Nyheder:

EU-projekt sætter fokus på den digitale kløft i fremtidens sundhedsvæsen

Nicole Fronc Dumanski da partnerne i Pragma-TIC havde konsortiemøde i Riga

Digitaliseringen af sundhedsvæsnet buldrer derudaf, og corona-pandemien har kun sat yderligere fart på. Udviklingen betyder bl.a., at sundhedsudbydere i stigende grad benytter teknologier, der muliggør digital konsultation og monitorering, så patienter kan opholde sig mest muligt hjemme i vante rammer. Men en øget digitalisering af vores sundhedsydelser sætter krav til kompetencerne hos patienterne, og det er netop denne problematik, et nyt EU-projekt går i dybden med. For hvordan sikrer vi, at alle patienter har færdighederne til at navigere i fremtidens sundhedsvæsen?

At sundhedssektoren bliver mere og mere digitaliseret er ikke noget nyt. Udviklingen skrider hastigt frem og bringer mange fordele med sig. I EU-projektet med titlen Pragma-TIC stiller partnere fra Belgien, Letland, Slovenien og Danmark skarpt på nogle af de udfordringer, digitaliseringen også fører med sig. For selvom videokonsultationer og fjernmonitorering skaber mere frihed, så stiller det også krav til patienternes digitale kompetencer. 

”Der er en ambition om, at vi skal flytte hospitalet ind i stuen derhjemme, men det kræver digitale sundhedskompetencer. Hvordan kan vi sørge for, at vores patienter kan følge med den stigende digitalisering?” spørger Nicole Fronc Dumanski, specialkonsulent i Center for Digital Psykiatri i Region Syddanmark, som deltager i projektet fra dansk side. 

E-læringsplatform skal bygge bro over digital kløft

Formålet med projektet er at udvikle og teste en e-læringsplatform, som kan være med til at løfte patienters digitale sundhedskompetencer. For at kvalificere projektet skal 200 patienter og 20 sygeplejersker fra de deltagende lande inddrages, så det færdige resultat bliver så brugbart som muligt. Ifølge Nicole Fronc Dumanski er det vigtigt, at projektet har deltagelse af både sygeplejersker og patienter, da begge parter mærker den øgede digitalisering på godt og ondt. 

”Undersøgelser har vist, at der var stor patienttilfredshed, men mindre tilfredshed blandt de ansatte i forbindelse med anvendelse af videokonsultationer i Danmark under coronapandemien,” fortæller hun og peger samtidig på, at sundhedspersonalet får en anden rolle i takt med at sundhedssektoren digitaliseres.

”I takt med digitaliseringen får sygeplejerskerne, foruden deres behandlerrolle, også en e-læringsrolle eller e-pædagogrolle. Derfor skal sygeplejerskerne også være med i projektets udviklingsarbejde, for det er dem, der er i klinikkerne. Det er dem, der har kontakten med patienterne og ved, hvad det er, der sommetider er svært.”

Udviklingsfase giver nye perspektiver

Pragma-TIC er stadig i udviklingsfasen og ifølge Nicole Fronc Dumanski, betyder det, at projektet kan komme til at gå ad flere veje. E-læringsplatformen skal i første omgang bruges som et redskab til at udvikle patienters digitale sundhedskompetencer, men den har også potentiale til at kunne bruges som et screeningsværktøj i fremtiden.

”Det er en læringsplatform, men vi er faktisk også kommet derhen, hvor vi forestiller os, at man kan bruge den til at screene, hvor folk er henne i forhold til deres digitale kompetencer. For måske bliver det sådan i vores sundhedsvæsen fremadrettet, at vi har brug for at kende folks digitale ståsted for at matche dem med det rette tilbud. Vi skal jo heller ikke nødvendigvis tvinge folk til at benytte sig af digitale tilbud,” forklarer hun. 

Væsentlig ulighed på tværs af lande

Projektpartnerne har netop holdt møde i Riga, og for Nicole Fronc Dumanski og de øvrige danske deltagere, stod det klart, at der er stor forskel på, hvor langt de involverede lande er i den digitale udvikling, og hvilke teknologier de har til rådighed. Men selvom vi i Danmark allerede er fortrolige med mange digitale tjenester og har god adgang til dem, betyder det ikke, at alle har de relevante kompetencer, når det kommer til digitale sundhedsløsninger, forklarer hun. 

”Vores unge population har for eksempel stor fortrolighed med teknologi, men det er ikke ensbetydende med at have digitale sundhedskompetencer. Altså at kunne finde den relevante sundhedsinformation og at kunne forholde sig kritisk til den. Det er nogle andre ting, der er i spil her end fortrolighed med teknologien i sig selv, og derfor skal e-læringsplatformen ikke nødvendigvis kun henvende sig til den ældre del af befolkningen,” afslutter Nicole Fronc Dumanski.

Det Syddanske EU-kontor har hjulpet Pragma-TIC på vej med råd og sparring i ansøgningsfasen. Projektet er støttet af EU’s uddannelsesprogram Erasmus+ med 1,3 mio. kr. 

Vil du vide mere om Erasmus+, er du velkommen til at kontakte EU-konsulent Henriette Hansen på hha@southdenmark.be