Nyheder:

EU-støtte til fødevareinnovation gennem hele produktionskæden

Fødevarernes vej fra primærproducent til forbruger er et centralt omdrejningspunkt for et bæredygtigt klima og miljø i Europa.

EU sender derfor støttemidler i retning af projekter med forskning, nye teknologier og produkter samt nye forretningsmodeller, der kan fremme innovation, ressourceeffektivitet og konkurrenceevne i fødevaresektoren.

Det giver bl.a. mulighed for at lave projekter, der afprøver nye tilgange til fødevareværdikæder for at skabe økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed, i samarbejde med især primærproducenter; finde nye måder til at reducere madspild; og som i stor skala kan demonstrere brugen af robotter i realistiske driftsmiljøer indenfor landbrug og fødevarer.

”EU har fokus på et bæredygtigt og konkurrencedygtigt fødevareerhverv, hvor hele værdikæden fra primærproducenter til produktion og forarbejdning spiller en central rolle og kan tage del i EU-projekterne”, fortæller vores EU-konsulent Else Dyekjær Mejer. ”Vi har i Region Syddanmark en stærk og varieret fødevaresektor, hvor EU-programmerne kan være med til at fremme udvikling og innovation.”

Fødevarefokuset ser endvidere ud til at blive forlænget gennem EU’s næste store rammeprogram, Horizon Europe, hvor 10 mia. euro i perioden 2021-27 er forslået afsat til projekter med ”fødevarer, bioøkonomi, naturressourcer, landbrug og miljø.”

Ansøgningsfristerne for de nyeste indkaldelser ligger i januar og april 2020. Kontakt os for at høre, hvordan din idé matcher med de mange interessante støttemuligheder.