Nyheder:

Influenza eller halsbetændelse? I fremtiden kan du blive podet af en robot

Lifeline Robotics har udviklet en robot, som kan pode folk for respiratoriske sygdomme uden menneskelig indblanding. Robotten bruger kunstig intelligens og kameraer til at foretage en sikker og optimal podning. Billedet er en illustration af, hvordan robotten forventes at se ud, når den er færdigudviklet. Foto: Lifeline Robotics

Den syddanske virksomhed Lifeline Robotics har fået et tilskud fra EU til videreudviklingen af en robot, der kan teste folk for sygdomme som influenza med en svælgprøve – helt uden menneskelig indblanding. Ideen til robotten voksede ud af coronapandemien, men potentialet er langt, langt større.

Under coronapandemien fik mange af os taget svælgprøver for at kontrollere spredningen af coronavirussen. Prøverne blev udført manuelt af mennesker, og derfor var der en vis risiko for variationer og falske negative test.

Det var blandt andet denne problematik, der udgjorde startskuddet til virksomheden Lifeline Robotics, som blev grundlagt i 2020 i tæt samarbejde med forskere fra SDU Robotics. Den odenseanske virksomhed har udviklet en fuldautomatisk robot, der kan pode folk i svælget uden menneskelig involvering.

”Vi husker nok alle sammen, da man blev testet for corona, at det nogle gange kunne føles som om, poderen næsten var nede i lungerne på en, mens man andre gange var i tvivl om, hvorvidt de havde været inde at ramme noget som helst. Med vores robot ønsker vi at mindske risikoen for menneskelig variation, potentielt falske negative test og dermed spildte ressourcer,” fortæller administrerende direktør Julie Dalsgard.

Robotten bruger kameraer og kunstig intelligens til at identificere forskellige dele af munden og dermed tage en optimal podning. Ganske vist er ideen vokset ud af coronapandemien, men robotten vil kunne teste for en lang række andre sygdomme end blot corona, f.eks. influenza og halsbetændelse.

”Vi forestiller os, at robotten vil kunne stå hos alment praktiserende læger og måske hospitaler. Dermed behøver personalet ikke at bruge deres allerede pressede tid på at teste patienter for sygdomme som influenza, men kan koncentrere sig om andre opgaver. I vinterhalvåret er der mange, som f.eks. skal testes for halsbetændelse og influenza. Det vil også kunne afhjælpe den mangel på arbejdskraft, som vi ser i sundhedssektoren,” fortæller Julie Dalsgard.

JUlie - Lifeline1
Administrerende direktør i Lifeline Robotics, Julie Dalsgard. Foto: Lifeline Robotics

Har fået EU-tilskud til videreudvikling af robotten

Eftersom Lifeline Robotics er en lille virksomhed, har den haft behov for finansiering udefra for at videreudvikle robotten. EU-konsulent Siri Bentzen fra Det Syddanske EU-Kontor har hjulpet Lifeline Robotics med at indgå i et EU-projekt med udenlandske partnere og få tilkendt 2,2 mio. kr. i støtte fra EU’s Eurostars-program.

”Vi er meget taknemmelige for Siris hjælp. Hun hjalp os rigtig meget med ansøgningen til EU, og i sin tid holdt hun øje med, hvilke EU-programmer vi kunne overveje at søge. Hun hjalp os også med at forstå EU’s jargon,” fortæller Julie Dalsgard.

I forbindelse med EU-projektet har Lifeline Robotics alliereret sig med en række samarbejdspartnere, bl.a. Rigshospitalet og en hollandsk designvirksomhed. Sammen med partnerne vil Lifeline Robotics videreudvikle robotten, så den lever op til de højeste medicinske standarder og kan pode patienter sikkert og effektivt. Projektet blev skudt i gang 1. april i år og løber over en toårig periode.

Lifeline Robotics blev henvist til Det Syddanske EU-Kontor af Erhvervshus Fyn, som EU-kontoret har et tæt samarbejde med. 

Globale ambitioner

Selvom Lifeline Robotics holder til i Danmark, håber virksomheden på at kunne sælge deres robot over hele verden, når den engang er færdigudviklet og har fået de nødvendige godkendelser på plads.

”Danmark er et rigtig godt land at forske og udvikle i, men vores ambitioner rækker også ud over landets grænser. Der er et globalt behov for at garantere, at folk kan testes for sygdomme sikkert og effektivt. Derfor tror vi, at vores robot har et kæmpe potentiale,” fortæller administrerende direktør Julie Dalsgard.

Få hjælp af Det Syddanske EU-kontor

Hvis du sidder i en syddansk virksomhed, som kunne være interesseret i at indgå i et EU-projekt eller blot vil høre mere om mulighederne for støtte i EU-regi, er I meget velkomne til at kontakte EU-konsulent Siri Bentzen på srb@southdenmark.be

SDEODots-Blue_EN

South Denmark European Office
Avenue Palmerston 18
B-1000 Bruxelles
info@southdenmark.be

©2023 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor