Nyheder:

EU-projekt stiller skarpt på børn og unges trivsel i skolen

I projektet SHE4AHA (School Health in Europe for Active and Healthy Ageing) sætter partnere fra Danmark, Frankrig, Island, Portugal og Slovenien fokus på sundhedsfremme i skoleregi. Med udgangspunkt i at børn og unge lærer bedst, når de trives fysisk, psykisk og mentalt, skal projektet arbejde med at systematisere indsatsen for bedre trivsel i skolen. SHE4AHA-projektet er støttet med 2,9 mio. kr. fra Erasmus+ programmet.

Børn og unge tilbringer en stor del af deres vågne timer i skolen. Derfor har skolen selvsagt en kæmpe indflydelse – ikke kun på børn og unges læring, men også på deres sundhed. Et nyt Erasmus+ projekt med titlen SHE4AHA har netop fokus på, hvordan man kan arbejde mere systematisk med sundhedsfremme i skolen. SDEO er dansk partner i projektet sammen med den internationale NGO Schools for Health in Europe (SHE). Anette Schulz, manager i SHE, fortæller om projektets tilgang til sundhed:  

”Når vi taler om sundhed, taler vi ikke kun om fysisk sundhed – spiser man sundt, og får man dyrket nok motion. Det handler også om trivsel. Trives man i skolen? Er man glad for at være der? Har man venner osv.? I SHE4AHA-projektet arbejder vi ud fra en tilgang, vi kalder the whole school approach. Det vil sige, at det selvfølgelig handler om, hvordan læreren tilgår eleven, men det handler også om, hvad det er for nogle rammer, der tilbydes i skolen. Hvad er det for nogle samarbejder, der er imellem skolen og eksterne aktører. Her kan eksterne aktører for eksempel være forældre, det lokale idrætsliv osv.”

Ifølge Anette Schulz er indsatsen med sundhedsfremme i skolen særlig vigtig i lyset af corona-pandemiens nedlukninger. 

”Vi kan se på forskningen, at børn bevæger sig mindre under hjemsendelser. Vi ved også, at det særligt er de grupper af børn og unge, der i forvejen var udsatte, som er blevet det endnu mere i den her proces. Det er gået voldsomt ud over deres trivsel.”

SHE4AHA består, foruden SHE og SDEO, af projektpartnere fra Lyon University, Minho University, Ljubliana University og Reykjavik University. 

Anette Schulz, manager i SHE (Schools for Health in Europe)

15 sundhedsfremmende skoler

SHE4AHA-projektet bygger på noget af det arbejde, som NGO’en SHE allerede har udviklet. SHE har hovedsæde i Vejle og samler 39 medlemslande, som alle har dedikeret sig til arbejdet med at implementere sundhedsfremme i skoleregi. Medlemmerne i SHE har blandt andet udviklet en manual med titlen SHE School Manual – et procesdokument, der guider skoler til enten at implementere arbejdet med sundhedsfremme eller kvalificere det eksisterende.

Som led i projektet skal 15 forskellige skoler fra partnernes respektive hjemlande teste SHE School Manual. På dansk side deltager Bohr Skolen i Esbjerg, Hindsholmskolen i Kerteminde og Fanø Skole. I første del af testfasen vil manualen blive revideret og udviklet, så den imødeser kulturelle forskelle og passer ind i konteksten for de forskellige skoler. I den næste fase skal skolerne præsenteres for manualen, og hvordan de kan arbejde strategisk og struktureret med sundhed, sundhedsfremme og sundhedsuligheder.

”Når vi arbejder med sundhedsfremme, tager vi afsæt i, at børn og unge er eksperter i eget liv. Vi vægter brugerinddragelse virkelig højt. Både børn og unge, det pædagogiske personale og ledelsen ude på skolen skal være med til at identificere, hvilke tiltag der skal iværksættes,” fortæller Anette Schulz om de initiativer, som arbejdet med manualen skal føre med sig. 

Mere fokus på sundhed i klasseværelset

Når projektet slutter om tre år, håber Anette Schulz og de øvrige partnere, at projektet har været med til at udbrede viden om vigtigheden af arbejdet med sundhedsfremme. 

”Vi håber helt konkret, at vi kan få leveret noget materiale, så skolerne får lyst til at arbejde endnu mere med sundhedsfremme. I sidste ende håber vi naturligvis, at det kan være med til at forbedre børn og unges sundhedstilstand,” fortæller hun. 

D. 3.-8. maj har SHE4AHA-projektet kick off-møde, hvor projektpartnerne skal møde hinanden fysisk for første gang i Bruxelles, hvis coronasituationen tillader det. Og selvom projektet kun er i sin spæde start, er Anette Schulz ikke i tvivl om, hvor vigtig Erasmus+ støtten er.

”Støtten betyder reelt, at vi nu kan gennemføre projektet. Uden støtten var det her projekt ikke blevet en realitet. Så kan det godt være, at man ikke får fundet 100%, men man får dog nok til, at man kan overskue at lægge den resterende finansiering selv.”

Henriette Hansen, SDEOs konsulent på området for sundhed og velfærd, har hjulpet ansøgningen til SHE4AHA-projektet på vej og deltager også som partner i projektet. Hun fortæller:

 ”Det bliver spændende at komme i gang med projektet. Jeg er rigtig glad for, at vi igennem denne slags innovationsprojekter kan få et tættere samarbejde og kendskab til kommunerne i vores region, og at de kan få noget helt konkret ud af at være med i EU-projekter.”

Vil du vide mere?

 Vil du vide mere om Erasmus+ programmet og mulighederne for støtte på sundhedsområdet, er du velkommen til at kontakte EU-konsulent Henriette Hansen