Nyheder:

Hurtigere og nemmere: Ny, populær mulighed i Interreg-programmerne

Spinderihallerne i Vejle. Foto: Tine Hvolby

Både Interreg Østersø og Nordsø har aktuelle indkaldelser, og særligt den nye mulighed for at søge midler til projekter af mindre størrelse har vist sig at være populær. I 2022 sendte Vejle Kommune en ansøgning afsted til Interreg Nordsø-programmet netop fordi, de så et potentiale i den forenklede ansøgningsproces. 

Som noget nyt er det nu muligt både at søge støtte til almindelige projekter og såkaldte small-scale-projekter i Interreg-programmene. Et small-scale-projekt er på mange måder mindre omfattende end et almindeligt projekt. Det løber i max to år, kræver 3-4 partnere og har max-budget på 500.000 euro. Da fristen for ansøgninger til den seneste runde af Interreg Nordsø-projekter oprandt, var det tydeligt, at netop denne mulighed appellerede til mange, forklarer EU-konsulent Helle Bech Sørensen-Hylle.

”Kommunerne har været hurtige til at opfange small-scale-muligheden, især fordi man her kan tage springet til selv at koordinere en ansøgning. Det er mere overskueligt med få partnere, få dokumentationskrav og en langt nemmere ansøgningsproces.”

Smede mens ideen er varm

En af dem, der har sendt en ansøgning afsted til den seneste runde af small-scale-projekter under Interreg Nordsø, er Vejle Kommune. Opnår projektet støtte, skal kommunen og de øvrige projektpartnere samarbejde om at skabe cirkulær innovation i detailhandlen. Det skal bl.a. ske gennem implementering af nye cirkulære forretningsmodeller, øget værdikædesamarbejde samt øget fokus på forbrugersamspil og adfærd. I sidste ende skal projektet være med til at sikre, at der bliver truffet flere grønne valg i alle led – lige fra leverandør til kunde.

Tine Corfitz, administrativ koordinator i Vejle Kommune, forklarer, at de først og fremmest søgte Interreg Nordsø, fordi deres projektidé passede godt til programmets fokus på omstilling til cirkulær økonomi. Samtidig gjorde geografien i programmet det muligt at række ud til flere interessante partnere med gode kompetencer på området. At det var small-scale-muligheden, kommunen specifikt havde blikket rettet mod, skyldes bl.a. den forenklede ansøgningsproces, fortæller hun. 

”Vi valgte at søge small-scale-midler, fordi det var en ansøgningsproces, der var overskuelig og et projekt, vi dermed kunne komme i gang med forholdsvis hurtigt. Vi kunne mærke, at vi skulle smede mens idéen var varm.”

Opnår ansøgningen støtte, ser kommunen det samtidig som en god måde at få testet projektideen og partnerkonstellationen, fortæller Tine Corfitz.

”På den måde kan vi få afprøvet samarbejdet og værktøjerne, så vi evt. vil kunne opskalere projektet og sende en full application til september 2024.” 

Vil du vide mere om Interreg Nordsø, er du velkommen til at kontakte EU-konsulent Helle Bech Sørensen-Hylle hbh@southdenmark.be

Fakta om Interreg Nordsø

  • Interreg Nordsø støtter samarbejdsprojekter i Nordsøregionen, der tackler fælles udfordringer, samler ekspertise og skaber varige forbindelser mellem virksomheder, myndigheder og institutioner. 

  • Programmet har særligt fokus på projekter inden for miljøinnovation, grøn energi, bæredygtighed, grøn transport og mobilitet, men der er også mulighed for at lave andre typer af projekter inden for f.eks. turisme, kulturarv eller projekter, der kan styrke governance og samarbejde.

 

SDEODots-Blue_EN

South Denmark European Office
Avenue Palmerston 18
B-1000 Bruxelles
info@southdenmark.be

©2023 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor