Nyheder

SDEO hos Welfare Tech: fokus på velfærdsteknO-logiske løsninger

Det Syddanske EU-kontor afholdte i samarbejde med Welfare Tech og Innovationsfonden et vellykket morgenmøde d. 1. marts, hvor der var fokus på finansiering til udvikling og test af nye velfærdsteknologiske løsninger.

Et hovedtema på dagen var samarbejdet mellem offentlige og private aktører.

”EU’s programmer giver en rigtig god ramme for offentlig-privat samarbejde med mulighed for, at ny teknologi kan blive udviklet og testet i samarbejde med fx sygehuse og kommuner,” siger vores EU-konsulent Else Dyekjær Mejer.

Der var stort fremmøde i Forskerparken i Odense, og deltagerne repræsenterede en god blanding af både offentlige myndigheder, uddannelsesinstitutioner og private virksomheder.

”Det er positivt at afholde møder som disse med Innovationsfonden og Welfare Tech,” siger EU-konsulent Allan Nordby Ottesen. “På dagen var der mange gode spørgsmål fra deltagerne – både under og efter oplæggene. Det giver grobund for mange spændende idéer og projektmuligheder fremadrettet.”

“Det var rigtig dejligt at se så mange af vores stærke syddanske aktører. Der var gode drøftelser og mange med interesse i at arbejde videre med projekter,” tilføjer Else Dyekjær Mejer.

Deltagerne blev bl.a. præsenteret for EU-programmerne Eurostars, SMV-Instrumentet og AAL. Sidstnævnte har allerede deadline d. 24. maj 2019, og giver tilskud til projekter, der forbedrer ældres autonomi, deltagelse i socialt liv og mobilitet gennem innovativ informations- og kommunikationsteknologi (ICT).

©2019 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy