Nyheder:

Nyt EU-projekt: OUH og SDU vil sikre praktikforløb på fremtidens hospitaler

Sygehusvæsenet ændrer sig. Patienter er indlagt over kortere tid, og mere af behandlingen foregår ambulant. Det er godt nyt for os alle sammen, men det skaber en udfordring for fremtidens sundheds-personale, som skal have klinisk erfaring med patienter i løbet af deres uddannelsesforløb. Derfor er OUH (Odense Universitetshospital) og SDU (Syddansk Universitet) gået sammen med fire europæiske partnere i et nyt EU-projekt som skal undersøge, hvordan man kan skabe nye former for klinikforløb i sundhedssektoren.

Hvordan sikrer man, at kommende sundhedsprofessionelle får den rette praktiske erfaring på sygehusene, når patienter er indlagt i kortere tid? Det er udfordringen, som et nyt EU-projekt med titlen HEAL (internsHips in futurE hospitALs) stiller skarpt på. Projektet er støttet med 2,9 mio. kr. af Erasmus+ programmet. 

”Hvordan løser vi den kæmpe uddannelsesopgave, der opstår når hospitalerne bevæger sig fra at have færre indlagte, mens antallet af studerende på de sundhedsfaglige uddannelser stiger? Projektet skal undersøge, hvordan vi bedre kan rumme alle de uddannelsessøgende og samtidig sikre, at de får en rigtig god uddannelse,” fortæller Lene Just uddannelseskonsulent og faglig koordinator på OUH.

Behandling og uddannelse på én gang

Projektet startede i slutningen af februar 2022 og løber over tre år. HEAL har fokus på sygeplejerskeuddannelsen og medicinstudiet og vil også inddrage de studerende i processen. Gennem projektet skal partnerne se nærmere på, hvordan den praktiske del af sundhedsuddannelserne kan tænkes på nye måder.

”Lige nu skal man se patienter for, at man kan kalde det rigtig ”klinik”, og det er jo også det, vi skal undersøge. Vi taler om læring før, under og efter. I klinikken er vi rigtig gode til det ”under” – altså der, hvor vi er sammen med patienten. I dette projekt vil vi også gerne finde ud af, om vi med en bedre forberedelse og efterbearbejdning kan skabe endnu mere læring i mødet med patienten,” uddyber Anna Skat Nielsen, stabschef, OUH. Karin Shung Albjerg, uddannelseschef, OUH, supplerer:

”De studerende kommer også til at blive aktive medspillere i projektet. Det er vigtigt at høre, hvad det er, de oplever fungerer, når vi prøver at tilrettelægge deres praktikforløb på nye måder.”

En fælleseuropæisk udfordring

HEAL-projektet består foruden OUH og SDU af tre europæiske universiteter; Maastrict University i Holland, Trinity University College i Irland, Haute Ecole Libre Mosane i Belgien og universitetshospitalet Germans Trias i Pujol University Hospital i Spanien. 

Samspillet mellem de forskellige lande er en vigtig force i HEAL, da udfordringen med at sikre klinikforløb på hospitalerne er den samme over hele Europa. 

”Vi vil gerne behandle så meget som muligt hjemme – det er også bedst for vores patienter. Men det gør noget for muligheden for at kunne tilbyde behandling og uddannelse på én gang. Og det er særlig interessant i en europæisk kontekst, for det er en bevægelse, vi kan se over hele Europa,” forklarer Anna Skat Nielsen. Lene Just tilføjer:

”Der er også en styrke ved, at vi er flere, der skal teste nogle ting af. Dermed får vi flere erfaringer, end vi selv ville kunne skabe alene. For det er jo ikke fordi, vi ikke har haft fokus på det her før. Udfordringen har været der i et stykke tid, men når vi er flere, kan vi afprøve flere ting, og det er en styrke.”

 

At udfordringen er den samme over hele Europa blev også tydeligt i ansøgningsprocessen, hvor partnerne oplevede stor interesse i projektet. Ifølge Anna Skat Nielsen skyldes det både, at behovet for en løsning rækker ud over Danmarks grænser, men også at projektet præsenterer en ny måde at arbejde på. 

”Det er et behov, som mange godt kan se, men som vi, hverken nationalt eller internationalt, har fundet den bedste løsning på endnu. Derfor har projektet også som forudsætning, at vi er nødt til at arbejde med behovene først, før vi arbejder på en løsning. Som med alt andet, når vi arbejder i sundhedsvæsenet, skal vi have styr på problem og årsag, før vi kan lave løsninger,” afslutter hun. 

Det Syddanske EU-kontor spillede en aktiv rolle, da ansøgningen til HEAL-projektet blev til. Blandt andet ved at organisere en kreativ workshop med OUH og SDU, bidrage til udviklingen af projektet og skabe kontakt til relevante partnere i de deltagende lande. Henriette Hansen, SDEO’s EU-konsulent på sundhed- og velfærdsområdet, fortæller:

”Sammen med OUH oplevede vi en meget intensiv halvanden måned, hvor projektidé, partnerskab og ansøgning kom på plads. Ved tæt, aktivt og kreativt samarbejde kan meget lade sig gøre, og det fik vi bevist. Nu glæder jeg mig til at følge projektets udvikling over de næste tre år.”

Vil du vide mere om Erasmus+ programmet og mulighederne for støtte inden for sundhedssektoren, er du velkommen til at kontakte EU-konsulent Henriette Hansen på hha@southdenmark.be.