Nyheder:

Krav til Horizon Europe-projekter: Syddansk Universitet har ligestillingsplanen klar

Kalenderåret viser 2022, og et nyt krav til Horizon Europe-projekter er trådt i kraft: Alle offentlige, selvstændige enheder som for eksempel kommuner og regioner, der vil indgå i Horizon Europe-projekter, skal have en ligestillingsplan for at kunne deltage. Syddansk Universitet (SDU) er en af de syddanske aktører, som allerede har deres ligestillings-plan klar. 

Kønsperspektivet skal medtages i alle faser af politikudformningen på alle EU’s politikområder. Sådan fremgår det af Europa-Kommissionens ligestillingsstrategi for 2020-2025, og ligestilling er ikke en ny agenda på den europæiske dagsorden. Allerede i 1957 blev princippet om ligeløn nedfældet i Romtraktaten – traktaten om grundlæggelsen af Det Europæiske Fællesskab (EF), som EU hed dengang. Nu bliver ligestilling også en del af EU’s store rammeprogram Horizon Europe, hvor alle offentlige aktører skal have en ligestillingsplan for at kunne deltage.

Strategisk fokus på ligestilling hjælper til innovativt arbejdsmiljø på SDU

SDU har i flere år arbejdet strategisk og systematisk med ligestilling, og fokus spænder bredt fra rekrutteringsprocesser, på unconscious bias i beslutningsprocesser til etablering af solidt kønsopdelt data på SDU. For at samle og koordinere indsatsen har SDU nedsat et Gender Equality Team, som blandt andet har været med til at udarbejde ligestillingsplanen.

”Arbejdet med ligestilling er vigtigt, fordi det giver nogle rammer og redskaber for at arbejde inkluderende og med respekt for forskelle og diversitet. Og når det lykkes, er det nogle måder, der sikrer psykologisk tryghed, udvikling og læring i enheder og i organisationen som helhed. På et universitet betyder det også, at man systematisk kan arbejde for, at forsknings-, undervisnings- og arbejdsmiljø er befordrende for en kreativ og nysgerrig tilgang til verden – og at flere perspektiver kan bringes i spil. Og det bidrager til at sikre at alle talenter har udviklingsmuligheder,” fortæller teamleder i Gender Equality teamet, Eva Sophia Myers om ligestillingsindsatsen på SDU.

Ligestillingsplan som middel til videreudvikling af organisationen

Fra 2022 vokser EU’s ligestillingsstrategi ind i Horizon Europe-projekter, idet alle offentlige, selvstændige organisationer skal have en ligestillingsplan for at kunne deltage. En ligestillingsplan rummer en handlingsplan med fokus på at bedre ligestilling, ved for eksempel at reducere bias, og med tydelige målsætninger og integreret løbende opfølgning.

”Det har været spændende, inddragende og lærerigt at udarbejde vores ligestillingsplan – for alle parter. Vi har gennem hele processen været i tæt dialog med ledere, ligestillingsudvalg, administratorer og kollegiale organer i design og implementering. Og vi har haft fantastisk inspiration udefra gennem vores EU-projekt SPEAR,” fortæller Eva Sophia Myers om SDU’s arbejde med ligestillingsplanen, som allerede har haft en effekt: 

”I arbejdet med rekruttering, særligt udarbejdelsen af stillingsopslag, har ledere, der er vant til at rekruttere, udtalt, at indsatserne og opmærksomheden på at blokere for bias hjælper med at kvalificere ansættelsesforløb og den endelige udvælgelse af kandidater. Et citat fra en erfaren institutleder som ‘Det hjælper os med at sikre de bedste kandidater’ viser os, at denne tilgang reelt understøtter universitetets primære opgaver,” afslutter hun. 

SDU’s ligestillingsplan organiserer og følger op på arbejdet med ligestilling i hele organisationen. I flere år har forskellige udvalg og aktører søsat vigtige initiativer, og med ligestillingsplanen skabes en måde at samle, synliggøre og dermed optimere og videreudvikle ligestillingsarbejdet.

Yderligere information

Læs SDU’s GEP her.

Læs vores guide til udarbejdelsen her.

Har du yderligere spørgsmål til ligestillingsplanen, er du velkommen til at tage fat i EU-konsulent, Cathrine Holm Frandsen