Nyheder

Nyheder:

Glædelig jul og godt nytår fra SDEO

Denne julehilsen fra Det Syddanske EU-kontor er skrevet fra direktørens hjemmekontor, mens katten spinder lystigt i baggrunden, og ilden knitrer i pejsen – og belgierne gør deres juleindkøb udenfor på gader og stræder iført MP3-kirurgmasker på 1½ meters afstand og stærke begrænsninger på, hvor mange mennesker, der må være i butikkerne på én gang.

Men nu er det tid til at sende et lettere granatchokeret blik tilbage på anno 2020 – og en dybtfølt tak til vores ejere, kollegaer og samarbejdspartnere i Danmark og Europa fra alle os her på Det Syddanske EU-Kontor.

Når vi ser snævert på, hvad vi på EU-kontoret er sat i verden for, har 2020 været endnu et godt år med masser af syddanske EU-projekter og spændende europæiske samarbejder. Faktisk kigger vi tilbage på et år, hvor kontorets medarbejdere har hjulpet syddanske virksomheder og offentlige aktører med indsendelse af flere EU-ansøgninger end nogensinde før i kontorets historie.

F.eks. var 2020 året, hvor både Vejle Kommune og Kolding Kommune i samarbejde med Syddansk Universitet fik EU-støtte til to projekter, der begge skal adressere klima- og biodiversitetskrisen og undersøge, hvordan byer i et bredt samarbejde mellem landmænd, supermarkeder, storkantiner, skoleelever, politikere og lokale ildsjæle kan skabe et mere bæredygtigt fødevaresystem.

Igen i år viste det syddanske robotmiljø sit høje internationale niveau med flere EU-projekter, hvor SDEO bl.a. har bidraget til, at OUH og Blue Ocean Robotics’ REACT-projekt har fået EU-midler til at videreudvikle robotten, GoBe, for bare at nævne et eksempel.

Syddanmark havde igen succes med Erasmus+ programmet og fire syddanske skoler samt Billund Kommune fik tilskud til at sende i alt 50 medarbejdere på udlandsrejser med formålet at indhente ny læring og erfaring fra kurser og skyggepraktik.

Og så sluttede det tre-årige Future Teaching-projekt, der har samlet partnere fra Designskolen i Kolding, University College Syddanmark, SDEO og fire forskellige europæiske lande for at udvikle materialer til at samskabe bedre undervisning og styrke inklusion i skolerne.

På det syddanske EU-kontor klapper vi os selv på skuldrene for at have været med til at sikre disse signifikante resultater i et år, som på mange måder har været alt andet end normalt.

Med forbehold for at vi selvfølgelig ikke kan forudse, hvor galt tingene kan gå i fremtiden, vil jeg vove den påstand, at 2020 på mange måder vil gå over i historien som et usædvanligt ”annus horribilis”. COVID-19 er selvsagt ikke noget, der kun har lagt sine begrænsende arme omkring Det Syddanske EU-Kontor, men med lockdown og høje smittetal i både Belgien og nu også i stigende grad i Danmark, har det været tæt på umuligt at tage de sædvanlige fysiske projektudviklingsmøder rundt omkring i Syddanmark og pleje vores gode forhold til jer alle.

Lys forude i 2021

Men der er (jule-)lys for enden af tunnelen, ser det ud til. I sidste øjeblik fik den nye kommissionsforkvinde, Ursula von der Leyen, og Angela Merkel sikret polsk og ungarsk tilslutning til det kommende 7-års-budget og den store COVID-19-redningspakke.

 

Vi ser derfor ind i en syv års-fremtid med masser af EU-projektmidler prioriteret på områder, som matcher rigtig godt med Syddanmarks styrkefelter og ambitioner. Vi vil utvivlsomt opleve forsinkelser på åbningen af de forskellige programmer i 2021, men der er også noget at se frem til, hvis vi fra syddansk side er hurtige ved havelågen og sammen med europæiske partnere udtænker spændende og innovative projekter, som EU-kommissionen vil finde støtteværdige.

EU’s prioriteter svarer til de syddanske

Den store grønne strategi for EU, Green Deal, vil betyde, at rigtig meget kommer til at stå i den grønne omstillings tegn i årene, der kommer. 30 % af alle midlerne i EU’s støtteprogrammer skal gå til projekter, som understøtter den grønne omstilling af Europa.  Og det bør være gode nyheder for f.eks. Sønderborg, Middelfart og Ærø, som er særdeles ambitiøse på denne dagsorden – og sammen med SDEO har brugt EU-projekter aktivt i deres arbejde for at nedbringe deres udledning af klimgasser og Co2. Men det er også gode nyheder for de mange andre syddanske kommuner, for Region Syddanmark, virksomheder og organisationer, som vil noget på området og måske kunne tænke sig at udnytte mulighederne. Vi står klar til at hjælpe med at åbne dørene i EU, og med at sørge for at projektansøgningen får den nødvendige høje kvalitet.

Også de syddanske uddannelsesinstitutioner, skoler, kommuner, regionen og andre aktører på uddannelsesområdet kan med rette se ind i 2021 med forventningens glæde og julelys i øjnene. I hvert fald er EU-mulighederne på området forbedret betragteligt med en 80 % stigning i budgettet for EU’s program for Uddannelse, livslang læring og kompetencer, Erasmus+. Bordet er dermed dækket for en fortsættelse af den meget flotte udvikling, som vi har set i 2020 i det syddanske engagement i programmet. Her så vi bl.a., at 6 ud af 10 af de danske ansøgninger i 2020 om såkaldte Erasmus-akkrediteringer kom fra Syddanmark.

Slutteligt er det værd at bemærke, at også sundhed og velfærd har en markant plads i EU’s planer og programmer for de kommende år. Der er bl.a. etableret et helt ny støtteprogram, EU4Health, med mere end 38 mia. kr. til at sikre at sundhedssystemerne er bedre rustet til at møde sundhedskriser, som den vi oplever lige nu. I det hele taget er der, på tværs af EU’s programmer i 2021 og frem, gode muligheder for at finde projektmidler, der kan understøtte realiseringen af vores regionale udviklingsstrategi for Sunde levevilkår med fokus på områder som mental sundhed og lighed i sundhed.

Ja, sikke et 2021 det kan blive, hvis vi griber de mange muligheder, som tilbydes. Her på EU-kontoret ser vi i hvert fald frem til at hjælpe jer med at gribe ud efter mulighederne og fortsætte det gode samarbejde med jer allesammen i det nye år.

Indtil da ønsker vi jer alle en rigtigt glædelig jul og godt nytår!

Rasmus Anker-Møller

Direktør