Nyheder:

LIFE-programmet 2022: Nye calls på vej

Så er der ikke længe til, at EU´s store støtteprogram for miljø og klima, LIFE, igen går i luften med nye calls for 2022. LIFE-programmet støtter projekter inden for områderne natur og biodiversitet, cirkulær økonomi og livskvalitet, modvirkning af og tilpasning til klimaforandringer samt omstilling til ren energi. 

Det nuværende LIFE-program kører i årene 2021-2027 og er med over 5,45 mia. euro EU’s hidtil største funding-program for offentlige såvel som private projekter. Programmet er et impact-program, hvor kommuner og andre offentlige aktører kan demonstrere, teste og skalere løsninger inden for de fire subtemaer. Programmet er fleksibelt, idet det sigter mod at støtte en bred vifte af projekter – også de, der løser udfordringer, som opstår i løbet af perioden. 

Deadlines i 2022

Ansøgningsfristerne for 2022 forventes at være følgende:

4. oktober 2022: SAP (Standard Action Project) for subprogrammerne ”cirkulær økonomi og livskvalitet”, “natur og biodiversitet”, “modvirkning af og tilpasning til klimaændringer.”

8. september 2022: TA (Teknisk bistand til ansøgning) til SIP’er og SNAP’er.

16. november 2022: LIFE Action Grants for “omstilling til ren energi”. I dette subprogram er der imidlertid krav om tværnationalt samarbejde med minimum tre partnere.

8. november 2022: SIP (Strategic Integrated Project) og SNAP (Strategic Nature A Project) – concept note.

7. marts 2022: SIP og SNAP – full proposal.

Fakta om ansøgninger til LIFE

  • Min. 3 partnere – intet krav om udenlandske partnere
  • Projektbudget: €2-5 mio.

Tilskud: 

  • 70 % + 7 % overhead (subprogrammerne ”cirkulær  økonomi og livskvalitet”, “natur og biodiversitet”, “modvirkning af og tilpasning til klimaændringer”). 
  • 95% + 7% overhead (subprogrammet for ”omstilling til ren energi” samt krav om samarbejde over grænser).

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til LIFE-programmet, er du velkommen til at tage fat i vores EU-konsulenter på det grønne område. Vi opfordrer desuden interesserede til at holde sig opdateret på vores hjemmeside og sociale medier, hvor vi løbende vil informere om programmet og igangsætte initiativer med formålet at øge syddansk deltagelse i LIFE-projekter.

Vil du læse mere om LIFE-programmet, kan det gøres på Europa Kommissionens hjemmeside her.