Nyheder:

Fra forskning til startup: Evido så dagens lys på OUH

Foto: Thea Damkjær Syse, Kathrine Holtz Paarup, Katrine Prier Lindvig og Taus Holtug.

Det var forskning fra OUH, der blev startskuddet på virksomheden Evido, som har fundet en måde, hvorpå AI og blodprøver kan fortælle om en patient har forstadiet til skrumpelever. I et samarbejde med Center for Klinisk Kunstig Intelligens (CAI-X) på OUH har Evido nu opnået støtte på 75.000 euro fra Women TechEU-programmet.

Op mod hver fjerde voksne på verdensplan har fedt i leveren og mange helt uden at vide det. Fedtlever kan være et forstadie til skrumpelever, som er en alvorlig kronisk sygdom med høj dødelighed. Fedtlever giver normalt ikke symptomer, og det betyder at tre ud af fire med sygdommen er udiagnosticerede, indtil det er for sent at behandle. 

Det er denne dystre prognose, virksomheden Evido vil gøre op med. Ved hjælp af kunstig intelligens og blodprøver har Evido udviklet en metode til at finde arvæv i leveren – et symptom på fremskreden fedtleversygdom, som er et forstadie til skrumpelever. 

Katrine Prier Lindvig stiftede virksomheden sammen med sin partner Taus Holtug i 2021. Idéen til løsningen udsprang af forskning, hun var med til at lave hos Center for Leverforskning på OUH. Derfor holder hun også stadig til i de velkendte omgivelser på sygehuset. 

”Det er her, jeg kommer fra og har været i snart ti år. Fordi vi er lige præcis på det her sted, har vi set rigtig mange leverpatienter, og derfor kender vi også behovet for løsningen. Samtidig har vi dataene og know-how’et til at udvikle den,” fortæller hun.

Samarbejde indenfor murerne

Men vejen fra forskning til virksomhed er ikke altid ligetil, og derfor har Evido, siden virksomheden blev grundlagt, haft et tæt samarbejde med Innovations- og Forskningscenteret Center for Klinisk Kunstig Intelligens (CAI-X), som er delt mellem Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet.

Det var også dem, der gjorde Katrine Prier Lindvig og resten af Evido opmærksom på muligheden for at søge støtte gennem Women TechEU, ligesom de ydede støtte og sparring i samarbejde med SDEO, indtil ansøgningen var indsendt.

”Som specialister inden for klinisk kunstig intelligens kan centeret hjælpe både forskere og innovative virksomheder og startups – f.eks. i forhold til at skaffe funding. I tilfældet med Evido hjalp vi med at skrive ansøgningen og bad SDEO om hjælp til at kvalificere den, så den blev helt skarp,” fortæller Kathrine Holtz Paarup, projektkonsulent ved CAI-X. Thea Damkjær Syse, projektleder ved CAI-X, supplerer:

”Det er et stort spring for en kliniker at starte som selvstændig og stifte sin egen virksomhed ved siden af sin forskning, så vi syntes, Katrine var virkelig oplagt til det her program, hvor hun kan hente yderligere støtte til udvikling af virksomheden.”

For Katrine Prier Lindvig er der heller ingen tvivl om, at samarbejdet med OUH og CAI-X har spillet en stor rolle i forhold til Evidos udvikling. 

”Ved at samarbejde med CAI-X har vi som privat virksomhed fået hjælp til at åbne nogle døre, som normalt er svære at åbne. Så det at have folk ansatte til denne opgave indenfor murene er uvurderligt. Det betyder rigtig meget.”

Ingen innovation uden implementering

Forankringen på OUH betyder samtidig, at Katrine og holdet bag Evido er tæt på dem, der skal bruge løsningen – nemlig hospitalslægerne og de praktiserende læger. Og det er enormt vigtigt at innovation og implementering går hånd i hånd, fortæller Katrine Prier Lindvig. 

”Offentlig innovation ligger mig ekstremt meget på sinde, for det er ikke altid noget, man er så god til. Ofte har folk mange visioner og ideer, men de glemmer, at man ikke kommer nogen steder uden reel implementering”. 

Derfor er hun også stor fortaler for mere fokus på, hvordan offentlige myndigheder og private virksomheder kan arbejde bedre sammen. Thea Damkjær Syse stemmer i:

”Løsningen, Evido har skabt, får jo blik fra både det offentlige og det private. Og tit kan udfordringer som disse heller ikke løses uden at de to sider arbejder sammen. Det samme gør sig gældende for samarbejder på tværs af fagligheder, hvor der er behov for både teknikere og klinikere: man trækker erfaringer fra det ene til det andet for netop at opnå en løsning som giver mening i begge verdener.” 

Et godt program

Med støtten fra EU kan Evido nu fortsætte sin udvikling med lidt ekstra vind i sejlene. Foruden økonomisk støtte tilbyder Women TechEU også coaching, mentorordninger og netværksmuligheder i hele EU, og det er alt sammen med til at gøre programmet fordelagtigt.

”Det er rigtig godt, at EU har programmer som dette, for støtten er ikke hårdt bundet op i deadlines og milepæle. Det er nogle penge, som kan komme ind og arbejde for dig, og det er meget værdifuldt,” fortæller Katrine Prier Lindvig og fortsætter:

”Det er også meningen, at man skal netværke med andre ligesindede, kvindelige entreprenører. Det ser jeg virkelig meget frem til.”

Samtidig peger hun på, at midlerne kan være enormt betydningsfulde for en virksomheds udvikling. Særligt i begyndelsen. 

”Den slags støtte er afgørende i de tidlige stadier. Der er det jo netop sådan noget som en halv million, der kan være tungen på vægtskålen. Det lyder skrøbeligt, men det er rigtigt.”

Det Syddanske EU-Kontor samarbejder tæt med OUH om at belyse de internationale muligheder og fremme hospitalets aktive deltagelse på den europæiske scene – også når det handler om at sikre finansiering til spinout-virksomheder baseret på forskning ved OUH.

Vi kan også hjælpe jeres virksomhed med EU-støtte

EU’s Women TechEU-program forventes at fortsætte med en ny ansøgningsrunde i begyndelsen af 2024. Programmet støtter virksomheder, som er startet af en eller flere kvinder, og hvor disse kvinder fortsat har en ledende stilling i virksomheden og en betydelig ejerandel. Midler fra programmet kan f.eks. bruges på udvikling, test, demonstration, validering eller en styrkelse af ens forretningsplan.

Hvis jeres virksomhed er interesseret i at høre mere om mulighederne for at få støttemidler fra EU, er I meget velkomne til at kontakte vores EU-konsulent Siri Bentzen på srb@southdenmark.be

SDEODots-Blue_EN

South Denmark European Office
Avenue Palmerston 18
B-1000 Bruxelles
info@southdenmark.be

©2023 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor