Nyheder:

Fit for 55: Fra grønne ambitioner til handlinger på klimaområdet

Gennem Green Deal har alle 27 EU-lande forpligtet sig til at gøre EU til det første klimaneutrale kontinent senest i 2050. For at nå dertil skal medlemsstaterne reducere emissionerne med mindst 55 % senest i 2030 i forhold til niveauet i 1990. EU-Kommissionen har fremlagt deres forslag til en større, sammenhængende lovpakke, der skal sikre klimamålets realisering og – populært sagt – gøre EU ’fit for 55’.

Selvom Fit for 55 lyder som navnet på en fitness-time, er det rent faktisk en samlet titel på en række forslag om at revidere og ajourføre EU-lovgivningen inden for klima og energi og få nye initiativer op at stå.

Lovpakken har det formål at sikre, at EU’s politikker er i overensstemmelse med de klimamål, som Rådet og Europa-Parlamentet har vedtaget. 

Herunder har vi beskrevet nogle af de lovforslag, der har betydning og skaber muligheder for syddanske aktører:

  • Ændringer i energieffektivitetsdirektivet skal gøre de eksisterende energisparemålsætninger retligt bindende og fordoble medlemsstaternes årlige energispareforpligtelser. Samtidig vil den offentlige sektor skulle forpligtes til bl.a. at renovere 3 pct. af sine bygninger hvert år.

  • Øget brug af vedvarende energi med en målsætning om at mindst 40 % af energien i EU skal stamme fra vedvarende energikilder i 2030. 

  • Ny CO2-grænsetilpasningsmekanisme, en slags klimatold, hvor man vil indføre en CO2-afgift på en række udvalgte produkter, der importeres til EU. Det skal forhindre, at europæiske virksomheder placerer deres fabrikker udenfor Europa, hvor kravene til CO2-udledning ikke er nær så skrappe.

  • At gøre det lettere tilgængeligt for alternativt drevne køretøjer på fx el og brint at genoplade og tanke op. Ligeledes med fokus på at kræve, at fly og skibe har adgang til ren energiforsyning i større havne og lufthavne.

  • En ny EU-skovstrategi, der skal genoprette Europas skove, jordområder, vådområder og tørvemoser. Dermed vil CO2-absorptionen blive øget, og miljøet vil blive mere modstandsdygtigt over for klimaændringer.

Lovpakken består af i alt 13 initiativer og blev præsenteret i juli 2021. Medlemsstaterne er stadig i gang med forhandlingerne, og den færdige udformning er endnu ikke endeligt på plads.

Er du blevet nysgerrig på at vide mere om Fit for 55-pakkens indhold, kan du her læse en opsummering af alle 13 initiativer her: Faktaark om Fit for 55.

Er du interesseret i at høre om de grønne muligheder i EU, kan du altid kontakte SDEO’s EU-konsulent Thomas Jensen på thj@southdenmark.be.