Nyheder:

EU-projekt skal sætte fart på omstillingen til grøn energi i Syddanmark

Energikrisen og et øget fokus på omstilling til grøn varmeforsyning koster mange bekymringer for boligejere i disse dage. Nu skal et nyt samarbejde på tværs af Syddanmark hjælpe borgerne med at vælge de bedste energiløsninger. Projektet med titlen COHEAT har fået en bevilling på 11 mio. kr. fra EU’s LIFE-program. 

Ruslands invasion af Ukraine har sendt energipriserne i vejret, og snakken om grøn energi optager mange boligejere. Nu er der imidlertid hjælp på vej i form af et nyt projekt med deltagelse af Region Syddanmark, Dansk Fjernvarme, PlanEnergi, EC Network og de syv syddanske kommuner Nyborg, Assens, Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Middelfart, Kolding og Sønderborg Kommune.

Med en treårig bevilling fra EU-programmet LIFE vil projektet COHEAT sætte skub i den grønne omstilling af boliger i Syddanmark gennem en fælles syddansk indsats for varmeomlægning og energirenovering af boliger og bygninger udenfor de eksisterende fjernvarmeområder. 

Projektets formål er at dele viden, erfaringer og best practice for at gøre omstillingen til fossilfri varmeforsyning så effektiv som mulig. Projektet har særligt fokus på landområderne og mindre landsbyer, hvor husstandene ligger spredt, og udfordringerne kan være størst.

Lang vej mod fælles mål

Selvom de første skridt mod projektansøgningen blev taget for snart tre år siden, er idéen ikke ny. Omstilling til grøn varmeforsyning var allerede en dagsorden, som gav genklang på tværs af kommunerne tilbage i 2019, og derfor var der også stor opbakning til at samle et projektpartnerskab på tværs af Region Syddanmark, da chancen bød sig. Alligevel har arbejdet frem mod bevillingen været lang, da COHEAT-projektet ikke kom gennem nåleøjet i første omgang. Det var marginaler, der gjorde udfaldet, og projektpartnerne var derfor også klar til at genansøge, da muligheden kom. 

EU-konsulent Thomas Jensen fra Det Syddanske EU-kontor har hjulpet projektet på vej – lige fra begyndelsen, hvor projektidéen skulle matches med det rigtige program og frem til kontraktforhandlingerne. Ifølge ham har arbejdet med projektet været med til at sammentømre konsortiet. 

”COHEAT er et rigtig godt eksempel på et signaturprojekt, hvor syddanske kommuner og regionen arbejder sammen og løfter i flok. Det har været en stor tilfredsstillelse at se, hvor entusiastiske partnerskabet har været omkring projektet – også selvom det har strukket sig over lang tid.”

Region og kommuner i samarbejde om grønne energiløsninger

Ifølge formanden for Udvalget for Regional Udvikling i Region Syddanmark, Michael Nielsen (K), har partnerskabet en vigtig opgave foran sig, for behovet for grønne energiløsninger har aldrig været større.

”Vi går ind i partnerskabet i lyset af både klimaforandringer og en højaktuel energikrise, der gør det bydende nødvendigt at fjerne barriererne i energiomstillingen og styrke kommunernes indsatser for at udfase de fossile brændstoffer til opvarmning. I første omgang sætter vi skub i konverteringen til grønne varmeløsninger på Fyn, i Trekantområdet og i og omkring Sønderborg, men projekterfaringerne skal deles med alle syddanske kommuner, så udledningen af CO2 og andre klimagasser bliver bragt ned i hele den syddanske geografi.

Grøn varme til landsbyer og i landområder 

Partnerskabet skal styrke kommunernes arbejde med at hjælpe boligejerne med at vælge de bedste løsninger. Det kan f.eks. være at energirenovere private boliger, få lokale fjernvarmeløsninger eller udskifte gas- og oliefyr til varmepumper i den enkelte husstand eller kollektivt, hvis veje eller hele landsbyer går sammen i energifællesskaber.

Nyborg Kommune, der er med i partnerskabet, ser frem til videndeling og regionalt samarbejde.

”Vi har en meget vigtig opgave i Nyborg Kommune – som i alle landets kommuner – med at hjælpe borgerne til en CO2-neutral varmeforsyning. Det er en del af vores klimaplan i Nyborg Kommune – og det er blevet yderligere aktuelt med de ekstremt høje energipriser. COHEAT-projektet, som vi har udviklet sammen med de øvrige partnere, kommer på det helt rigtige tidspunkt til at støtte den opgave, og vi ser frem til at dele viden og erfaringer med det klare formål, at borgerne får den mest bæredygtige løsning på deres varmebehov både klimamæssigt og økonomisk,” siger Per Jespersen (S), formand for Klima- og Naturudvalget i Nyborg Kommune.

Læs hele Region Syddanmarks pressemeddelelse om projektet her.

Fakta om COHEAT

  • I Danmark er ca. 500.000 boliger opvarmet med olie eller naturgas. Som led i de nationale klimamål skal de alle omlægges til fossilfrie energikilder inden 2030.  Samtidig er der betydelige energisparemuligheder i danske boliger. Over 83 pct. af husholdningernes energiforbrug går til boligopvarmning og varmt vand, mens de resterende 17 pct. går til klassik elforbrug, el-apparater mv.

  • COHEAT vil sætte skub i den grønne omstilling af boliger i Syddanmark gennem en treårig fælles syddansk indsats for varmeomlægning og energirenovering af boliger og bygninger uden for de eksisterende fjernvarmeområder.

  • Deltagerne i projektet er Region Syddanmark, Nyborg Kommune, Sønderborg Kommune, Middelfart Kommune, Svendborg Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Assens Kommune og Kolding Kommune samt ProjectZero, Dansk Fjernvarme, PlanEnergi og EC Network.

  • Det er COHEATs ambition at nå ud i hele Region Syddanmark, og alle kommuner i Region Syddanmark bakker op om indsatsen.

  • EU har bevilliget ca. 11 mio. kr. til projektet.
SDEODots-Blue_EN

South Denmark European Office
Avenue Palmerston 18
B-1000 Bruxelles
info@southdenmark.be

©2023 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor