Nyheder:

LIFE-programmet er klar med 2019-indkaldelserne

Så er der sparket nyt liv i LIFE, EU’s støtteprogram til initiativer inden for natur, miljø og klima.

Programmet har tidligere ydet støtte til syddanske projekter, som har arbejdet på at restaurere og beskytte sårbare økosystemer ved moser og damme på Fyn og Langeland, bevare bestanden af løgfrøer og biodiversitet i Vejle Kommune, samt udarbejdelse en handlingsplan, så myndigheder og lodsejere kan samarbejde om implementering af Natura2000 netværket for naturbeskyttelse.

Det Syddanske EU kontor afholdte i april et LIFE informationsmøde i Odense, hvor man havde mulighed for at få 1:1 sparring på ens projektide – og det har man stadig! Sidder du med et projekt inden for natur, miljø eller klima, eller er du måske allerede i gang med LIFE ansøgning, så tøv ikke med at tage kontakt. Vi sparrer gerne om nye ideer samt mere konkrete spørgsmål til ansøgningsprocessen.

LIFE informationsmødet blev afholdt i samarbejde med de fire Bruxelles-baserede regionskontorer og Miljøstyrelsen. Med deltagere fra hele landet var der stort engagement i de tematiske workshops, hvor kommuner, universiteter, NGOer og virksomheder havde mulighed for at komme tættere ind på livet af LIFE.

LIFE-indkaldelserne for 2019 er nu offentliggjort, og der kan søges om støtte inden for følgende områder: 


  • Miljø og ressourceeffektivitet
  • Natur og biodiversitet
  • Miljøforvaltning og information

Deadline for at indsende en konceptnote er d. 17. juni for miljø og ressourceeffektivitet og d. 19. juni for de øvrige kategorier.


  • Begrænsning af klimaforandringer
  • Klimatilpasning
  • Klimastyring og information

Deadline for at indsende en fuld ansøgning under alle kategorier er d. 12 september.


LIFE programmet er åbent for kommuner, virksomheder, offentlige og private organisationer samt NGOer. Støtte gives til både enkelte ansøgere, men partnerskaber har typisk større chance for at få tilsagn.


De nationale allokationer i LIFE programmet er væk og med en bred vifte af prioriteter findes der en masse muligheder for syddanske aktører der går med en klima/miljøvenlig ide. Det vigtigste at have i tankerne, hvis man overvejer at give sig i kast med LIFE, er at ens projekt skal lede til mærkbare klima- og/eller miljøforbedringer i det område man arbejder på.

Se alle præsentationerne og andre materialer fra LIFE infomødet her! (scroll ned til bunden af siden).

Se vores store programguide til LIFE her!

©2019 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy