Nyheder:

EU's store energiplan rummer muligheder for virksomheder

Elpriserne er tordnet i vejret i 2022 som følge af krigen i Ukraine. Det skaber store udfordringer for private husholdninger såvel som for erhvervslivet. Som reaktion på det akutte problem har EU-Kommissionen præsenteret en handlingsplan for en fælles europæisk indsats, som baner vejen for tilskud til innovative løsninger inden for energiteknologi, -lagring og -effektivisering.

Det haster med at transformere Europas energisystem. Det har den nuværende geopolitiske situation sat en fed streg under. Realiteterne på energimarkedet, forårsaget af Ruslands invasion af Ukraine, kræver omgående handling og omstillingen til ren energi kan kun gå for langsomt – både af energipolitiske årsager, men i særdeleshed også for at tackle klimakrisen. 

I foråret 2022 fik det EU-Kommissionen til at vedtage en stor energiplan med titlen REPowerEU, som skal være med til at øge Europas uafhængighed af russiske fossile brændstoffer. Den samlede energiplan rummer tiltag for op til 300 mia. euro. 

Syddanske styrkepositioner i spil

Med den nye energiplan er alle sejl sat for en omstilling af Europas energisystem. Tiltagene i REPowerEU-planen indebærer først og fremmest, at der skal spares på energien. Derudover skal der købes energi fra andre leverandører end Rusland og sidst, men ikke mindst skal udrulningen af vedvarende energi fremskyndes, så den, ifølge energiplanen, udgør 45 % af EU’s samlede energiforbrug i 2030.

REPowerEU kalder derfor på en markant indsats, og skal planen blive en succes, kræver det nationale tiltag og koordinering mellem medlemslandene. Det afspejler sig også i EU’s tilskudsmuligheder, hvor mange allerede har stort fokus på nyskabende energiprojekter. 

De strategiske prioriteringer tapper direkte ind i Danmarks styrkeposition inden for energieffektive løsninger. Der er derfor også gode muligheder for innovative virksomheder, som kan hjælpe med at opfylde de ambitiøse mål i energiplanen – og her har Syddanmark masser at byde ind med, fortæller Kasper Bloch-Jørgensen, EU-konsulent på erhvervsområdet ved Det Syddanske EU-kontor:

”Krigen i Ukraine og de stigende energipriser har gjort det tydeligt, at vi har betydelige udfordringer i EU i forhold til energiforsyning, og det afspejler EU’s programmer også. Så hvis man som virksomhed arbejder med at udvikle løsninger inden for energiområdet, så bør man overveje mulighederne for at søge EU-finansiering. På Det Syddanske EU-kontor kan vi hjælpe med at pege virksomhederne i den rigtige retning og sikre, at de rammer inde for skiven, når de udarbejder ansøgningerne.”

Arbejder du i en virksomhed, der beskæftiger sig med energiteknologi, er du velkommen til at kontakte Kasper Bloch-Jørgensen på kbj@southdenmark.be og høre mere om dine muligheder for EU-støtte.