Nyheder:

Ny mulighed for støtte til kommuner med bæredygtige investeringskoncepter

Har din kommune en god ide til et bæredygtigt investeringsprojekt, der endnu mangler at blive udviklet og realiseret? Så er der god grund til at søge EU-midler gennem EUCF (European City Facility), som er tilbage med en ny frist til foråret.

Kommunale projekter anses som en afgørende drivkraft bag omstillingen til bæredygtig energi. Derfor åbner EUCF i maj 2022 sin fjerde ansøgningsmulighed for kommuner, der søger en økonomisk håndsrækning til at udvikle et bæredygtigt investeringskoncept inden for områderne: energioptimering af offentlige bygninger/private boliger, energiinfrastruktur, fjernvarme, bæredygtig mobilitet, integreret vedvarende energi i bygninger m.m. Formålet er at sætte skub i konkrete projekter i europæiske kommunale klima- og energihandlingsplaner. 

Forventede rammer

Det forventes, at fjerde EUCF-ansøgningsrunde er tilsvarende de forrige, hvor hver godkendt ansøger modtog 60.000 euro, svarende til 460.000 kr., til udvikling og udarbejdelse af et bæredygtigt investeringskoncept inden for bæredygtig energi og mobilitet. Midlerne kan benyttes til aflønning af medarbejdere, finansiering af markedsanalyser, stakeholder-analyser, finansielle/juridiske løsninger m.m. Summen udbetales som en såkaldt ”lump sum”, hvor ansøgeren modtager hele beløbet i starten af perioden. Rapporteringskravene til projektet er tilmed relativt begrænsede, da EUCF blot skal modtage et investeringskoncept 12 måneder efter projektstart, mens konceptet implementeres over de efterfølgende 24 måneder. 

Den endelige deadline for EUCF er endnu ikke offentliggjort, men vi anbefaler, at interesserede kommuner begynder at forberede deres ansøgning allerede nu.

Tidligere syddansk succes med EUCF

Det er tidligere lykkes både Nyborg og Fredericia kommune, i henholdsvis 2020 og 2021, at modtage EU-midler gennem EUCF. I Fredericia Kommune skal støtten bruges til at udvikle et investeringskoncept for grøn og attraktiv, kollektiv transport, mens den i Nyborg Kommune bruges som et led i den kommunale strategi ”Politik for grøn omstilling”, der sigter mod at gøre kommunen CO2-neutral inden for varme, el og transport inden 2035. 

Nyborg og Fredericia er dog langt fra de eneste kommuner, der i disse år har et ekstra fokus på at øge andelen af vedvarende energi samt energieffektivisere. EUCF-midlerne er derfor et godt bud på, hvor man kan sætte ind, hvis man går med overvejelser om at igangsætte et kommunalt bæredygtigt investeringsprojekt. EUCF kan både ansøges af enkeltstående kommuner og af kommunale grupperinger.    

Videre forløb

Læs mere om EUCF her

Vi opfordrer derudover interesserede til at tage kontakt til SDEO’s EU-konsulent på klima- og energiområdet, Thomas Jensen, hvis man vil vide mere eller har spørgsmål til programmet.