Nyheder:

EUopSTART er tilbage

144 ansøgninger og 121 bevillinger til en samlet værdi af 7,5 mio. kroner. Det var resultatet af sidste ansøgningsrunde til EUopSTART tilbage i 2020.

Skal din ansøgning være med i puljen til næste frist? Så er det nu, du har chancen.

De nye EUopSTART-frister er:

D. 8. juni, d. 24. august og d. 2. november 2021.

EUopSTART er et program under Uddannelses- og Forskningsministeriet, der har til formål at hjælpe danske virksomheder og vidensinstitutioner med at tage det første skridt på vejen mod støtte fra et af EU’s store programmer.

Med EUopSTART kan du søge tilskud til at få dækket op til 50% af dine udgifter i forbindelse med udarbejdelsen af en ansøgning til programmerne under Horizon Europe – herunder eksempelvis EIC og Eurostars. Midlerne skal bruges til udgifter, der er relevante, nødvendige og direkte forbundet med forberedelsen af ansøgningen.

EU-konsulent ved Det Syddanske EU-Kontor, Else Dyekjær Mejer, ser EUopSTART som en god indgangsvinkel til virksomhedernes arbejde med EU-ansøgninger.  

”EUopSTART er med til at nedbryde den barriere, der kan være for mange virksomheder i forbindelse med at udarbejde ansøgninger, fordi de her kan få tilskud til nogle af de udgifter, der vil være i ansøgningsprocessen. Samtidig kræver EUopSTART kun en mindre ansøgning med overvejelser, man alligevel skal gøre sig i forbindelse med et projekt.”

Økonomisk hjælp til ansøgningen

I bunken af ansøgere i 2020 var blandt andet startup-virksomheden Glyprovac, som fik støtte til at lave den Eurostars-ansøgning, der netop har sikret dem 2,2 mio. kr.

Ann Zahle Andersen, CBDO og Co-founder i Glyprovac, fortæller.

”Som en lille startup med begrænset likviditet betød EUopSTART-midlerne, at vi kunne prioritere det arbejde, der skal til for at kunne sammentømre et konsortium, koordinere og skrive en Eurostars-ansøgning. Vi brugte blandt andet midlerne til at besøge vores tyske konsortium-partnere ca. en måned før deadline. Her brugte vi fire dage på intensivt at forventningsafstemme og ensrette både vores indbyrdes afhængigheder, arbejdspakkerne og selve ansøgningen. Et stykke arbejde, der i høj grad var godt for både projektet og vores fremtidige samarbejde – og det øgede helt sikkert vores chancer for at få bevillingen.”

Ann Zahle Andersen og Anders Boysen fra virksomheden Glyprovac fik EUopSTART-midler til deres Eurostars-projekt i 2020.