Nyheder:

Indstationering i Assens Kommune: SDEO som brobygger mellem syddanske kommuner og EU

Med det formål at opnå en større forståelse af den kommunale virkelighed i en mindre syddansk kommune har EU-konsulent Cathrine Holm Frandsen været på en uges indstationering i Assens Kommune. Her blev rådhuset åbnet op, et ekstra skrivebord fundet frem og ikke mindre end 14 møder med direktører og chefer var sat i kalenderen. 

Imens årstiden skiftede fra sommer til efterår, byttede EU-konsulent Cathrine Holm Frandsen sit skrivebord i Bruxelles ud med et i det vestfynske for en uge. Nærmere bestemt rykkede Cathrine ind i den gamle sukkerfabrik, hvor Assens Rådhus i dag er placeret. Med tilbage i rygsækken til Bruxelles har SDEO fået indblik i, hvordan vi i højere grad understøtter udvikling og innovation i den kommunale forvaltning gennem europæisk projektudvikling. Også Katrine West, kulturkonsulent i Assens Kommune, værdsætter besøget fra Bruxelles og fortæller:

”Både for ledelsen og for en lang række af de øvrige medarbejdere var Cathrines besøg i Assens Kommune meget udbytterigt. Cathrines placering i Plan og Kulturs projektafdeling gjorde det nemt at komme forbi og få en snak med hende, og derudover blev der afholdt en workshop for alle interesserede.” 

SDEO som bindeled til EU

Det er ingen hemmelighed, at indgangen til EU-støttemidler kan være kompliceret og overvældende, specielt hvis man ikke har erfaring med det. Men det kan være nyttigt at tænke europæisk, når der i kommunalt regi udvikles indsatser, samarbejde og projekter. SDEO er sat i verden for at hjælpe denne proces i gang og videre. Med besøget i Assens Kommune blev lokale udviklingsområder, der vil kunne løftes til mulige EU-projektsamarbejde, belyst. Som forberedelse havde Cathrine udarbejdet en mulighedsanalyse af Assens Kommunes udviklingsstrategi og diverse fagpolitikker og sammenholdt disse udviklingsbehov med mulighederne i EU’s støtteprogrammer. 

”Jeg vil først sige stort tak til Assens Kommune for at åbne deres rådhus op for mig. Det har givet et unik indblik i hverdagen i en syddansk kommune. Rådhuset summede af tværgående udviklingsprojekter, borgerinddragelse og et skarpt blik for at garantere borgerne den bedst mulige service.  Det har givet stor inspiration og energi at få lidt vestfynsk jord under neglene,” fortæller Cathrine Holm Frandsen, koordinator for SDEO’s kommuneindsats.

Med kalenderen fyldt med møder med blandt andet kommunaldirektør, fagchefer og øvrig ledelse blev de strategiske linjer, kommunens ressourcer og organisatoriske vilkår kridtet op. Besøget betyder, at SDEO i fremtiden vil yde en mere målrettet service over for de mindre syddanske kommuner. Helt konkret vil der fremadrettet blive udsendt en kvartalsvis nyhedsmail med information om SDEO’s kommende arrangementer, inspiration i form af syddanske hjemtag fra EU og lignende.

Fundamentet for fremtidige projekter er lagt

I løbet af ugen blev der også tid til projektudvikling, og der er identificeret fem potentielle projektområder med direkte forbindelse mellem de lokale, strategiske udviklingsbehov og EU’s politikker. De potentielle projekter er bredt repræsenteret inden for SDEO’s indsatsområder herunder energieffektivisering, bæredygtighed, uddannelse og kvalificeret arbejdskraft og kan nu videreudvikles inden for rammerne af EU’s støtteprogrammer. Assens Kommune har gennem besøget fået opbygget et personligt kendskab til SDEO, der i fremtiden forhåbentlig gør det mere tilgængeligt at søge projektrådgivning og bistand. 

”På baggrund af samtaler med ledelsen og grundigt forarbejde med at sætte sig ind i kommunens politikker og strategier var Cathrine yderst skarp til at give inspirerende bud på vinkling af ansøgninger om konkrete projekter. Fra Assens Kommunes side kan vi varmt anbefale andre kommuner at benytte sig af Det Syddanske EU-kontors kompetencer,” beretter Katrine West.

Er du blevet inspireret?

Er du kommunal aktør, giver SDEO gerne sparring på konkrete udviklingsbehov og projektidéer og kan bistå med de første indledende skridt i projektudviklingen. Kontakt Cathrine Holm Frandsen 
her og hør nærmere.