Nyheder:

Horizon Europe 2021-2027 er skudt i gang: De første arbejdsprogrammer ligger nu klar

Med et budget på 95,5 milliarder euro er Horizon Europe EU’s vigtigste finansieringsprogram for forskning og innovation. Nu er de første arbejdsprogrammer og opslag offentliggjort, og ambitionerne er høje. Horizon Europe er struktureret omkring tre søjler, og som noget helt nyt rummer programmet også en række forsknings- og innovationsmissioner, der skal finde løsninger på nogle af tidens største samfundsmæssige udfordringer. Læs med, og bliv klogere på, hvad EU’s store rammeprogram kommer til at byde på.

Horizon Europe er EU’s store flagskib inden for forskning og innovation. I den nye programperiode er der stort fokus på at tackle globale udfordringer, særligt klimaforandringer, og bidrage til FN’s Verdensmål og EU’s konkurrenceevne og vækst.

Søjlerne i Horizon Europe

Det nye Horizon Europe er opbygget i tre søjler, der har fokus på forskellige programmer og tværgående indsatser.

  • Søjle 1, videnskabelig topkvalitet, omhandler støtte til fri forskning samt forskermobilitet og uddannelse.
  • Søjle 2, globale udfordringer og europæisk industriel konkurrenceevne, er inddelt i seks tematiske klynger, som fokuserer på at skabe løsninger på de største globale samfundsudfordringer på områder som sundhed, sikkerhed, fødevarer, klima, kultur og digitalisering m.fl. Hver klynge har sit eget arbejdsprogram, hvori der indgår en række konkrete ønskede effekter.
  • Søjle 3, innovativt Europa, har fokus på innovationsstøtte til især virksomheder, herunder tests, demonstration og innovative løsninger.

Nye elementer i Horizon Europe: Missionerne og de europæiske partnerskaber

Som en del af Horizon Europe-programmet har EU forpligtet sig til at løse fem omfattende samfundsudfordringer. 

Det skal ske gennem fem ambitiøse missioner, der hver især består af en portefølje af initiativer som eksempelvis forskningsprojekter, politiske foranstaltninger og lovgivningsmæssige tiltag.

Missionerne sigter mod at engagere borgere og interessenter på både lokalt, nationalt og europæisk niveau.

De 5 missioner fokuserer på:

  1. Cancer
  • Mål for 2030: Redde mere end tre millioner liv, opnå indgående viden om cancer, skabe øget fokus på forebyggelse, optimere diagnosticering og behandling, forbedre patienters livskvalitet samt sikre rimelig adgang til ovenstående i hele Europa.
  1. Klimatilpasning
  • Mål for 2030: Forberede Europa på at håndtere klimaforandringer, accelerere overgangen til en sund fremtid inden for planetens grænser og opskalere robuste samfundstransformerende løsninger.
  1. Klimaneutrale og smarte byer
  • Mål for 2030: Støtte og promovere 100 europæiske byer i deres systemiske transformation mod klimaneutralitet i 2030 og gøre disse byer til innovationshubs for alle europæiske byer.
  1. Beskyttelse af vores have og indre farvande
  • Mål for 2030: Rense have og søer, genoprette forringede økosystemer og habitater samt dekarbonisering af den blå økonomi for bæredygtigt at kunne udnytte dens vigtige varer og tjenester.
  1. Jord og fødevarer
  • Mål for 2030: Minimum 75% af al jord i EU skal være sund for mad, mennesker, natur og klima.

Læs mere om missionerne på EU-Kommissionens hjemmeside her.

De europæiske partnerskaber er knyttet til søjle 2 i Horizon Europe og har til formål at bringe private og offentlige aktører tættere på hinanden for at styrke udviklingen og implementeringen af nye markedsnære løsninger.

Hvert partnerskab offentliggør opslag efter projekter, der skal være med til at løse udfordringer på et givent område. 

De første 14 partnerskaber og de dertilhørende danske kontaktpersoner kan findes på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside her.

Vil du vide mere om Horizon Europe? Kom til Info Days!

Du kan blive meget klogere på underprogrammerne i Horizon Europe på en række infodage med EU-Kommissionen. 

Info Days er allerede skudt i gang og løber frem til d. 9. juli. Infodagene giver en enestående mulighed for at høre Kommissionen fortælle om de enkelte programmer og opslag og til at stille spørgsmål om indhold, proces, fundingmuligheder og meget mere. . Læs mere her.