Nyheder:

Historisk stort naturgenopretnings-projekt med Kongeåen i centrum

DCIM100MEDIADJI_0058.JPG
Foto: Esbjerg Kommune.

Et omfattende naturprojekt er på vej til Kongeåen. Med støtte på 58 mio. kr. fra EU’s LIFE-program vil projektet bl.a. fokusere på at forbedre forholdene for en række arter på et op mod 650 ha stort areal. Naturprojektet er blevet til i et stærkt samarbejde mellem landbruget, private fonde, Nationalpark Vadehavet, offentlige myndigheder og Esbjerg Kommune.

Et nyt, spændende kapitel for Kongeåen er ved at blive skrevet med Esbjerg Kommune i spidsen. Det sker med et stort naturgenopretningsprojekt, som frem mod 2030 skal arbejde for at afhjælpe det stigende problem med oversvømmelser langs åen fra Jedsted Mølle ved Gredstedbro og ud mod Vadehavet. Samtidig skabes et imponerende naturområde, hvor klimatilpasning, natur, biodiversitet, renere vand og naturoplevelser går hånd i hånd.

Realiseringen sker i tæt samarbejde med Den Danske Naturfond, 15. Juni Fonden, Miljøstyrelsen, Sydvestjysk Landboforening og Nationalpark Vadehavet.

”Projektet binder mange tråde sammen, og på elegant vis løses et stort problem på en måde, som skaber en masse merværdi. Alle parter kan med rette være stolte over, at vi nu er nået så langt i processen, og der skal lyde en stor ros til de mange interessenter og partnere”, lyder det fra borgmester i Esbjerg Kommune, Jesper Frost Rasmussen. 

Kongeåen på rette spor

Projektet har et budget på 100 mio. kr., hvoraf 58 mio. kr. er støtte fra LIFE-programmet, som er EU’s miljø- og klimaprogram. 

Thomas Winther Jepsen, biolog i Esbjerg Kommunes afdeling for Natur og Vandmiljø, fortæller om projektet.

”En central del af projektet er genslyngningen af Kongeåen. Åen er rettet ud på den strækning, vi skal arbejde med. En tilbagelægning af vandløbet til dets forløb før udretningen, vil forlænge det betragteligt – næsten fordoble længden på strækningen.” 

Genslyngningen af vandløbet betyder bl.a., at man skaber nogle naturlige vådområder, som f.eks. kan være med til at komme udfordringen med oversvømmelser til livs. 

”Så det handler egentlig om, at når vandløbet går over sine bredder, så forsøger vi at holde vandet i det inddigede område i længere tid ved at tilkaste (lukke, red.) de mange afvandingsgrøfter i området. Herved vil vandet stå tilbage i lavningerne længe efter, at vandstanden i vandløbet er normaliseret,” fortæller Thomas Winther Jepsen.

En indsats for truede dyrearter

Det store arbejde med genslyngning af Kongeåen har også det formål at skabe mere gunstige forhold for en række dyrearter. Det gælder f.eks. snæblen, som er en truet fiskeart, der kun lever i vadehavsområder. Snæblen er så tæt på udryddelse, at EU har den på listen over særligt truede dyrearter, og derfor håber projektpartnerne også, at den viden, de indsamler om snæblen, kan være brugbar for andre. 

”For at få skabt en levedygtig bestand af snæbel i Kongeåen, er vi først nødt til at øge bestanden med udsætninger af yngel. Når de så vender tilbage til vandløbet, vil vi prøve at blive klogere på, hvor de gyder henne, og hvordan de klarer sig i vandløbet. Er der nogle problemer, som gør, at de ikke er i stand til at klare sig? Det er den slags viden, vi skal have mere af.”

Kontorchef for Natur og Vandmiljø, Søren Hjortsø Kristensen, tilføjer.

“For at realisere projektets mål, er der mange parter, som skal bidrage – både kommune, Nationalparken, fonde og vidensinstitutioner – og ikke mindst de lokale lodsejere og lokalsamfundet. Det skal også ske i et samarbejde med interesseorganisationerne, så der er tale om stort tripple-helix-projekt over flere år, og det kan måske også kaste nye synergier af.”

Første spadestik i september

D. 1. september lød det officielle startskud for projektet, som i første omgang kommer til at have fokus på jordfordeling. Her har lodsejerne mulighed for at sælge landbrugsjord tæt på Kongeåen for at købe erstatningsjord, hvis de ønsker det. 

Hos Esbjerg Kommune ser man frem til, at projektet tager fart og forhåbentlig bidrager med ny, brugbar viden. 

”Det er første gang, vi har at gøre med et naturgenopretningsprojekt i den her størrelsesorden. Så der er jo enormt meget, vi kan lære, og det er virkelig spændende. Og så håber vi jo også, at projektet kan vise sig at være en fremgangsmåde i forhold til at løse nogle af de konflikter, der opstår, når klimaet ændrer sig, og grundvandsstanden stiger,” fortæller Thomas Winther Jepsen.

Helle Bech Sørensen-Hylle, EU-konsulent på Det Syddanske EU-Kontor, hjalp projektet på vej i sidste led, hvor registrering og EU-jargon gav projektpartnerne en smule sved på panden. 

”Man kan nemt miste modet, hvis man ikke er vant til sådan noget. Så der var det virkelig en stor hjælp, at der var nogen, der kendte den proces. Og som også kunne fortælle os, at vi kunne tage det stille og roligt, for EU var jo også var interesseret i, at vi fik pengene,” afslutter Thomas Winther Jepsen. 

• Det Syddanske EU-Kontor samarbejder med en række syddanske kommuner om naturansøgninger under LIFE-programmet. Hvis din kommune ønsker at høre om jeres muligheder, så kontakt Helle Bech Sørensen-Hylle eller Pernille Dagø.

SDEODots-Blue_EN

South Denmark European Office
Avenue Palmerston 18
B-1000 Bruxelles
info@southdenmark.be

©2023 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor