Nyheder:

Inspirationsdag for energibyerne gav indsigt i nye EU-programmer

Onsdag d. 4. november bød Det Syddanske EU-kontor og de øvrige danske, regionale kontorer (Dacob) velkommen til inspirationsdag for de øverste klima-/energiansvarlige i de syv danske energibyer. Formålet var blandt andet at forberede energibyerne på de muligheder for tilskud og partnerskaber, som de kommende EU-programmer tilbyder.

Gennem en række oplæg fra blandt andre de regionale EU-kontorer, EASME og Covenant of Mayors Office fik energibyerne inspiration til at udvikle fællesprojekter inden for særligt energieffektive bygninger og e-mobilitet. Inspirationsdagen gav samtidig en introduktion til de kommende EU-tilskudsmuligheder i især Horizon Europe og LIFE-programmet. 

Viden og netværk giver gode EU-match
Inspirationsdagen skulle oprindeligt have været afholdt som en studietur til Bruxelles tilbage i maj, men grundet Covid-19, blev turen reduceret til en tre-timers online-session. Det gjorde dog ikke dagen mindre succesfuld, fortæller Thomas Jensen, konsulent ved Det Syddanske EU-kontor og fremhæver kontorernes rolle som sparringspartner og bindeled mellem projektidéer og EU-midler.

”Jeg håber, at vi snart kan være med til endnu et møde i energibyerne, hvor vi for alvor kan tage hul på udviklingen af et eller flere konkrete projekter. Vi som regionalt EU-kontor, har viden om rammerne og reglerne i de forskellige tilskudsordninger og konkrete indkaldelser, ligesom vi har gode netværk i Bruxelles såvel som i resten af Europa. På den måde kan vi yde et væsentligt bidrag til at kvalificere både projektidéer og partnerskaber, så de bedst muligt matcher det, EU gerne vil have for sine tilskudsmidler.”

Inspirationsdagen skulle have været som en studietur til Bruxelles, men blev i stedet til en 3-timers online-session.

Budgetforhandlinger i gang 
På nuværende tidspunkt befinder vi os mellem to programperioder og afventer, at budgetforhandlingerne for 2021-2027 forhandles færdigt mellem Rådet og Europa-Parlamentet. Herefter kan programmerne vedtages og træde i kraft. Programmerne vil blive forsinket i forskellig grad.

For Horizon Europe forventes arbejdsprogrammerne for 2021-2022 offentliggjort ultimo marts 2021.

Fakta om energibyerne:

• Energibyerne udgøres af 7 meget aktive danske energi/klimakommuner: Horsens, Ringkøbing-Skjern, Skive, Frederikshavn, Høje-Taastrup, Middelfart og Sønderborg. Besøg energibyernes hjemmeside her.

• Energibyerne udspringer af Horizon 2020 SmartEnCity projektet, hvor der er etableret et europæisk bynetværk, www.smartencitynetwork.eu, som har til formål at replicere løsninger, værktøjer og metoder udviklet i projektet. Det europæiske netværk har mere end 50 byer som medlemmer.