Nyheder:

Stort EU-projekt vil fremtidssikre de europæiske mejeriuddannelser

Fra projektets kick-off i Malmø.

Hvordan sikrer man, at uddannelse og industri går hånd i hånd inden for mejerisektoren? Det er et af spørgsmålene bag EU-projektet European Excellence in Dairy Learning. Med et økonomisk rygstød på 29 mio. kr. fra Erasmus+programmet skal projektet undersøge, hvordan man kan gøre samarbejdet mellem mejerivirksomheder og -uddannelser bedre over hele Europa. 

Øget globalisering, en accelererende teknologisk udvikling og et akut behov for grøn omstilling. Det er nogle af de udfordringer, Europa står overfor på tværs af sektorer. 

Det gælder også for mejerisektoren, hvor udviklingen har skabt et stort behov for digitale og grønne kompetencer – og det er netop her, det nye EU-projekt vil sætte ind. Med Foreningen af Mejeriledere og Funktionærer i spidsen skal projektet samarbejde med Kold College, University College Lillebælt, Københavns Universitet og partnere fra ti andre lande med et fælles mål om at sikre, at de europæiske mejeriuddannelser følger med behovet fra industrien. Det sker med støtte fra EU’s nye flagskib inden for erhvervsuddannelser, CoVE-initiativet (Centres of Vocational Excellence), under Erasmus+ programmet, hvorfra projektet har fået støtte på 29 mio. kr. Heraf går 6,5 mio. kr. til de syddanske deltagere. 

”Der er nogle meget åbenlyse huller mellem, hvilke kompetencer industrien har behov for og de kompetencer, de studerende kommer ud med efter endt uddannelse. Der er selvfølgelig nogle lande, hvor det er mere tydeligt end andre. I Danmark er der tradition for, at industrien er ret meget inde over uddannelserne i forbindelse med praktikordninger osv. Men der er også et stort hul i Danmark”, siger Isabel Sande, Project Manager hos Foreningen af Mejeriledere og Funktionærer.

Behov for grønne og digitale kompetencer

Det er særligt på det grønne og digitale område, at de europæiske mejeriuddannelser har brug for et løft, forklarer Isabel Sande:

”Vi kommer til at have stort fokus på det digitale og grønne område, fordi det er dét, industrien kræver. Industrien løber simpelthen hurtigere end uddannelserne. Lige nu er det faktisk ofte sådan, at mejeristerne skal ud og have noget ekstra uddannelse, når de er færdige på skolebænken,” fortæller hun.

Samtidig påpeger hun vigtigheden af, at mejerisektoren går en grønnere fremtid i møde, og det kræver, at de studerende bliver klædt bedre på. For eksempel ved at øge fokusset på at udarbejde grønne forretningsmodeller, der indregner energibesparelser og genanvendelse af vand m.m., samt generelt en større forståelse af ressourceforbrug i bred forstand.

Nationale indsatser og synergier

Første skridt i projektet blev taget i maj, hvor alle partnerne mødtes. De deltagende lande har som led i projektbeskrivelsen allerede identificeret deres respektive udfordringer og med udgangspunkt i dem, skal der nu igangsættes nationale indsatser. Her vil partnerlandene tilbyde deres ekspertise på de områder, de selv er stærke inden for, så samarbejdet styrkes.

”Det kommer til at skabe synergi, og så kan landene byde ind med deres erfaringer til inspiration og fælles indsatser, så vi ikke skal opfinde den dybe tallerken alle steder.”

I maj mødtes alle projektpartnerne for første gang til kick-off i Malmø.

Et af de konkrete mål projektet skal opfylde, er udviklingen af en læringsplatform (Dairy Learning and Innovation Hub). Platformen skal rumme det virtuelle læringsmateriale, som projektpartnerne udvikler i løbet af de fire år. Her vil der blandt andet være moduler, der har fokus på digitale og grønne kompetencer. Forhåbningen på det digitale område er for eksempel at kunne udvikle en 3D-virkelighed, hvor de studerende kan bevæge sig ind i et produktionsrum og se, hvad de forskellige ting hedder, og hvordan de anvendes – som et opslagsværk, forklarer Isabel Sande:

”På den måde kan vi tilbyde virtuel træning, så man ikke nødvendigvis behøver at være på skolen for at lære noget, der for eksempel foregår i Holland. Samtidig får man mulighed for at problemløse virtuelt, så man ikke skal stå og ødelægge en hel maskine ved at prøve sig frem.” 

Samarbejde skal skabe langsigtede resultater 

På papiret står projektet til at løbe frem til 2026, men ifølge Isabel Sande rækker ambitionerne for netværket længere ud i fremtiden:

”Vi har et ønske om, at arbejdsgrupperne består, så man udover projekttiden kan blive ved med at høste erfaringer fra hinanden og samarbejde omkring mejeriuddannelserne,” siger hun og uddyber:

”Vi er meget forskellige. Mejeriuddannelsen i Danmark er over 100 år gammel, og der er gamle traditioner og et stort netværk i modsætning til andre lande, hvor der knap nok er et samarbejde med industrien. Så der håber vi også på at få hjulpet dem, der endnu ikke har de stærke relationer på nationalt plan og få løftet dem, så industrien kan se en større pointe i at samarbejde med uddannelserne”.

EU-konsulent Jens Bøgetoft Christensen fra Det Syddanske EU-kontor har hjulpet ansøgningen til projektet på vej. Han fortæller: 

”Centres of Vocational Excellence er EU-samarbejde når det er bedst. Her har man sammen med nationale eksperter og Joint Research Center i EU-kommissionen udviklet en inspirerende og praktisk model for både at løfte vores erhvervsuddannelser lokalt i de enkelte medlemslande og samtidig gøre det nemmere at finde beskæftigelse og drive virksomhed på tværs af Europa.” 

Faktaboks om CoVE (Centre for Erhvervsekspertise)

CoVE (Centres of Vocational Excellence) er EU-Kommissionens nye, ambitiøse satsning inden for uddannelsesområdet under Erasmus+ programmet. CoVE dækker over store projekter, der skal skabe regionale centre for erhvervsekspertise i et integreret samarbejde mellem erhvervsuddannelser, vidensinstitutioner og virksomheder.

Formålet er at styrke europæisk konkurrenceevne, innovationskraft, bæredygtig udvikling og inklusion inden for de sektorer, der udgør de regionale styrkepositioner. Med et CoVE-projekt er det muligt ikke alene at styrke indholdet i uddannelserne, men hele økosystemet omkring erhvervsuddannelserne – både lokalt og internationalt. 

Hvis du vil vide mere om CoVE kan du kontakte EU-konsulent Jens Bøgetoft Christensen på jbc@southdenmark.be.  

Det Syddanske EU-kontor er også involveret i CoVE-projektet EUVECA. Læs om det her

SDEODots-Blue_EN

South Denmark European Office
Avenue Palmerston 18
B-1000 Bruxelles
info@southdenmark.be

©2023 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor