Nyheder:

Mens vi venter: Forsmag på innovations- og samarbejdsprojekter i det nye Erasmus+ 2021-2027

© Den Europæiske Union

Den syvårige periode for det nuværende Erasmus+ program er ved at nå til vejs ende, og fra begyndelsen af 2021 begynder en ny programperiode, der fortsætter indtil udgangen af 2027. Er du også nysgerrig på, hvad det nye program kommer til at indeholde? Vi har samlet et overblik over, hvad vi ved om programmet allerede nu. Læs med og bliv klogere på dine muligheder indenfor Erasmus+ 2021-2027.

EVOLUTION: Et godt program, som vi har god gavn af i Danmark. Bortset fra en mindre strømligning af strukturen fortsætter programmet nogenlunde i dets nuværende form. ERASMUS+ kører således fortsat hvert år, så man løbende kan bruge det til at udvikle, innovere og internationalisere sine uddannelsesaktiviteter.  

SMÅ PARTNERSKABER FOR SAMARBEJDE: Udover de traditionelle partnerskaber vi kender, giver det nye program mulighed for små partnerskaber af 6-24 måneders varighed, med reducerede krav til administration. Det skal dels gøre det nemmere at komme i gang med ERASMUS+ projekter og dels gøre det muligt at bruge ERASMUS+ til at afprøve ideer i mindre skala, udvikle netværk etc. 

PARTNERSKABER FOR EXCELLENCE: Med en ny kategori sætter programmet ekstra skub i udviklingen af fremtidens europæiske uddannelser, både for at gøre uddannelserne mere konkurrencedygtige og for at styrke europæisk innovations- og konkurrencekraft som en del af det europæiske uddannelsesområde og det europæiske forskningsområde. Den nye kategori af projekter består dels af European Universities og Platforms for Centres of Vocational Excellence samt de velkendte Erasmus Mundus Joint Master Degrees aktiviteter. (Central indkaldelse).

EUROPÆISKE UNIVERSITETER: Ved en tale på Sorbonne Universitetet i 2017 introducerede Macron idéen om at skabe 20 europæiske universiteter inden 2024 ved at udvikle “a network of universities across Europe with programmes that have all their students study abroad and take classes in at least two languages. These European Universities will also be drivers of educational innovation and the quest for excellence.” Siden har idéen fået fodfæste og er blevet et centralt element i de europæiske ambitioner på uddannelsesområdet.

Initiativet skal udvikle det strategiske samarbejde på tværs af videregående uddannelsesinstitutioner, med henblik på at skabe fremtidens videregående uddannelser, der skal gøre det muligt at tage en videregående uddannelse leveret på tværs af institutionerne. I det nye program skrues der op for ambitionerne om at samle en ny generation af kreative europæere, der er i stand til at samarbejde på tværs af sprog, grænser og discipliner for at tackle samfundsmæssige udfordringer og mangel på færdigheder i Europa.

CENTRES OF VOCATIONAL EXCELLENCE: Med dette initiativ, der har været i pilotfase de seneste to år, ønsker man at skabe fremtidens erhvervsuddannelser og styrke europæisk konkurrencekraft ved bl.a. i højere grad at udnytte det innovationspotentiale, der ligger i det erhvervsfaglige område. Konkret er formålet med CoVE at udvikle pan-europæiske platforme for Centres of Vocational Excellence (CoVEs), der skal samle en bred vifte af lokale partnere, udbydere af erhvervsuddannelser, arbejdsgivere, forskningscentre og jobformidlinger for at udvikle “erhvervsfaglige økosystemer”, der indgår som en integreret del af regionale udviklingsstrategier og styrkepositioner.

INNOVATIONSPARTNERSKABER: Med udgangspunkt i erfaringer fra vidensalliancer, alliancer vedrørende sektorspecifikke kvalifikationer, de mest ambitiøse strategiske partnerskaber og samarbejdsprojekter indenfor innovativ politikudvikling, forventer vi en ny type af særligt ambitiøse samarbejdsprojekter, der retter sig mod nøgleaktører med fremragende viden indenfor det pågældende område. Formålet er at styrke innovation i uddannelsessystemet dels for at skabe økonomisk vækst (især gennem synergier mellem videregående uddannelser, erhvervsuddannelser og erhvervslivet) og dels for at fremme social innovation med henblik på at skabe langvarige ændringer og løsninger på centrale samfundsproblemer.

PRIORITETER: Hvilke problemstillinger og tematikker man mere præcist kan få støtte til – de såkaldte prioriteter – ved vi ikke endnu. Men med offentliggørelsen af den nye European Skills Agenda for Sustainable Competitiveness, Social Fairness and Resilience henover sommeren har Kommissionen imidlertid allerede sat retningen for de kommende års europæisk arbejde på uddannelsesområdet, herunder ikke mindst i ERASMUS-programmet.

Det kommer som ventet til at handle meget om den grønne og digitale transformation af samfundet sammen med ambitionerne om et socialt fair Europa, der formår at håndtere de social-økonomiske konsekvenser af COVID-19 krisen. Mere konkret indeholder den nye europæiske dagsorden for færdigheder, kvalifikationer og livslang læring fem byggeklodser, der tilsammen omfatter 12 konkrete indsatsområder, der flugter godt med de ting, vi arbejder med i Danmark. Se dem her.

Vi håber på, at det nye program vil blive offentliggjort indenfor de næste 1-2 måneder og regner med en deadline for innovations- og samarbejdsprojektansøgninger til det nye program primo-medio 2021. 

Hvis du vil vide mere om det nye ERASMUS-program eller få hjælp til allerede nu at forberede projekter til det nye program, kan du kontakte EU-Konsulent Jens Bøgetoft Christensen:

Jens

Jens Bøgetoft Christensen

jbc@southdenmark.be
+45 30 61 61 37
+32 499 832 3