Nyheder:

Finalekonference på EMPINNO-projektet i Berlin: Stærk indsigt i smart specialisering

Tre års projektarbejde mellem 16 partnere fra Østersøregionen om udvikling og effektiv implementering af regionale ”smart specialisation strategies” (S3) blev d. 6-7. marts markeret med konference i Technologiepark Adlershof, Berlin.

Konferencen understregede, at både S3 formuleringen og omsætningen af strategierne til nye produkter og services bør bero på en åben, løbende og smidig interaktion mellem regionale myndigheder eller ”strategiejere”, og de private og offentlige innovationsaktører, der kan omsætte strategierne til vækst og arbejdspladser. Dertil kommer, at åbenhed og parathed i forhold til at lære af og samarbejde med aktører fra andre regioner og lande kan være løftestang for især mindre regioner med små ressourcer.

Stærk dialog og skarphed på lokale udfordringer er afgørende

“Der er ikke en ubetinget, ‘one-size-fits-all’ tilgang, som man bare kan bruge,” siger EU-konsulent Thomas Jensen fra det Syddanske EU-Kontor, der sammen med klynge-organisationen Design to Innovate har været de danske partnere i EmpInno.

Han fortsætter: “Der er regionale særheder, der skal tages højde for og udgangspunktet for både plan og handling bør altid være de reelle udfordringer på stedet. Derfor er en afgørende kilde til succes, at ‘strategiejere’ og det økosystem af lokale og regionale aktører, der kan omsætte strategi til handling, er i konstant dialog. Det er ikke bare at lave en strategi, og så værs’go at implementere den. Når det så er sagt, så er der for den enkelte region rigtig god inspiration at hente i andre regioner og lande, som griber tingene anderledes an.”

Netop nysgerrigheden og åbenheden overfor, hvordan andre griber S3 an, har været kernen i EmpInno-projektet og har bl.a. resulteret i:

Smart Specialisering er kommet for at blive

Smart specialisering – dvs. regioners fokusering på virkelige innovationspotentialer og tilpasning af industrielle strukturer mod nye industrier og internationale markeder – har siden 2014 været en af forudsætningerne for at få adgang til EU’s strukturfonde. Og ifølge EU-Kommissionens deltager og taler på EmpInno-konferencen vil konceptet også i fremtiden spille en central rolle i forhold til strukturfondene. Dog med et bredere fokus end hidtil.  

Thomas Jensen fra Det Syddanske EU-Kontor tilføjer: “Uden at glemme sine styrker indenfor forskning, teknologi og industri, vil regioner fremover også i langt højere grad skulle involvere civilsamfundet og arbejde hen over landegrænser. Det er synergi, komplementaritet og arbejde hen over landegrænserne, der kan gøre at 2+2 kan blive 5.”

©2019 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy