Nyheder:

EU-projekt skal gøre militære undervandsoperationer mere sikre for dykkere

Syddansk Universitet og Danish Aerospace Company har opnået tilsagn til EU-projektet CUIIS, som skal udvikle undervandsteknologi og kontrolsystemer til gavn for militære dykkere.

CUIIS-projektet (Comprehensive Underwater Intervention Information System) er støttet af EDIDP, som er et af de testprogrammer, der gik forud for Den Europæiske Forsvarsfond. Projektet samler 18 partnere fra henholdsvis Rumænien, Bulgarien, Frankrig, Italien, Polen, Finland og Danmark, som skal samarbejde om at udvikle undervandsteknologi med sensorer, overvågnings- og kontrolsystemer til militære dykkere.

Visualisering gør data intuitivt og forståeligt

Stefan Jänicke, Lektor på Institut for Matematik og Datalogi ved SDU, er en del af CUIIS-projektet. Med en baggrund inden for visualisering skal han være med til at omsætte strømmen af data fra dykkerne til information, der kan gavne de militære operationer under vandet. 

Den slags data kan være svær at forstå, og derfor er Stefan Jänickes job at bruge sin research til at visualisere tal fra sporingsdata og sensorisk data, så de bliver nemmere at afkode. 

“Not everyone is able to understand tracking data because it comes in numbers. The same is for sensory data. You need to develop visual forms to make it quickly understandable,” fortæller han. 

I forhold til CUIIS-projektet forklarer Stefan Jänicke, at der er flere forskellige måder at bringe visualisering i spil på – både over og under vandet. Ved blandt andet at helbredsmonitorere kan de militære dykkere for eksempel få bedre information om deres situation, sundhedsstatus og miljøet de befinder sig i, når de er ude på operationer. 

“Maybe the team leader underwater has a monitor where he or she can see the positions of the other divers. The monitor could also provide information about the status of the other divers, so the team leader is able to act quickly if he needs to rescue one of his or her colleagues,” fortæller han.

Støtte til forsvarsforskning og -udvikling

Projektet kører i tre år og består af udvikling, design, bygning af en prototype samt testfase. Selvom CUIIS endnu befinder sig i dets indledende faser, ser Stefan Jänicke frem til at udforske nye områder og samarbejde med projektets mange partnere.

“I have worked together with experts and data from sports, the humanities, biology and health science, so this new domain will be exciting for me personally. I will be able to work with new data, new people and have the chance to develop new project ideas beyond the addressed topic in CUIIS.”

Syddansk Universitets forventede samlede støtte til projektet er ca. 319,989 €. (2,3 mio. kr.). EU-konsulent på Det Syddanske EU-kontor Else Dyekjær Mejer glæder sig over det nye projekt, og Forsvarsfondens mange, gode muligheder.

”Piloten til Forsvarsfonden har vist, at de syddanske virksomheder har rigtig meget at byde ind med på forsvarsområdet, og Forsvarsfonden giver en god ramme til at styrke samarbejde og blive leverandør til Forsvaret.”

Den Europæiske Forsvarsfond

CUIIS-projektet er støttet af European Defence Industrial Development Programme (EDIDP), som nu er erstattet af Den Europæiske Forsvarsfond. Med et budget på ca. 8 milliarder euro uddeler fonden i perioden 2021-2027 tilskud til forskning og udvikling af nye forsvarsprodukter og -teknologier. Formålet er at fremme det forsvarspolitiske samarbejde på tværs af EU og bidrage til at styrke konkurrenceevnen, effektiviteten og innovationskapaciteten i den europæiske forsvarsindustri.

Vil du vide mere om Den Europæiske Forsvarsfond og dine muligheder for støtte? Kontakt vores erhvervsteam på edm@southdenmark.be eller srb@southdenmark.be.