Nyheder:

Skal I investere i infrastruktur? Så kan I måske få EU-støtte

Med programmet CEF Transport har EU afsat en kæmpe pose penge til at understøtte udviklingen af infrastruktur i Europa. Man kan søge støtte til både ny infrastruktur og til at opgradere den eksisterende, og så har EU gjort ansøgningsprocessen langt mindre kompliceret.

EU vil sætte skub i udviklingen af bæredygtig og effektiv infrastruktur, der skal binde Europa bedre sammen og bringe unionen tættere på at blive CO2-neutral i 2050. Med programmet CEF (Connecting Europe Facility) har EU afsat ca. 26 mia. euro til at støtte større infrastrukturprojekter. Projekter kan få mellem 4-100 mio. kr. i støtte, og støttesatsen er på 30-50 pct.

Mere konkret vil EU have udbygget veje, togbaner, færgeforbindelser og havne. Et krav for at modtage støtte er, at ens infrastrukturprojekt ligger i forlængelse af Det Transeuropæiske Transportnetværk. Transportnetværket går kort sagt ud på at bygge og planlægge infrastruktur rundt om i Europa og derved binde medlemslandene tættere sammen. 

Et unikt EU-program

CEF Transport er et helt unikt EU-program, fortæller Pernille Dagø, EU-konsulent ved Det Syddanske EU-kontor.

”CEF er det eneste EU-program, hvor man kan få støtte til store infrastrukturprojekter. Så hvis man har planer om at udbygge en industrihavn eller opsætte el- og brintladestandere for offentligheden, kan det give god mening at kigge på CEF Transport,” fortæller hun.

De aktører, der kan søge, er dem, som er ansvarlige for den pågældende infrastruktur. Det er for eksempel havne og transportcentre og tæller både private og offentlige aktører. Næste deadline for at søge om midler fra CEF Transport er til januar, men der kommer en ny ansøgningsrunde hvert år. 

Rent teknisk er CEF-programmet et paraplyprogram, hvor CEF Transport har det suverænt største budget.

Mere information?

Står man som syddansk aktør og har et infrastrukturprojekt i sigte, kan Det Syddanske EU-kontor hjælpe med at få afklaret, om CEF Transport er relevant.

”Vi kan vejlede i, om ens projekt lever op til kravene for at få støtte fra CEF Transport, og vi kan også vejlede under ansøgningsprocessen. Hvis man har et lokalt behov for store investeringer i transportinfrastruktur, så skal man endelig rette henvendelse til os,” fortæller Pernille Dagø.

Pernille Dagø kan kontaktes på pda@southdenmark.be.

SDEODots-Blue_EN

South Denmark European Office
Avenue Palmerston 18
B-1000 Bruxelles
info@southdenmark.be

©2023 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor