Nyheder:

Ny, europæisk dagsorden for færdigheder

Fokus på udviklingen af et robust, konkurrencedygtigt og fair digitalt og grønt samfund. 

Med den nye Europa-Kommission på plads i Bruxelles er der ved at kommet skred i udvikling af de kommende års indsats for styrkelse af europæisk uddannelse og træning.

En vigtig trædesten er den nye europæiske dagsorden for færdigheder, som bliver retningsgivende for de kommende års arbejde med uddannelsesområdet, herunder ikke mindst i ERASMUS-programmet.  

I den nye dagsorden for færdigheder, kvalifikationer og livslang læring, som blev offentliggjort hen over sommeren, og som bygger videre på den eksisterende dagsorden fra 2016, har kommissionen udpeget den dobbelte grønne- og digitale transformation af samfundet sammen med ambitionerer om et socialt fair Europa, som centrale elementer i de kommende års arbejde.

Det skal bl.a. ske gennem ERASMUS-programmet, der ved at understøtte mobilitet, innovation og deling af god praksis inden for uddannelsesområdet skal være med til at sikre europæisk konkurrenceevne, social fairness og udviklingen af et modstandsdygtigt Europa – et arbejde der også skal bidrage til genoprettelsen af Europa efter Coronavirus pandemien. 

Den europæiske dagsorden for færdigheder er ikke blot ord og gode intentioner, men en femårs handlingsplan, bestående af 5 elementer med tilsammen 12 indsatsområder der skal udmøntes i konkrete projekter i de enkelte medlemslande…

Når støvet har lagt sig, skulle det gerne have bidraget til, at vi europæere om fem år har fået bedre færdigheder til at støtte den grønne- og digitale omstilling, øge antallet af STEM-studerende (særligt øge antallet af kvinder), og at mange flere deltager i livslang læring, og får lært noget nyt, der øger den enkeltes jobmuligheder.

Til at understøtte den fælles indsats har man udpeget fire indikatorer, som fælles referencerammer for den løbende opfølgning på den nye dagsorden.

Fra en dansk synsvinkel ligner den nye dagsorden en lækkerbisken, dels fordi vi allerede har en god tradition for efter- og videreuddannelse, men sagtens kan blive bedre, dels fordi prioriteringen af grønne kompetencer og digitale- og andre STEM færdigheder flugter godt med vores nationale behov og prioriteter. 

Der er således lagt op til fem spændende år med den nye dagsorden, samt med det nye ERASMUS-program der er lige på trapperne – håber vi.

kontakt vores konsulent

Jens

Jens Bøgetoft Christensen

jbc@southdenmark.be
+45 30 61 61 37
+32 499 832 3

Læs mere om ”European Skills Agenda 2020” her