Nyheder:

EU-projekt om unge og kultur i landdistrikter er skudt i gang

Projektpartnerne mødtes for første gang ved SDU i Esbjerg. Foto: SDU

I maj lød startskuddet til et nyt EU-projekt, der skal være med til at engagere unge i kulturtilbud i landdistrikter. Med et samlet støttebeløb på 2,5 mio. kr. fra Erasmus+programmet er målet at kompetenceudvikle kulturmedarbejdere, så de kan skabe bedre kulturtilbud sammen med de unge. Projektet har deltagelse af partnere fra Finland, Holland og Danmark, hvorfra Region Syddanmark og Center for Landdistrikts-forskning (CLF) ved Syddansk Universitet (SDU) deltager.

SDU i Esbjerg dannede rammerne, da partnerskabet i EU-projektet R YOUCULT afholdt deres første møde i starten af maj. Projektet er støttet af Erasmus+programmet og skal over de næste to år undersøge, hvordan man kan gøre det mere attraktivt for unge at bo i landdistrikter. Målet er at udvikle et universelt uddannelsesprogram for kulturaktører i landkommuner og kulturinstitutioner i hele EU. Uddannelsesprogrammet skal give kulturmedarbejderne nye kompetencer til at facilitere processer, der kan føre til forankring og opbygning af en dynamisk ungdomskultur på landet. 

Ifølge Helene Mikkelsen, specialkonsulent hos Regional Udvikling i Region Syddanmark, er der netop behov for et projekt som dette til at generere viden om, hvordan man skaber bedre kulturmuligheder for de unge: 

”Der findes ikke meget systematisk viden på området – og workshops med kulturaktører i Syddanmark har gjort det tydeligt, at de mangler redskaber til at arbejde med kultur for unge i landdistrikter. Helt konkret skal der f.eks. stilles skarpt på, hvordan man matcher de lokale tilbud med det, de unge efterspørger.”

Succesfuldt første møde

Helene Mikkelsen og hendes kollega Julie Kirstine Olsen, udviklingskonsulent i Region Syddanmark, deltog begge i kick off-mødet, hvor projektpartnerne fik mulighed for at hilse på hinanden for første gang. 

”Det var skønt at hilse rigtigt på alle partnerne og opleve deres engagement i projektet og i den dagsorden om kultur for unge i landområder, som vi alle har en interesse i. Nu er vi i dialog med de andre lande om at få de sidste detaljer på plads. Vi skal i hvert land finde 12 medarbejdere på kulturområdet, som vil deltage i uddannelsesforløbet. Så vi er ved at gå i gang med at kontakte kulturaktørerne i de syddanske kommuner. Kulturaktørerne har tidligere vist stor interesse for projektet, så vi håber, at der bliver rift om at få lov til at deltage,” fortæller Julie Kirstine Olsen,

Med afsæt i regionens kulturstrategi 

Ideen til projektet opstod, da Region Syddanmark og Det Syddanske EU-kontor blev enige om at forfølge muligheden i at implementere regionens kulturstrategi gennem et Erasmus+projekt. EU-konsulent Cathrine Holm Frandsen har samarbejdet med regionen om at identificere projektmuligheden, finde projektpartnere og præcisere ansøgningen. Hun fortæller:

”Det er fedt at se, hvordan man kan stå med en identificeret projektmulighed i regionens udviklingsstrategi og så arbejde sammen om at udvikle den til et konkret EU-projekt. Forhåbentlig kan projektet på sigt være med til at styrke den lokale identitet, attraktiviteten og bosætningen i landdistrikterne.” 

SDU står i spidsen af projektet, der, udover Region Syddanmark, samler University of Jyväskylä, City of Jyväskylä, The Museum of Central Finland, University of Groningen, Hanze University Groningen.