Nyheder:

Future teaching: En europæisk investering

Designskolen i Kolding, University College Syddanmark og Det Syddanske EU-Kontor har i samarbejde med partnere fra Frankrig, Belgien, Wales og Finland udviklet materiale til at samskabe bedre undervisning og styrke inklusion i skolerne. ”FUTE”-projektet tager afsæt i tidligere forskning fra Designskolen og har nu fået et internationalt sigte ved hjælp af EU-midler.

Efter tre gode projektår er FUTE (FUture TEaching) nået til vejs ende og projektets resultater – en designmetode til brug i skoleundervisningen, samt metodekort og træningsmateriale – blev præsenteret ved to online webinarer i efteråret. Det første løb af stablen den 24. september og blev afholdt sammen med de europæiske partnere, mens det sidste blev afholdt i en dansk, regional kontekst den 20. oktober.

Fremtidens læring
FUTE tager udgangspunkt i et designmetodekoncept, Designskolen udviklede tilbage i 2010. Konceptet kaldes 6C-modellen, og formålet er at fremme de studerendes forståelse af relationen mellem viden, designprocesser og metoder. 6C står for: Collaborate, Collect, Comprehend, Conceptualise, Create og Communicate.

Per Holst Hansen fra University College Syddanmark forklarer, at FUTE-projektet dermed bygger videre på det arbejde, som designere har lavet med at beskrive og rammesætte designprocesser.

”De metoder og den procesmodel, der indgår i FUTE-materialet er oprindeligt udviklet og beskrevet af designere fra Designskolen i forbindelse med undervisning af designstuderende. Idéen med FUTE-projektet har været at videreudvikle tilgangen og metoderne til folkeskolen.”

EU-midler giver nye, internationale muligheder
Med støtte fra Erasmus+ og et interkulturelt parternskabssamarbejde har FUTE udviklet værktøjer, som kan hjælpe lærere og elever med at samskabe mere stimulerende og problemorienteret undervisning, der styrker engagementet og lysten til læring. Målet er at hjælpe lærere og elever med at formulere problemer og skabe løsninger gennem undersøgelse og analyse. 

Per Holst Hansen ser flere fordele ved FUTE-materialet, men fremhæver særligt to inspirerende iagttagelser.

”Den ene er den motivation, man kan opleve hos eleverne, når de arbejder med problemstillinger, der vedrører dem selv. Designtilgangen kan være med til at give ejerskab til det, der sker i undervisningen. Den anden fordel ved materialet og designtilgangen er, at det kan være en rigtigt god måde at skabe variation i undervisningen på.”

FUTE-materialet består bl.a. af 42 metodekort, som kan udskrives og omdeles til elever eller lærerteams. Metodekortene inkluderer kort til at reflektere over processen, de anvendte metoder og den opnåede viden.

Fra lokalt til internationalt potentiale
I samarbejde med de europæiske partnere er det danske koncept blevet videreudviklet. Designtænkningsmodellen 6C er på den måde blevet et internationalt koncept, der kan bruges i grundskoler verden over. 

Anne Katrine Gøtzsche Gelting, der oprindeligt skabte 6C-modellen sammen med kollegaen Silke K.A. Friis, er tilfreds med projektet og det interkulturelle samarbejde. 

”Det har været meget interessant for mig, som udvikler af undervisningsmateriale om designmetoder på en designskole, at være med i FUTE-projektet. Jeg  har været nødt til at forklare og begrunde, hvordan vi som designere tænker, og hvad vi gør når, vi udvikler, og det har været afklarende for mig. Samtidigt er det dejligt at se, hvordan vores måde at arbejde på er brugbar og interessant for ikke-designere,” fortæller Anne Katrine Gøtzsche Gelting, Designer, Ph.d. og Teaching Associate Professor og fortsætter:

“Det at arbejde i en EU-kontekst gør det tydeligt, hvordan vi er forskellige i Europa, men også at vi faktisk deler mange af de samme udfordringer – i dette tilfælde behovet for at udvikle en moderne folkeskole og en ny tilgang til læring.”

Også hos Lene Nyhus Friis, projektleder på Designskolen, har det treårige samarbejde været givtigt.

”Det har været en lærerig proces, og vi er meget stolte af resultatet. Det har også været godt at indgå i et interkulturelt samarbejde med de andre partnere og interessant at finde nogle forskelle, men flest ligheder i de forskellige lande.”

Det færdige – og gratis tilgængelige – undervisningsmateriale samt de danske partneres udtalelser er en tydelig indikation på, at det kan betale sig at investere i europæiske projekter, fordi det kan skabe international merværdi i forhold til innovation, der er opstået i en lokal kontekst, forklarer EU-konsulent ved SDEO, Henriette Hansen. 

Hun  opfordrer desuden til, at tage kontakt til Designskolen, hvis man har lyst til at modtage træning i brug af kortene og designprocesmodellen.

Vil du vide mere om FUTE – og selv gøre brug af metodekortene? Så kan du læse mere på projektets officielle hjemmeside, hvor du også kan downloade metodekortene.