsulent i Billund Kommune, forklarer, at Erasmus-akkrediteringen i bund og grund skal være med til at sikre, at alle børn er begejstrede for at gå i skole.

”Projektet skal være med til at trække noget viden med hjem. De ansatte kommer afsted i flokke, hvor de kan brainstorme, diskutere, debattere og sætte prøvehandlinger i gang, når de kommer hjem igen – alt sammen til glæde for eleverne. Vi gør det her, fordi vi gerne vil have at børnene oplever en skoledag, hvor de synes, de lykkes, lærer, udvikler sig og trives fagligt og socialt.”

”Mastering Your Future” på Auraskolen

På Auraskolen i Esbjerg er internationalisering en del af skolens DNA. Med grundtanken om at alle skal kunne mestre en ukendt fremtid, er det skolens mission at klæde eleverne på til at færdes i en verden, der forandrer sig hurtigt.

For at give eleverne de rette kompetencer, er det ifølge Lisbeth Kodal, konsulent og international koordinator på Auraskolen, afgørende, at de får lov til at komme ud og opleve det europæiske medborgerskab.

”Vi synes, det er vigtigt, at eleverne får udsyn og kan snakke og orientere sig internationalt. Derfor vil vi gerne bidrage til, at alle kommer til at få sådan et autentisk kulturmøde, som det vil være med udveksling i udlandet.”

I første omgang er det skolens lærere og pædagoger, der får mulighed for at komme afsted. Efterfølgende er det tanken, at lærerne kan trække på deres nye europæiske netværk, når eleverne senere får chancen for at komme på udveksling. Og Lisbeth Kodal er ikke i tvivl om, hvad skolen skal få ud af projektet.

”Vi forventer, at vi på Auraskolen bliver endnu skarpere og dygtigere til at undervise, og at vi får et større europæisk netværk. Samtidig håber vi, at vi får mulighed for at videndele, så vi kan bruge den nye viden til ikke bare at ændre, men også forbedre og styrke skolens undervisningspraksis,” forklarer hun.

Fra Middelfartbarn til verdensborger

I 2020 fik Middelfart Kommune en ny vision på skoleområdet med titlen ”Fra Middelfartbarn til verdensborger.” Her er der blandt andet fokus på interkulturelle kompetencer, og da kommunen søgte om en Erasmus-akkreditering var det med tanke på, hvordan visionen kunne blive understøttet.

”Det vi tænkte var, hvordan kan vi få aktualiseret vores vision? Og det er dér, akkrediteringsmuligheden giver mening. Den lever jo i lang tid ligesom vores vision. Så i takt med at vi udvikler og arbejder ud fra et visionært grundlag, så har vi akkrediteringsmuligheden som en udmøntning af visionen,” forklarer Vibeke Vedsted Andersen, pædagogisk konsulent og international koordinator for Skole- og Dagtilbud i Middelfart Kommune.

Med akkrediteringen får Middelfart Kommune mulighed for at sende kommunens lærere, pædagoger og elever på ophold i udlandet – en helt unik chance, som giver mening for alle parter.

”Det er jo både lærerne, der får internationale kollegaer og eleverne, der får internationale perspektiver,” forklarer Vibeke Vedsted Andersen og fremhæver samtidig potentialet i at en kommune ansøger på vegne af skolerne.

”På den måde kan man efterlade alt, hvad der hedder kvalitetsudvikling til skolerne, og alt hvad der hedder administration til os. Det synes jeg er alfa og omega for, hvorfor man går ind i det fra centralt hold. Og det er jo en kæmpe hjælp for skolerne, fordi de kan koncentrere sig om det, de skal gøre, mens vi kan rådgive og vejlede og blive en slags konsortium for dem,” afslutter hun.

EU-projekter når de er bedst

Det Syddanske EU-Kontor har hjulpet Billund Kommune, Middelfart Kommune og Auraskolen med råd og vejledning i ansøgningsprocessen. EU-konsulent Cathrine Holm Frandsen glæder sig over det flotte resultat.

“Jeg er så glad for den store syddanske succes med at blive akkrediteret. Udover at mere end 2500 lærere, pædagoger og elever får mulighed for at rejse til et andet EU-land og tilegne sig ny viden, har kommunerne også modtaget EU-støtte til at styrke implementeringen af deres lærings- og udviklingsstrategier. Det er et EU-projekt, når det er allerbedst,” fortæller hun.

Erasmus-akkrediteringen er et forholdsvis nyt tiltag, som skal være med til at sikre, at det nye Erasmus+ program bliver endnu mere inkluderende og tilgængeligt. Vi afventer en ny ansøgningsfrist til Erasmus-akkrediteringer efter sommerferien og inviterer interesserede kommuner, skoler m.m. til at kontakte EU-konsulent Cathrine Holm Frandsen (chf@southdenmark.be) for yderligere information. 

Læs mere om Erasmus-akkreditering her.