Nyheder:

Fremtidens kommunale kompetencer: Netværksmøde med fokus på sundhed og velfærdsinnovation

Syddanske aktører var mødt talstærkt op, da SDEO d. 28. februar holdt netværksmøde og workshop om ”Fremtidens kommunale kompetencebehov” i Vejle.

Deltagere fra regionen, Syddansk Sundhedsinnovation, OUH, uddannelsesinstitutioner og syddanske kommuner fik inspiration og delte erfaringer fra forskellige EU-projekter, der er udviklet og implementeret i Syddanmark.

Heriblandt var Odense Kommune, som har vundet nye samskabelseskompetencer gennem deltagelse i projektet Co-Creating Welfare, og allerede har brugt disse til at understøtte deres aktiviteter og samarbejde med borgerne i det lokale projekt JASMIN, som har fokus på social- og sundhedsmæssige udfordringer for flygtningekvinder.

”Vi var rigtig glade for at være med til netværksmødet og for den interesse, der var for vores lille projekt JASMIN,” siger Sandra Wolter, Integrations- og Beskæftigelsesambassadør fra Odense Kommune. “Vi fik også god inspiration fra andre integrationsprojekter, og ikke mindst lidt blod på tanden i forhold til de muligheder, der ligger i EU projekter generelt.”

Tre stærke projekteksempler: DISH, SEMPRE og CCW

Formålet med netværksmødet var netop at give rum og plads til læring fra forskellige projekter og sikre, at resultaterne fra EU-projekter bliver delt blandt de syddanske aktører og efterfølgende kan fungere som inspiration til andre projekter.

Mødet fokuserede på tre EU-projekter, der er udviklet og implementeret i Region Syddanmark:

  • DISH (Digital & Innovation Skills Helix in Health), som sætter fokus på innovative arbejdsmetoder samt træning af digitale/teknologiske færdigheder og kompetencer hos sundhedsprofessionelle. DISH er et Erasmus+ projekt, der startede i november 2018 og fortsætter 3 år frem. Projektet ledes af Sygehus Sønderjylland.
  • SEMPRE (Social Empowerment in Rural Areas), der har haft til formål at imødegå udkantsområders vanskeligheder med tilstrækkelige ressourcer – både til finansiering og til udførelse af socialt arbejde. Projektet er netop afsluttet, og blev støttet af EU-programmet Interreg, Baltic Sea. Projektet ledes af UC SYD.
  • Co-Creating Welfare, som sigter mod at udvikle en fire-dages kursusrække omkring samskabelsesprojekter. På baggrund af projektet vil UCL være i stand til at tilbyde undervisning i samskabelse på forskellige niveauer (kursus-, akademi samt diplomniveau), således at projektets resultater vil kunne inddrages i fremtidige aktiviteter. Co-Creating Welfare er støttet af Erasmus+, og slutter i efteråret 2019. Projektet ledes af UC Lillebælt.

”Vi kan lære rigtig meget af hinandens idéer og projekter, og i stedet for at afholde mange små separate konferencer fra de enkelte projekter, giver det god mening at afholde workshops i fællesskab – for netop at lære fra hinanden,” siger vores konsulent Henriette Hansen.

“Den tilbagemelding vi har fået fra deltagerne viser, at alle synes, det var en rigtig god dag, og at det giver mening, at vi i fremtiden laver flere fælles erfaringsudvekslingsworkshops, når vi har interessante resultater, der skal kommunikeres videre fra EU projekter.”

Aktører i regionen, som fremadrettet kunne tænke sig at bidrage til erfaringsudvekslingsworkshops, er velkomne til at kontakte Henriette på det Syddanske EU-Kontor.

©2019 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy