Nyheder:

Ny rapport fremhæver syddanske kommuners arbejde med FN's Verdensmål

En ny OECD-rapport (A Territorial Approach to the Sustainable Development Goals in Southern Denmark) viser, at Region Syddanmark og flere syddanske kommuner ligger helt i front, når det kommer til arbejdet med FN’s 17 verdensmål. Med et altoverskyggende fokus på bæredygtig udvikling i den nye EU-programperiode for 2021-2027 ser SDEO frem til at sætte verdensmålene i spil i EU-projektsammenhæng sammen med de syddanske aktører. 

En række syddanske initiativer er under luppen i en omfattende OECD-rapport, der går tæt på Region Syddanmarks og kommunernes arbejde med FN’s 17 verdensmål. Rapporten viser, at flere syddanske kommuner aktivt bruger verdensmålene som et værktøj til at skabe synergier mellem byudvikling, politisk dialog og borgerinddragelse. Også den regionale, syddanske Udviklingsstrategi 2020-2023 fremhæves af OECD som et best practice-eksempel på, hvordan FN’s 17 verdensmål kan være med til at sikre en bæredygtig udvikling på regionalt niveau.

“Når Syddanmark på denne måde får international anerkendelse, er det også noget, vi her i Bruxelles er opmærksomme på og bruger aktivt, når vi er ude til møder med f.eks. repræsentanter fra EU-Kommissionen eller europæiske regionskontorer. Det styrker syddanske aktørers attraktivitet som europæisk projektpartner”, siger EU-konsulent, Cathrine Holm Frandsen.

Syddanske kommuner i fokus

I OECD-rapporten er der bl.a. fokus på Haderslev Kommune, som har ambitioner om at gøre lokal udvikling relevant for flere borgere. For at understøtte dette bruger Haderslev, ligesom flere af de andre syddanske kommuner, aktivt verdensmålene som en overordnet ramme i deres lokale udviklingsplan. Rapporten nævner også Sønderborgs fokus på at blive en kulstofneutral kommune – et mål de bl.a. arbejder med gennem ProjectZero-visionen, som også skal sikre nye kompetencer og grønne jobs.

I rapporten er der desuden fokus på Middelfart Kommune og herunder ”KlimaByen”, som er navnet på Danmarks største demonstrationsprojekt for inkorporering af klimatilpasningsløsninger i byudviklingen. Med KlimaByen har Middelfart taget et aktivt, innovativt skridt for at forebygge en af fremtidens store samfundsmæssige udfordringer – ekstreme mængder vand.

Foto: Sønderborg Kommune

OECD-rapporten fremhæver samtidig partnerskaber såsom ”Common Catchment”, som viser hvordan FN’s verdensmål kan blive inddraget i udviklingen af regionen og kommunerne. Projektet er et samarbejde mellem Region Syddanmark, Odense Kommune, VandCenter Syd og De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), der har til formål at undersøge, hvordan man bedst kan beskytte grundvandet i en del af Odense.

Gode muligheder for bæredygtighedsprojekter

EU-konsulent Cathrine Holm Frandsen er glad for de gode, syddanske eksempler i rapporten og ser frem til at indlede nye samarbejder, når EU’s programperiode (2021-2027) for alvor begynder.

”Når EU’s nye INTERREG-programmer åbner i løbet af 2021, håber jeg, vi kan få etableret et samarbejde mellem udvalgte kommuner og regionen. Her kan vi trække på de allerede gode erfaringer med at arbejde efter verdensmålene og afsøge, hvilke nye udviklingsinitiativer der kan igangsættes for at understøtte en fortsat bæredygtig udvikling af regionen. I den forbindelse bliver det også spændende at kigge ud over egne grænser og se hvilken læring og erfaringsudveksling, der kan skabes i samspillet med andre europæiske regioner,” fortæller hun.

Vil du vide mere om, hvilke muligheder den nye programperiode byder på for din kommune, er du velkommen til at kontakte EU-konsulent Cathrine Holm Frandsen på mail: chf@southdenmark.be.

Læs hele OECD’s rapport her.