Nyheder:

Odense i stort EU-projekt om kultur og social inklusion for demensramte

Brede smil da DCUM-partnerne mødtes til kick-off på projektet i Odense.

Hvordan kan kulturelle aktiviteter øge social inklusion hos personer, der er ramt af demens? Det er det overordnede spørgsmål i det internationale projekt Dementia in Cultural Mediation (DCUM) med Odense Bibliotekerne og Borgerservice i front. 

Projektet, der er støttet af EU-programmet ERASMUS+, samler partnere fra forskellige organisationer på tværs af fire europæiske lande – Belgien, Holland, Spanien og Danmark. Alle med et fælles mål om at skabe social inklusion og øge livskvaliteten hos demensramte via kulturelle aktiviteter. Projektet sigter mod at udvikle kompetencer og praktiske værktøjer til formidling af kultur på tværs af landegrænser. 

En digital værktøjskasse til kulturformidlere

DCUM-projektets formål er at bidrage til kompetenceudvikling for kulturformidlere med arbejde i kulturinstitutioner såsom biblioteker, museer og civilsamfundsorganisationer. Undervejs i projektet producerer hvert land forskellige redskaber, såkaldte toolkits, som samles og kan bruges til inspiration – ikke kun projektpartnerne imellem, men for alle, der er interesserede i praktiske metoder til kulturel formidling rettet mod demensramte. 

Hos Odense Centralbibliotek har man allerede afprøvet og præsenteret flere værktøjer for de resterende partnerlande. Idéen er, at landene efterfølgende skal lade sig inspirere og eventuelt inkorporere redskabet i deres egne aktiviteter med målgruppen. Projektleder Finn Wraae fra Odense Centralbibliotek forklarer:

”Da vi er det eneste bibliotek i projektet, præsenterede vi blandt andet en idé, der kombinerer kultur og litteratur. Vi brugte den litteraturform, der hedder ’Spoken Word’, fordi det er en kropslig måde at formidle på. Det er jo ’talte digte’, kan man sige, hvor man bruger gestikken og mimikken til at formidle det, man har på hjerte. Og det var noget, der gik direkte ind hos den gruppe mennesker med demens, vi havde inviteret med.”

Internationalt sigte

For Odense Bibliotekerne er arbejdet med at skabe kulturtilbud for demensramte ikke noget nyt. Demenscaféer, erindringskasser og duftbiblioteker som reminiscens-værktøj for at vække minder hos den demensramte er blot nogle af de tiltag, der er gået forud for DCUM-projektet. Og det var lige netop de gode erfaringer og den positive respons, der vakte interessen for at brede undersøgelsesfeltet ud over Danmarks grænser og gøre arbejdet med demens til et fælles, internationalt projekt. 

I udarbejdelsen af ansøgningen til ERSAMUS+ programmet har Odense Bibliotekerne modtaget sparring og faglig vejledning fra Det Syddanske EU-kontor i Bruxelles. Herigennem blev der etableret kontakt til de øvrige partnere, som tidligere havde samarbejdet i EU-projekter på demensområdet. Og selvom Covid-19 har forhindret flere af de fysiske møder, der skulle have været afholdt i de partnernes respektive hjemlande, har projektet indtil videre været en succes. 

”Det har været spændende for os at få et andet blik ind i de verdener, vores partnere kommer fra og høre, hvordan man arbejder med området i andre lande. Vi er det eneste bibliotek i projektet, så det er meget interessant for os at opleve, hvordan de andre, med deres faglighed og kompetencer, tilgår emnet,” fortæller Finn Wraae

DCUM er et partnerskab mellem fem organisationer fra Belgien, Spanien, Holland og Danmark.

Kultur på dagsordenen

Næste skridt i projektet er blandt andet udviklingen af en hjemmeside, hvor partnerne kan bidrage med deres videoer, vejledninger og baggrundsmateriale. Spørger man Finn Wraae, hvad han håber at få ud af DCUM, inden projektet stopper i august 2022, kommer svaret uden tøven:

”Vi håber på, at kultur bliver en nødvendighed, når man taler om at skabe et godt liv for mennesker med demens. For det virker – det kan vi allerede konstatere nu. Demensramte kan få nogle erindringsglimt tændt og noget glæde tilbage. Måske har de glemt det en uge efter, men i det øjeblik, har de fået noget livskvalitet igen.” 

På det Syddanske EU-Kontor i Bruxelles ser EU-Konsulent Henriette Hansen mange gode muligheder projektet, som også understreger ERASMUS+ programmets brede spænd: 

”Projekteksemplet her viser, hvor forskelligartede ERASMUS+ projekter kan være. Så snart et projekt tager udgangspunkt i, ”at nogen bliver klogere om noget eller til noget”, og at det er et emne, som har relevans i flere lande i EU, kan vi næsten altid finde en mulighed i programmet. Her i SDEO har vi efterhånden hjulpet ERASMUS+ projekter på vej, der udspringer fra mange forskellige steder. Lige fra private virksomheder til sygehuse over skoler og videregående uddannelsesinstitutioner – og nu som her – offentlige biblioteker og borgerservice.”

På nuværende tidspunkt afventer vi en ny indkaldelse fra ERASMUS+ programmet. Har du en projektidé med et potentiale, der strækker sig ud over Danmarks grænser, kan du kontakte konsulent Henriette Hansen på hha@souhdenmark.be

 

Fakta: 

Projektet er et partnerskab mellem fem organisationer fra fire forskellige europæiske lande:

• Odense Bibliotekerne og Borgerservice, Danmark. (førende partner)
• Expertisecentrum Dementie, Vlaanderen, Belgium
• Vrije Universiteit Brussel, Belgium
• Healthy Ageing Network Northern Netherlands, Netherlands
• Fundacion Instituto Gerontologico Matia-Ingema, Spain.