Nyheder:

Kommuner: Søg støtte til jeres Natura 2000-projekt

Skal jeres kommune frem mod 2027 iværksætte et Natura 2000-projekt? Så er det værd at overveje, hvorvidt støtte fra EU’s grønne LIFE-program kunne være en mulighed. 

Miljøstyrelsen har netop fremlagt deres udkast til naturplaner for 257 Natura 2000-områder, hvoraf 55 er placeret i Syddanmark. Planerne præsenterer en lang række naturindsatser, som kommunerne skal efterleve i perioden 2022-2027. 

Med et overordnet fokus på: mere naturlige processer og naturens robusthed; sikring og forbedring af tilstanden af den eksisterende natur og levesteder samt bekæmpelse af invasive arter, ligger Miljøstyrelsens planer godt i tråd med EU´s store LIFE-program, der også har et særskilt fokus på natur og biodiversitet. Dette overlap gør, at de kommuner, der forventes at skulle gennemføre et Natura 2000-projekt, med fordel kan søge om EU-støtte gennem LIFE-programmet.

Hvem kan søge?

Både enkelte kommuner og et konsortium af to eller flere har mulighed for at søge om EU-støtte gennem LIFE til finansiering af et Natura 2000-projekt. SDEO’s konsulent på det grønne område, Helle Bech Sørensen-Hylle tilføjer: 

“De kommuner, der deler et Natura 2000-område på tværs af kommunegrænserne, kan samarbejde om et LIFE-projekt, og de behøver ikke have udenlandske partnere med, men kan altså søge som et rent dansk konsortium”. 

Der er tilmed relativt åbne muligheder for, hvad EU-støtten kan gå til. Projekterne kan tælle alt fra naturbevaring og genoprettelsesprojekter til frikøb af privatejede lodder i Natura 2000-området. Det forventes, at LIFE åbner op for støttesatser i størrelsesordenen 500.000 – 14 mio. euro. De specifikke ansøgningskrav offentliggøres imidlertid først, når programmet åbner den 17. maj, men det er en fordel, hvis interesserede kommuner allerede nu overvejer, om det kunne være relevant at sende en ansøgning afsted. 

Tidligere syddansk succes med EU-støtte til Natura 2000-projekt 

Det er bestemt ikke urealistisk at modtage støtte gennem LIFE til Natura 2000-projekter. Faaborg-Midtfyns kommune havde succes med deres ansøgning, da de i årene 2016-2021 modtog støtte til et af deres Natura 2000-områder. Kommunen modtog i den forbindelse 18,8 mio. kr. til restaurering af højmosen Storelung, så den blev genskabt som en selvoprettende, aktiv højmose med ringe træopvækst og minimalt behov for pleje. I forbindelse med projektets udførelse, lavede kommunen en handleplan, der beskriver initiativerne omkring projektet. Få et indtryk af denne type projekt ved at læse planen her

Kan vi hjælpe jer videre? 

Går din kommune med tanker om, hvorvidt EU-støtte gennem LIFE-programmet kunne være interessant, eller har I allerede et Natura 2000-projekt i støbeskeen, er I meget velkomne til at kontakte SDEO’s konsulent inden for klima, energi og cirkulær økonomi, Helle Bech Sørensen-Hylle. Helle kan både besvare spørgsmål om LIFE-programmet og samtidig komme med råd og vejledning til, hvordan jeres kommune kan modtage støtte til et Natura 2000-projekt. 

Se kontaktinformation på Helle her