Nyheder:

Stærkt erhvervsfremmenetværk skaber gensidig værdi i Syddanmark

Det Syddanske EU-Kontor (SDEO) er en integreret del af det syddanske erhvervsfremmesystem i kraft af blandt andet InnoS-netværket. InnoS samler en lang række syddanske samarbejdspartnere i et netværk med fokus på at fremme vækst, udvikling og internationalisering – og ikke mindst få det bedste ud af hinandens ekspertviden. 

Et operationelt netværk på tværs af regionen

To gange årligt inviterer SDEO’s erhvervsteam til møde i InnoS-netværket. Netværket består af en række engagerede deltagere, herunder de lokale erhvervskontorer, Erhvervshus Sydjylland, Erhvervshus Fyn, Teknologisk Institut, FORCE, Syddansk Universitet, Innovationsfonden, Vækstfonden, KKR, Trekantområdet, Work-Live-Stay og flere klynger. 

Sted og tema varierer, men ofte byder netværksmøderne på forskellige oplæg med særligt fokus på nyheder inden for EU’s tilskudsmuligheder. Og opdateringen er vigtig. Den holder de syddanske samarbejdspartnere ajour med viden om mulighederne for EU-tilskud, som de kan bruge i deres arbejde med regionens virksomheder. Kan de se et potentiale for EU-tilskud til et projekt, henviser de virksomheden til SDEO for dybere vejledning.

”85-90% af de virksomheder vi samarbejder med, kommer som henvisninger fra InnoS-netværket. Så det understøtter vores arbejde rigtig meget. Vi er to mennesker, der skal nå ud til alle de relevante virksomheder i Syddanmark, og det kan vi ikke uden dem, som kender virksomhederne allerbedst,” forklarer EU-konsulent Else Dyekjær Mejer fra SDEO.

Bredden i både geografi og ekspertise blandt netværkets deltagere betyder, at det rummer en unik, specialiseret viden om en lang række virksomheder på tværs af regionen. De forskellige erhvervsfremmeaktører kender selvsagt virksomhederne i deres lokalområde bedst og har et godt overblik over, hvem EU’s tilskudsmuligheder er relevante for.

”Netværket sikrer, at vi får formidlet bredt ud til virksomhederne, og at vi rammer de rigtige. Det er erhvervsfremmeaktørerne og deres kollektive viden om virksomhederne i Syddanmark, som gør at vi kan komme i kontakt med de rigtige,” uddyber Else Dyekjær Mejer.

Et enkelt og effektivt erhvervsfremmesystem

Foruden de to årlige møder byder InnoS på en lang række aktiviteter, som skaber gensidig værdi på tværs af netværket; erhvervsfremmeaktørerne bidrager med deres specialiserede viden og store netværk på virksomhedsområdet, mens konsulenterne fra SDEO byder ind med deres kendskab til de europæiske tilskudsprogrammer. Og netop samarbejdet spiller en afgørende rolle for SDEO’s mulighed for at hjælpe syddanske virksomheder til EU-midler.

”InnoS er en rigtig stor del af vores daglige arbejde. Vi har møder med de forskellige aktører, sambesøg hos relevante virksomheder, er med på podiet, når de holder events og har også faste kontordage hos flere af dem. For os er InnoS mere en fællesbetegnelse for de aktører, vi er afhængige af,” siger EU-konsulent Siri Bentzen fra SDEO.

Værdifuld viden – og en platform for erfaringsudveksling

Møderne i InnoS samler normalt op til 40 deltagere, og den gode opbakning skyldes ikke kun, at der er spændende oplæg på programmet. Lisbeth Strange Jensen, erhvervskonsulent og projektansvarlig ved Business Aabenraa, er en af deltagerne i netværket og i hendes optik, er der flere positive elementer at pege på. 

”InnoS-netværket er en effektiv kilde til dels at få opdateret viden om EU-programmers fokus og anvendelsesområder og dels at få gode råd fra de erfarne kollegaer i Bruxelles i forhold til målgruppevirksomheder, ansøgning og gennemførelse af projekter med EU-funding. En ekstra bonus ved netværket er erfaringsudveksling med de andre netværksdeltagere,” afslutter hun.

Susanne Reinholdt Damgaard, chefkonsulent ved Force Technoloy, deler den samme holdning. 

“Det er altid spændende at deltage i InnoS-møderne. Her får jeg, ligesom et kinder-æg, opfyldt tre ting: Jeg får den sidste nye viden om de EU-projekter, der er i øjeblikket. Det er sorteret, så det er henvendt til virksomheder og især SMVér, som er det segment, jeg opererer i. På dagen bliver der præsenteret virksomhedscases, som giver et indblik i, hvad indholdet i et EU-program kan være samt hvordan det er at ansøge  herunder fordele og udfordringer,” forklarer hun og fortsætter:

“Jeg sætter også stor pris på at netværke med andre erhvervsfremmeaktører i regionen. Dét at tale med de andre deltagere og høre, hvad de beskæftiger sig med er altid spændende – og så er det altså nogle søde mennesker, som deltager i netværket,” afslutter hun.

SDEO afholder også forskellige faglige arrangementer i samarbejde med de relevante samarbejdspartnere i InnoS-netværket. I 2020 blev det i samarbejde med klynger og de to Erhvervshuse blandt andet til to velbesøgte roadshows med fokus på EU’s Forsvarsfond, hvilket gentages i september 2021. Følg med i vores nyhedsbrev, hvor vi løbende sender information ud om kommende events.