Nyheder:

EU vil være i front på den globale innovationsscene

EU-Kommissionen har vedtaget en ny europæisk innovationsdagsorden, som skal bringe Europa på forkant med den nye bølge af deep tech-innovation. Formålet er at øge EU’s muligheder for at løse nogle af de mest presserende samfundsudfordringer i dag. 

En ny innovationsbølge er på vej: deep tech, som lidt forsimplet er innovation baseret på banebrydende forskning. Det fremgår af EU-Kommissionens nye innovationsdagsorden, som sætter en tyk streg under deep tech-innovation, som noget af det vi skal konkurrere på og leve af i EU.

Ifølge Siri Bentzen, konsulent på Det Syddanske EU-kontor, bliver deep tech-teknologi ikke alene udviklet i innovationsmiljøerne omkring universiteterne, men også i virksomheder.

”Mange virksomheder arbejder også med forskningstunge løsninger enten på baggrund af egne forskningskompetencer eller i tæt samarbejde med forskningsaktører, og den nye innovationsdagsorden er derfor også relevant for dem.”

Formålet med innovationsdagsordenen er at gøre EU til den førende aktør på den globale innovationsscene. EU ønsker at være stedet, hvor de bedste talenter arbejder hånd i hånd med de bedste virksomheder, og hvor deep tech-innovation blomstrer og skaber banebrydende, innovative løsninger på tværs af kontinentet.

Øget fokus giver øget finansiering 

Deep tech kan spænde over mange teknologiske områder, men har det tilfælles, at der ofte er tale om innovation i den spæde start af udviklingsprocessen. Samtidig er det innovation med potentialet til at kunne løse nogle af de største udfordringer i samfundet. Et eksempel herpå er da biotekselskaberne Moderna og BioNTech lykkedes med at bruge forskning i kunstig intelligens og medicin til at fremskynde udviklingen af covid-19-vacciner, så de var på markedet på mindre end et år.

 

Når EU fremhæver deep tech-innovation i sin innovationsdagsorden betyder det også et ekstra fokus i støtteprogrammerne. Derfor kommer der fremadrettet til at være endnu bedre finansieringsmuligheder for innovation baseret på banebrydende forskning – både den, som udspringer af universiteterne og ude i virksomhederne. For deep tech er omkostningsfuldt, forklarer Siri Bentzen.

”Innovationsagendaen handler selvfølgelig om innovation i EU, men i høj grad også om konkurrence med resten af verden. Her peger EU på deep tech som noget af det, europæiske virksomheder kan konkurrere på, hvis der altså investeres tilstrækkeligt i det – for deep tech er dyrt.”

Med det øgede fokus på deep tech vil EU styrke Europas teknologiske position og skabe innovative løsninger på presserende samfundsmæssige udfordringer, såsom klimaforandringer og cybertrusler. Samtidig understreger den nye innovationsdagsorden, at deep tech-innovation har potentiale inden for mange sektorer – fra vedvarende energi til agroteknologi og fra byggeri og konstruktion til mobilitet og sundhed – og kan dermed bidrage til f.eks. at reducere energiafhængigheden, forbedre menneskers sundhed og gøre vores økonomier mere konkurrencedygtige.